Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,046
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,609 Xu

  Hoàn thiện công tác trả lương tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên

  LỜI MỞ ĐẦU

  *Lí do chọn đề tài
  Tiền lương đang là một vấn đề cấp bách hiện nay và được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu . Đối với người lao động , tiền lương là phần thu nhập chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ . Nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động thực hiện tốt công việc , làm việc nhiệt tình và không ngừng nâng cao năng suất lao động , chất lượng sản phẩm . Ngược lại , nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương không hợp lý sẽ không tạo được động lực làm việc cho người lao động làm cho năng suất lao động của người lao động giảm sút ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Vì vậy lựa chọn một hình thức trả lương hợp lý đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các quản lý doanh nghiệp .

  Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của tiền lương và trong quá trình thực tập ở chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên tôi đã nhận thấy được những hạn chế trong công tác trả lương của họ . Vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài : “ Hoàn thiện công tác trả lương tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên “ làm đế tài nghiên cứu của mình .

  *Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu hệ thống lý thuyết về tiền lương ; Đánh giá thực trạng công tác trả lương tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên ; Đưa ra các kiến nghị và các giải pháp để hoàn thiện công tác trả lương tại chi nhánh
  *Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu công tác trả lương cho cán bộ công nhân viên tại các phòng ban nghiệp vụ , các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên , trong thời gian 3 năm 2006-2008

  *Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu là phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn , dùng lý luận phân tích , đối chiếu thực tiễn để có những kết luận sát thực . Phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng là tra cứu tài liệu .

  *Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận bản chuyên đề gồm có 3 phần như sau :
  Chương I : Những lí luận chung về tiền lương
  Chương II : Phân tích thực trạng công tác trả lương tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên
  Chương III : Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên
  Trong quá trình nghiên cứu để hoàn thiện đề tài tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Bích Ngọc cùng các cô chú anh chị trong phòng Hành chính - nhân sự đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này .


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3
  I.LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3
  1. Khái niệm về tiền lương 3
  2. Chức năng và vai trò của tiền lương 5
  2.1. Chức năng của tiền lương 5
  2.2. Vai trò của tiền lương 6
  3. Khái niệm về quỹ tiền lương 6
  II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 8
  1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 8
  2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 8
  III. CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG 12
  1. Chế độ tiền lương cấp bậc 12
  1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chế độ tiền lương cấp bậc 12
  1.2. Nội dung của chế độ tiền lương cấp bậc 13
  1.2.1. Thang lương 13
  1.2.2. Mức tiền lương 14
  1.2.3. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 14
  2. Chế độ tiền lương chức vụ 15
  2.1. Khái niệm 15
  2.2. Điều kiện áp dụng 15
  IV.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 16
  1. Hình thức trả lương theo sản phẩm 16
  1.2. Ưu nhược điểm của hình thức trả lương theo sản phẩm 16
  1.3. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 17
  2. Hình thức trả lương theo thời gian (theo giáo trình “Quản trị nhân sự - NXB Đại học kinh tế quốc dân – năm 2007 ) 17
  IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ LƯƠNG 18
  1. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 18
  2. Yếu tố thuộc về tổ chức 19
  3. Yếu tố thuộc về công việc 20
  4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 20

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 22
  I.TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 22
  1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 22
  2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 23
  2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh 23
  2.2. Chức năng , nhiệm vụ của các phòng 24
  3. Đặc điểm đội ngũ lao động của chi nhánh 25
  4. Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh 27
  4.1. Thuận lợi 27
  4.2. Khó khăn 28
  5. Kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh 29
  5.1. Công tác huy động vốn 30
  5.2. Sử dụng vốn 30
  5.3. Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 30
  5.4. Nghiệp vụ thẻ 31
  5.5. Kết quả tài chính 31
  II. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TAI CHI NHÁNH 31
  1. Quỹ tiền lương thực hiện của chi nhánh 31
  1.1. Các xác định quỹ tiền lương thực hiện 32
  2.2. Phân phối quỹ tiền lương của chi nhánh 32
  2. Công tác trả lương cho người lao động 33
  2.1. Đối tượng 33
  2.2. Mục đích 33
  2.3. Nguyên tắc 34
  2.4. Công thức tính lương cho người lao động 34
  2.4.1. Lương cơ bản ( VLD1 ) 34
  2.4.2. Lương kinh doanh ( VLD2 ) 37
  3. Đánh gíá chung về công tác trả lương tại chi nhánh 44
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT LONG BIÊN 46
  I . CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH 46
  1. Giải pháp huy động vốn 46
  2. Giải pháp về tín dụng 46
  3. Giải pháp cho các hoạt động dịch vụ khác 47
  4. Các giải pháp khác 47
  II. XÂY DỰNG CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA TỪNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 48
  1. Điểm chấp hành Nội quy lao động của cơ quan 48
  2. Điểm về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao 48
  KẾT LUẬN 50
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+