Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  840
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,450 Xu

  Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn T&A

  LỜI MỞ ĐẦU
  Con người là tài sản vô giá, sự phát triển của đất nước cũng như sự thành công của doanh nghiệp đều không thể thiếu yếu tố con người. Một quốc gia thịnh vượng, hay suy vong phụ thuộc vào nhân tố chính là con người, con người có đủ đức đủ tài sẽ có khả năng phát huy khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên khác, phát triển khoa học kỹ thuật, có nhiều phát minh tìm tòi giúp xây dựng phát triển đất nước. Tương tự đối với một doanh nghiệp con người được coi là nguồn lực cốt lõi quý giá nhất, tri phối và giúp phát huy hiệu quả của những nguồn lực khác.

  Hoạt động tuyển dụng nhân lực được coi là hoạt động quan trọng trong công tác quản trị nhân lực. Tuyển dụng giúp cho tổ chức tìm ra những con người có đủ tài đủ đức để có thể góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Nếu hoạt động tuyển dụng tốt sẽ thúc đẩy tổ chức hoạt động tốt hơn, tiết kiệm các nguồn lực khác, tiết kiệm được thời gian, chi phí, đem lại cho tổ chức nguồn lợi nhuận khổng lồ. Nếu hoạt động tuyển dụng không được chú trọng thì sẽ cản trở sự phát triển của tổ chức, do không tìm được đúng người phù hợp với vị trí công việc còn trống, ảnh hưởng tới các khõu khác, bộ phận khác hoặc nếu tìm được mà không có sự lựa chọn kỹ càng thì có thể sẽ mất thêm thời gian đào tạo, hướng dẫn lại từ đầu…có thể xảy ra hiện tượng bỏ việc, người lao động thiếu gắn bó, trung thành với tổ chức…đem lại nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp.
  Tuy hiểu được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, nhưng rất nhiều doanh nghiệp chưa biết được quá trình tuyển dụng nắm vai trò rất quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực, và có rất nhiều doanh nghiệp chưa tìm được con đường để nâng cao chất lượng nhân lực cũng như chất lượng quá trình tuyển dụng của mình.

  Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn T&A đã đạt được những thành công đáng khích lệ nhưng công tác tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp còn tồn tại nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Hậu quả là công ty chưa có được đội ngũ công nhân viên có chất lượng cao, hợp lý, vẫn có nhiều trường hợp người không phù hợp với việc, phải bố trí, đào tạo lại lao động, năng suất chất lượng và hiệu quả chưa cao.
  Là một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trước thực trạng trên, em tiến hành đi sâu nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn T&A”.
  Mục đích của đề tài này là nghiên cứu những lý luận cơ bản về quản trị nhân sự, tuyển dụng nhân sự, thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn T&A. Đồng thời đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần đưa công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp.

  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn T&A trong khoảng thời gian từ 2008 đến năm 2010.

  Đề tài này được hoàn thiện bằng việc sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp nghiên cứu thực tế, phương pháp thống kê, phương pháp quan sát, phương pháp phân tích…

  Nội dung của đề tài được chia làm ba chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự.
  Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn T&A.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn T&A.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: 3
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ. 3
  1.1. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ. 3
  1.1.1. Khái niệm, mục tiêu và tầm quan trọng của quản trị nhân sự. 3
  1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân sự: 5
  1.2. TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP. 5
  1.2.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa. 5
  1.2.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. 7
  1.2.3. Quá trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. 7
  1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP. 19
  1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 19
  1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 21
  1.4. KINH NGHIỆM TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA NHẬT BẢN: 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&A. 25
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&A. 25
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH T&A. 25
  2.1.2. Lĩnh vực hoạt động, sản phẩm, đối tác, khách hàng tiêu biểu. 26
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty. 27
  2.1.4. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty trong thời gian qua. 30
  2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2008-2010. 35
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&A. 38
  2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực của công ty. 39
  2.2.2. Trách nhiệm của bộ máy làm công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty. 39
  2.2.3. Nguồn tuyển dụng của công ty. 41
  2.2.4. Quy trình tuyển dụng thực hiện tại công ty. 42
  2.2.5. Kết quả tuyển dụng nhân sự trong những năm qua. (2008-2010) 57
  2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 59
  2.3.1. Ưu điểm. 59
  2.3.2. Nhược điểm và nguyên nhân. 61
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&A. 64
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 64
  3.2. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY. 67
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH T&A. 68
  3.3.1. Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực. 68
  3.3.2. Đa dạng hóa các nguồn và phương pháp tuyển dụng nhân lực. 69
  3.3.3. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng. 72
  3.3.4. Các biện pháp khác. 79
  3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT. 82
  KẾT LUẬN 84
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 01-14-2013, 12:12 AM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-27-2012, 12:20 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-23-2012, 05:50 PM
Find us on Google+