Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  945
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  267 Xu

  Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty CP Đồ hộp Hạ Long

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Trong các doanh nghiệp hiện nay nguồn nhân lực là một nguồn lực rất quan trọng. Tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn có được một đội ngũ nhân lực dồi dào, có trình độ kĩ năng làm việc, luôn gắn bó với sự phát triển của doanh nghiệp. Để có thể thu hút và giữ chân được người lao động ở lại làm việc cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần thực hiện nhiều biện pháp liên quan đến người lao động. Một trong những biện pháp đó là tiền lương. Tiền lương luôn là một vấn đề được cả người quản lý doanh nghiệp và người lao động rất quan tâm. Tiền lương phù hợp sẽ giúp cho người lao động yên tâm làm việc, tạo điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng công việc và nó cũng giúp cho doanh nghiệp có thể thu hút được nguồn lao động có trình độ đến với doanh nghiệp. Đó là lý do vì sao tiền lương có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

  Trong quá trình thực tập tại công ty CP Đồ hộp Hạ Long em nhận thấy công ty đã có quan tâm tới vấn đề xây dựng chính sách tiền lương, điều chỉnh chính sách tiền lương cho phù hợp với quy định của nhà nước và điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Với mong muốn đi sâu tìm hiểu các hình thức trả lương trong công ty em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty CP Đồ hộp Hạ Long”

  2. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động.
  - Phạm vi nghiên cứu: Tiền lương của các cán bộ công nhân viên tại công ty CP
  Đồ hộp Hạ Long.

  3. Mục đích nghiên cứu
  - Tìm ra những vấn đề còn tồn tại của các hình thức trả công tại công ty.
  - Tìm ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại đó.

  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp khảo sát.
  - Phương pháp phân tích dữ liệu.
  - Phương pháp phỏng vấn.

  5. Kết cấu chuyên đề
  Chuyên đề được chia làm ba phần:
  Phần I: Những vấn đề chung về trả công lao động trong Doanh nghiệp.
  Phần II: Phân tích và đánh giá công tác trả công lao động tại công ty CP Đồ hộp Hạ Long.
  Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

  MỤC LỤC


  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG 3
  1.1.1. Khái niệm tiền lương 3
  1.1.2. Bản chất của tiền lương 3
  1.1.3. Chức năng của tiền lương 4
  1.1.4. Các nguyên tắc trong công tác trả lương 5
  1.1.4.1. Nguyên tắc 1: Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau 5
  1.1.4.2. Nguyên tắc 3: Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa các ngành, các vùng và các đối tượng trả lương khác nhau 5
  1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác trả lương 5
  1.1.5.1. Các yếu tố thuộc về xã hội và nhà nước 5
  1.1.5.2. Các yếu tố thuộc về thị trường 6
  1.1.5.3. Các yếu tố thuộc về tổ chức 6
  1.1.5.4. Các yếu tố thuộc về người lao động 6
  1.1.5.5. Các yếu tố thuộc về công việc 7
  1.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG 7
  1.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 7
  1.2.1.1. Căn cứ trả lương theo thời gian 7
  1.2.1.2. Đối tượng trả lương theo thời gian 7
  1.2.1.3. Các chế độ trả lương theo thời gian 7
  1.2.1.4. Kết quả trả lương theo thời gian 8
  1.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 8
  1.2.2.1. Điều kiện trả lương theo sản phẩm 8
  1.2.2.2. Căn cứ trả lương theo sản phẩm 9
  1.2.2.3. Đối tượng trả lương theo sản phẩm 9
  1.2.2.4. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 9
  1.2.2.5. Kết quả trả lương theo sản phẩm 12
  1.3. HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG 12
  1.3.1. Trả công lao động đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 12
  1.3.2. Trả công lao động với đời sống người lao động trong doanh nghiệp 12
  1.3.3. Trả công lao động đối với tâm tư, nguyện vọng của người lao động 13

  PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG 14
  2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG 14
  2.1.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý công ty CP Đồ hộp Hạ Long 14
  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 14
  2.1.1.2. Thị trường hàng hóa dịch vụ 14
  2.1.1.3. Kết quả kinh doanh của công ty 15
  2.1.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý 18
  2.1.2. Những đặc điểm về lao động ảnh hưởng tới công tác trả công lao động 21
  2.1.5. Các đặc điểm về tổ chức phục vụ nơi làm việc ảnh hưởng tới công tác trả công lao động 24
  2.1.5.1. Tổ chức phục vụ điện nước 25
  2.1.5.2. Tổ chức phục vụ sửa chữa 25
  2.1.5.3. Bố trí nơi làm việc 25
  2.2. QUY MÔ CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG 26
  2.3. PHÂN TÍCH HÌNH THỨC TRẢ CÔNG THEO THỜI GIAN TẠI CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG 29
  2.3.1. Điều kiện áp dụng hình thức trả công theo thời gian 29
  2.3.2. Căn cứ trả lương theo thời gian 29
  2.3.3. Cách thức trả lương theo thời gian 29
  2.3.4. Đánh giá công tác trả lương thời gian của công ty CP Đồ hộp Hạ Long 32
  2.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG THEO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG 33
  2.4.1. Điều kiện áp dụng hình thức trả lương khoán đối với bộ phận sản xuất 33
  2.4.2. Căn cứ áp dụng hình thức trả lương khoán 33
  2.4.3. Cách tính tiền lương cho bộ phận trực tiếp sản xuất 33
  2.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG 36
  2.5.1. Tiền lương đối với đời sống của người lao động 36
  2.5.2. Tiền lương đối với hiệu quả sử dụng thời gian lao động 37
  2.5.3. Tiền lương đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 37
  2.5.4. Tiền lương đối với tâm tư nguyện vọng của người lao động 39

  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG 40
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI…. 40
  3.1.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của công ty CP Đồ hộp Hạ Long 40
  3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 42
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG 43
  3.2.1. Hoàn thiện hình thức trả lương cho bộ phận quản lý 43
  3.2.2. Hoàn thiện hình thức trả lương cho bộ phận sản xuất 50
  3.3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG BAN, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TY 53
  3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 57
  3.4.1. Giải pháp đào tạo để nâng cao trình độ người lao động 57
  3.4.2. Giải pháp giảm áp lực làm việc cho người lao động 57
  KẾT LUẬN 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+