Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  971
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  412 Xu

  Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN ………………………………………… ……………….….i
  MỤC LỤC ………………………………………… ………..………ii,iii,iv
  DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ………………….…………………v
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………………… ……….vi
  MỞ ĐẦU............................................ .................................................. ............1
  CHƯƠNG 1 i
  TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 4
  1.1.1. Quản trị nhân sự 4
  1.1.2. Tuyển dụng nhân sự 4
  1.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự 5
  1.2.1. Nguồn tuyển dụng nhân sự 5
  1.2.1.1 Nguồn bên trong doanh nghiệp 5
  1.2.1.2 Nguồn bên ngoài doanh nghiệp 5
  1.2.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự 6
  1.2.2.1. Định danh công việc cần tuyển dụng 7
  1.2.2.2 Thông báo tuyển dụng 7
  1.2.2.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ 8
  1.2.2.4. Tổ chức thi tuyển 8
  1.2.2.5. Đánh giá ứng viên 8
  1.2.2.6. Quyết định tuyển dụng 9
  1.2.2.7. Hội nhập nhân viên mới 9
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài. 9
  1.3.1 Các nhân tố khách quan 9
  1.3.2 Các nhân tố chủ quan 10


  CHƯƠNG 2 12
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 12
  2.1 Phương pháp nghiên cứu 12
  2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. 12
  2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 12
  2.1.2.1. Phương pháp điều tra trắc nghiệm 12
  2.1.2.2. Phương pháp phỏng vấn 12
  2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 13
  2.2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 13
  2.2.1.1. Giới thiệu chung 13
  2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức 14
  2.2.1.3. Chức năng nhiệm vụ 14
  2.2.1.4. Ngành nghề kinh doanh 15
  2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh công ty trong 3 năm 2008 - 2010 15
  2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty 17
  2.2.3.1 Các nhân tố khách quan 17
  2.2.3.2 Các nhân tố chủ quan 18
  2.3. Phân tích dữ liệu điều tra và phỏng vấn về thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu tư Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 19
  2.3.1. Phân tích dữ liệu về các nguồn tuyển dụng tại công ty 19
  2.3.2. Phân tích dữ liệu về quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty 20
  2.4. Phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 21
  2.4.1. Tình hình nhân sự tại Công ty từ năm 2008 – 2010 21
  Bảng2.4: Kết cấu nhân sự của công ty trong ba năm 2008-2010 theo các chỉ tiêu 22
  2.4.2. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tai công ty từ năm 2008-2010 23
  2.4.2.1. Kết quả tuyển dụng nhân sự tại công ty trong ba năm 2008-2010 23
  2.4.3. Quy trình tuyển dụng tại công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 24

  CHƯƠNG 3. 26
  CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU T Ư VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM 26
  3.1 Các kết luận và phát hiện qua công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 26
  3.1.1 Những ưu điểm và nguyên nhân 26
  3.1.2 Các hạn chế và nguyên nhân 27
  3.2. Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 29
  3.2.1. Nâng cao nhận thức vai trò công tác tuyển dụng nhân sự 29
  3.2.2 Mở rộng nguồn tuyển dụng nhân sự 29
  3.2.3. Đổi mới quy trình tuyển dụng 30
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

Find us on Google+