Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà Đụng-Hanosimex

  LỜI MỞ ĐẦU

  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây có sự chuyển biến rõ rệt. Đó là sự thay đổi cơ chế kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bước sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong môi trường kinh tế hội nhập để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn nhất là chiến lược về nguồn nhân lực.

  Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần Dệt Hà Đông nói riêng đều có những nguồn lực nhất định tạo nên sự thành công cho chính doanh nghiệp mình như nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự…Tất cả các nguồn lực này đều hỗ trợ nhau tạo nên sự thành công cho chính doanh nghiệp ấy. Nguồn lực con người là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu làm nên sự thành bại của một doanh nghiệp, một tổ chức.
  Con người sẽ sử dụng máy móc thiết bị hiện đại để tạo ra sản phẩm. Vì vậy nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, uy tín thương hiệu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tuyển dụng là khâu ban đầu quan trọng để xây dựng đội ngũ công nhân hùng hậu và cũng là bước quan trọng trong việc lựa chọn tìm kiếm lựa chọn bổ sung và quản lý người lao động. Tuy nhiên hoạt động tuyển dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần Dệt Hà Đông nói riêng vẫn còn nhiều những tồn tại như chưa có căn cứ khoa học hay học thuyết nào đáng thuyết phục. Quy trình tuyển dụng diễn ra chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước, dẫn đến hiệu quả tuyển dụng không cao, ở hầu hết các doanh nghiệp. việc bố trí công việc chưa phù hợp với năng lực của nhân viên và cơ cầu tổ chức.
  Là một sinh viên sắp ra trường bản thân em cũng sắp phải đối mặt với việc đi làm, muốn có một công việc nào đó, chắc chắn em cũng phải trải qua quá trình tuyển dụng nhân sự. Mỗi doanh nghiệp với quy mô ngành nghề sản xuất kinh doanh khác nhau đều có cơ chế tuyển dụng khác nhau, tuyển dụng là một khâu quan trọng trong hoạt động quản lý nhân sự của doanh nghiệp nhưng hầu hết chưa được các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần Dệt Hà Đông nói riêng quan tâm đúng mức như tầm quan trọng của nó.
  Vì vậy, vấn đề tuyển dụng lao động đang là vấn đề cấp thiết , cần được đưa ra giải pháp thích hợp để các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần Dệt Hà Đông nói riêng nâng cao hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh để tồn tại trong nền kinh tế thị trường.

  Sau một thời gian thực tập ở công ty cổ phần Dệt Hà Đụng-Hanosimex.Em chọn đề tài nghiên cứu “ Tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà Đụng-Hanosimex”. Nghiên cứu đề tài này cũng là cơ hội cho chính bản thân em khi xin việc trong thời gian tới.

  Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự của công ty phát hiện ra những ưu điểm và những mặt còn tồn tại để đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự giúp doanh nghiệp có đội ngũ lao động chất lượng cao
  Trong đề tài này, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu là: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp so sánh đồng thời quan sát tình hình hoạt động của công ty. Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng công tác tuyển dụng của công ty, chuyên đề thực tập của em đã tìm hiểu nghiên cứu kỹ các tài liệu để đưa ra một số giải pháp mới, nhận định đúng vai trò tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự, đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hơn nữa hoạt động tuyển dụng lao động tại công ty nhằm giúp công ty có đội ngũ lao động có chất lượng.

  Nội dung của đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Giới thiệu chung về công ty cổ phần Dệt Hà Đụng-Hanosimex.
  Chương 2: Thực trạng tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà Đông- Hanosimex.
  Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà Đụng-Hanosimex.

  Bài chuyên đề tốt nghiệp này của em được hoàn thành là nhờ vào các thông tin số liệu doanh nghiệp và sự nhiệt tình giúp đỡ của cán bộ trong phòng tổ chức hành chính cũng như cỏc phũng ban chức năng khác trong công ty cổ phần Dệt Hà Đông . Em xin cảm ơn cơ quan thực tế đã hết lòng giúp đỡ. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Thạc sĩ Mai Xuân Được đã chỉ bảo định hướng cho em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành chuyên đề thực tập này.

  Do còn đang là sinh viên, thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế, kinh nghiệm chưa có, bài viết chuyên đề này của em còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Em rất mong được sự đóng góp phê bình của thầy giáo để bài chuyên đề của em hoàn thiện hơn và tình thực tế thuyết phục cao hơn.

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐễNG –HANOSIMEX. 4
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Dệt Hà Đông. 4
  1.2. Mặt hàng kinh doanh hiện nay của công ty cổ phần Dệt Hà Đông. 5
  1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Dệt Hà Đông. 6
  1.4. Kết quả kinh doanh của công ty trong 5 năm qua của công ty. 7
  1.5. Phương hướng của công ty và những vấn đề đặt ra. 9
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐễNG – HANOSIMEX. 11
  2.1. Những đặc điểm chủ yếu về lao động ở công ty cổ phần Dệt Hà Đông. 11
  2.2. Thực trạng tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà Đông. 13
  2.2.1. Quan điểm của công ty về tuyển dụng lao động. 13
  2.2.2. Nguồn tuyển dụng của công ty. 14
  2.2.2.1. Nguụn tuyển dụng bên ngoài công ty. 14
  2.2.2.2. Nguồn tuyển dụng bên trong công ty. 15
  2.2.3. Quy trình tuyển dụng. 16
  2.2.3.1. Thông báo tuyển dụng. 16
  2.2.3.2. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ. 17
  2.2.3.3. Phỏng vấn thi tuyển. 17
  2.2.3.4. Đánh giá và quyết định tuyển dụng. 19
  2.2.4. Kết quả tuyển dụng qua các năm. 20
  2.2.5. Hiệu quả tuyển dụng lao động của công ty. 22
  2.3. Đánh giá hoạt động tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà Đông. 24
  2.3.1. Ưu điểm của hoạt động tuyển dụng lao động của công ty. 25
  2.3.2. Những tồn tại trong hoạt động tuyển dụng của công ty. 26
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐễNG – HANOSIMEX. 27
  3.1. Những yêu cầu đặt ra cho tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần Dệt Hà Đông. 27
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Dệt Hà Đông. 27
  3.2.1. Giải pháp về tổ chức thực hiện tuyển dụng. 27
  3.2.2. Giải pháp về thực hiện các giai đoạn tuyển dụng. 28
  3.2.2.1. Dự báo nhu cầu tuyển dụng. 28
  3.2.2.2. Nguồn tuyển dụng. 29
  3.2.2.3. Phương pháp tuyển dụng. 30
  3.2.2.4. Phỏng vấn thi tuyển và đánh giá kết quả phỏng vấn thi tuyển . 31
  3.2.3. Giải pháp về quản lý và đánh giá hiệu quả sau tuyển dụng. 33
  3.2.4. Tuyển dụng lao động tại công ty cần linh hoạt tùy vào từng vị trí công việc và thời kỳ tuyển dụng. 34
  3.3. Các kiến nghị. 35
  3.3.1. Kiến nghị với cơ quan chức năng nhà nước. 35
  3.3.2. Kiến nghị với công ty. 36
  KẾT LUẬN 38
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 12-21-2012, 12:23 AM

Find us on Google+