Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự ở chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Bến Thành

  LỜI MỞ ĐẦU

  Ở bất cứ một thời đại nào thì vai trò của con người luôn luôn được khẳng định và đề cao. Kể cả trong thời đại ngày nay khi nền khoa học công nghệ của thế giới ngày càng phát triển với những đỉnh cao mà trước đây con người không thể nghĩ tới, không vì thế mà vai trò của con người được ít coi trọng hơn. Ngược lại, người ta càng khẳng định tính chất chủ đạo, tính chất quyết định của con người. Trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt đối với nước ta thì vấn đề sử dụng nguồn lực con người là một trong những vấn đề quan trọng nhất.

  Việc phát huy sức mạnh của nguồn lực con người trong mỗi doanh nghiệp đã thực sự đem lại những hiệu quả to lớn. Do đó, việc phát triển con người để biến nguồn lực đó trở thành sức mạnh của tổ chức luôn là điều được các doanh nghiệp quan tâm.
  Làm thế nào để người lao động trong doanh nghiệp làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Đó là một bài toán đặt ra đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự tìm lời giải cho mình.
  Để nâng cao hiệu quả của người lao động trong doanh nghiệp thì không thể chỉ làm tốt khâu đào tạo, phát triển và đãi ngộ người lao động đang làm việc mà phải thực hiện tốt ngay ở khâu tuyển dụng nhân sự. Thực tế cho thấy rằng, việc tuyển dụng không được tốt thỡ cỏc khõu khỏc cũng không thực hiện tốt được. Xuất phát từ thực tế đó, cùng với sự tâm đắc trong quá trình nghiên cứu lý thuyết mà em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự ở chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Bến Thành”.

  Qua việc nghiên cứu này, em mong muốn được đóng góp một số ý kiến tham khảo đối với Quý công ty trong vấn đề tuyển dụng nhân sự, từ đó có thể phần nào thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá và thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo hướng tích cực và có hiệu quả hơn.
  Cấu trúc của đề tài bao gồm:

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 6
  1. Bản chất của tuyển dụng nhân sự trong một Công ty, doanh nghiệp. 6
  1.1. Xác định nhu cầu tuyển chọn. 6
  1.2. Các nguồn tuyển chọn. 7
  2. Quy trình tuyển dụng nhân sự và những nội dung cần đề cập đến trong tuyển dụng nhân sự. 11
  2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự. 11
  2.2. Những nội dung cần đề cập trong tổ chức tuyển dụng. 14
  3. Các phương pháp tuyển chọn. 19
  3.1. Phương pháp trắc nghiệm. 19
  3.2. Phương pháp phỏng vấn. 20
  3.3. Điều tra lý lịch 23
  4. Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả cần tuyển chọn, tuyển dụng nhân sự. 23
  5. Những điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu qủa công tác tuyển dụng nhân sự……………………………………… …………………………25
  6. Vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng ở chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Bến thành. 26
  7. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác dụng tuyển nhân sự ở chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Bến Thành. 27
  7.1, Đối với chi nhánh Công ty. 27
  7.2. Đối với xã hội. 28
  7.3. Quan điểm của chi nhánh Công ty về việc tuyển dụng nhân sự. 28
  7.4. Những khó khăn và thách thức trong công tác tuyển dụng nhân sự. 29

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾP THỊ BẾN THÀNH. 31
  I. Quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm của chi nhánh Công ty. 31
  1. Hệ thống tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Công ty. 32
  1.1. Hệ thống tổ chức bộ máy. 32
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ. 32
  1.2.1. Ban Giám đốc chi nhánh 32
  1.2.2. Phòng Hành chính- nhân sự 34
  1.2.3. Phòng Kế toán 35
  1.2.4. Phòng Mua hàng 36
  1.2.5. Phòng Maketing 36
  1.2.6. Bộ phận Kho vận 37
  1.2.7. Bộ phận Kinh doanh 37
  2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của chi nhánh Công ty. 38
  3. Đặc điểm về lao động 40
  4. Một số kết quả đạt được của chi nhánh Công ty trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 41
  4.1. Một số kết quả đạt được. 41
  4.2. Phương hướng, nhiệm vụ. 43
  II. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự ở chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Bến Thành. 44
  1. Những yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự. 44
  1.1. Yếu tố về thị trường lao động. 44
  1.2. Yếu tố về khả năng phát triển trong tương lai của chi nhánh Công ty. 45
  1.3. Các chính sách của chi nhánh Công ty. 45
  1.3.1. Chính sách về trả công cho người lao động. 45
  1.3.2. Chính sách về đào tạo. 46
  1.3.3. Đề bạt, thuyên chuyển cán bộ. 46
  1.3.4. Khả năng tài chính của chi nhánh Công ty. 46
  1.3.5. Bầu không khí, văn hoá trong chi nhánh Công ty. 47
  1.3.6. Thái độ của nhà quản trị. 47
  2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại chi nhánh Công ty. 47
  2.1. Tổ chức bộ máy làm công tác tuyển dụng nhân sự. 47
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 47
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ. 48
  2.2. Xác định nhu cầu tuyển dụng. 48
  2.3. Các nguồn tuyển dụng. 49
  2.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong. 50
  2.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài. 50
  2.4. Thông báo tuyển dụng. 51
  2.5. Thực hiện quy trình tuyển chọn, tuyển dụng nhân sự. 52
  2.5.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự: sơ đồ 52
  2.5.2. Tuyển chọn nhân sự. 54
  2.6. Thực trạng thử việc và đánh giá kết quả thử việc. 56
  2.7. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động. 57
  2.8. Kết quả tuyển dụng nhân sự ở chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Bến Thành. 57
  2.8.1. Tình hình thuyên chuyển trong nội bộ Công ty. 58
  2.8.2. Kết quả tuyển dụng lao động. 58
  2.9. Đánh giá hiệu quả của Tuyển dụng nhân sự. 59
  2.9.1. Ưu điểm. 59
  2.9.2. Nhược điểm. 60
  3. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác tuyển dụng nhân sự……………………………………… ……………………………………….61
  3.1. Những tồn tại. 61
  3.2. Nguyên nhân. 62

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY. 64
  1. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự . 64
  2. Hoàn thiện bộ máy công tác tuyển dụng nhân sự. 65
  3. Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng. 65
  4. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn. 66
  5. Hội nhập nhân viên mới. 66
  6. Một số khuyến nghị. 67
  6.1. Đối với chi nhánh công ty………………………………………… ……….67
  6.2. Đối với cơ quan nhà nước…………………………………… …………70
  KẾT LUẬN…………………………………… ………………………………..71
  Tài liệu tham khảo…………………………………… …………………72
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-27-2012, 12:44 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-21-2012, 01:05 PM
Find us on Google+