Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt

  LỜI MỞ ĐẦU

  Công tác quản lý tiền lương là một trong những chức năng quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp. Nó có quan hệ mật thiết với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất quan trọng, là một bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nhưng lại là nguồn thu chủ yếu của người lao động. Các đặc điểm trên đòi hỏi khi tổ chức công tác tiền lương, doanh nghiệp phải tuân theo những nguyên tắc và những chính sách, chế độ đối với người lao động.

  Vì vậy, trong doanh nghiệp, việc xây dựng thang lương, bảng lương, quỹ tiền lương, định mức lương, lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp đảm bảo sự phân phối công bằng cho mọi người lao động trong quá trình làm việc, làm cho tiền lương thực sự là động lực cho người lao động làm việc tốt hơn, không ngừng đảm bảo cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động và gia đình họ là một việc cần thiết và cấp bách. Trên cơ sở lý luận trên và thực tế thu nhập được trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt”

  Bố cục đề tài gồm ba phần:
  Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý tiền lương trong doanh nghiệp
  Chương II : Thực trạng công tác quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt
  Chương III: Một số giải pháp tăng cường quản lý quỹ tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt.

  Trong thời gian thực tập tại Công ty, em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của các cán bộ phòng kế toán, tài vụ Công ty cổ phần xây dựng An Việt. Đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo Th.S Nguyễn Thị Hồng Nga giáo viên giảng dạy khoa Kế toán.
  Em xin chân thành cảm ơn.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Bản chất của tiền lương trong doanh nghiệp 3
  1.1.1. Khái niệm về tiền lương. 3
  1.1.2. Chức năng cơ bản của tiền lương 3
  1.1.3. Bản chất của tiền lương 4
  1.1.4. Vai trò của tiền lương 4
  1.2. Chế độ trả lương trong DN 6
  1.2.1.Chế độ tiền lương cấp bậc: 6
  1.2.1.2. Mức tiền lương 7
  1.2.2.Chế độ tiền lương theo chức vụ: 7
  1.3. Các hình thức trả lương trong DN 9
  1.3.1. Hình thức trả lương theo thời gian 9
  1.3.1.1. Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản : 9
  1.3.1.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng: 10
  1.3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 11
  1.3.2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân . 11
  1.3.2.2. Chế độ trả lương sản phẩm tập thể 12
  1.3.2.3. Trả lương theo chế độ gián tiếp 13
  1.3.2.4. Chế độ trả lương theo sản phẩm khoán 14
  1.3.2.5. Chế độ trả lương sản phẩm có thưởng 15
  1.4. Quỹ tiền lương trong DN 17
  1.4.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của việc xây dựng quỹ tiền lương và quản lý quỹ tiền lương trong điều kiện hiện nay 17
  1.4.1.1. Khái niệm quỹ tiền lương trong DN 17
  1.4.1.2. Phân loại quỹ tiền lương 17
  1.4.2. Đơn giá tiền lương 18
  1.5. Xây dựng quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 21
  1.5.1. Xây dựng quỹ tiền lương kỳ kế hoạch 21
  1.5.2. Xây dựng quỹ tiền lương kỳ thực hiện 22
  1.6. Sử dụng quỹ tiền lương trong doanh nghiệp 22
  1.6.1. Tiền thưởng 22
  1.6.1.1. Khái niệm 22
  1.6.1.2. Nội dung tổ chức thưởng 22
  1.6.2. Phụ cấp lương 23
  1.6.3. Bảo hiểm xã hội (BHXH) 23
  1.6.4. Quỹ phúc lợi cho người lao động. 24
  1.6.5. Quỹ dự phòng cho năm sau 25
  1.7. Sự cần thiết phải hoàn thiện việc xây dựng và sử dụng quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 25
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN VIỆT 28
  2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng An Việt 28
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 28
  2.1.2. Các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt 29
  2.1.2.1. Đặc điểm về cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty 29
  2.1.2.2. Đặc điểm về lao động 32
  2.1.2.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ 36
  2.1.2.4. Đặc điểm về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 37
  2.2. Thực trạng công tác quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt 39
  2.2.1. Quy chế trả lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt 39
  2.2.2. Tổ chức phục vụ nơi làm việc 41
  2.2.3. Đơn giá tiền lương 43
  2.2.4. Các hình thức trả lương trong Công ty 45
  2.2.5. Tiền thưởng 49
  2.2.6. Bảo hiểm xã hội 50
  2.2.7. Quỹ phúc lợi cho người lao động 51
  2.2.8. Quỹ dự phòng cho năm sau 51
  2.2.9. Xây dựng quỹ tiền lương của Công ty cổ phần xây dựng An Việt 52
  2.3. Đánh giá công tác xây dựng và sử dụng quỹ tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt 54
  2.3.1. Thành tích 54
  2.3.2.Hạn chế 55
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN VIỆT 57
  3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 57
  3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và sử dụng quỹ tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng An Việt 58
  3.2.1. Hoàn thiện công tác định mức trong Công ty cổ phần xây dựng An Việt nhằm xây dựng đơn giá tiền lương chính xác hơn. 58
  3.2.2. Hoàn thiện phương pháp chia lương cho từng công nhân trong nhóm sản xuất. 61
  3.2.3. Tổ chức chế độ tiền lương hợp lý. 64
  3.2.4. Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch gắn với tốc độ tăng năng suất lao động. 67
  KẾT LUẬN............................................ .................................................. ...........70
  TÀI LIỆUTHAM KHẢO............................................ ......................................71
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-05-2013, 10:35 AM

Find us on Google+