Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài ở công ty CPXNK Intimex

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XNK INTIMEX” 1
  1.1 Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài. 1
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề 2
  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu. 4
  1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu. 4
  1.5.1 Một số khái niệm cơ bản. 4
  1.5.2 Phân định nội dung nghiên cứu 6
  CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LUỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở CÔNG TY CPXNK INTIMEX 13
  2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề. 13
  2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 13
  2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu. 15
  2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến chất lượng công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài ở công ty CPXNK Intimex. 16
  2.2.1 Giới thiệu chung về công ty và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty CPXNK Intimex. 16
  2.3 Kết quả phân tích các dữ liệu đã thu thập được 19
  2.3.1 Phân tích các dữ liệu thứ cấp 19
  2.3.2 Phân tích các dữ liệu sơ cấp và tổng hợp đánh giá của các chuyên gia 21
  CHƯƠNG III: CÁC KÉT LUẬN, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY CPXNK INTIMEX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LUỢNG TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI 24
  3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu chất lượng tuyển dụng từ nguồn bên ngoài của công ty 24
  3.1.1 Những thành công 24
  3.1.2 Những hạn chế 25
  3.2 Các đề xuất và kiến nghị với công ty nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng từ nguồn bên ngoài 27
  3.2.1 Các giải pháp đặt ra để nâng cao chất lượng tuyển dụng từ nguồn bên ngoài 27
  3.2.2 Một số giải pháp, kiến nghị khác 31
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XNK INTIMEX”

  1.1 Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài.
  Con người là yếu tố cơ bản nhất cấu thành nên 1 tổ chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Thiếu đi con người doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động được và con người quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Bản thân con người quản lý các nguồn lực khác và những hoạt động quản lý đều được thực hiện bởi con người, do đó trước hết phải quản lý cho tốt yếu tố con người mới mong phát triển và thành công các nguồn lực khác. Trong 1 doanh nghiệp dù cho máy móc, thiết bị có hiện đại, nguồn tài chính có dồi dào, có lãnh đạo sáng suốt, giỏi đến mấy nhưng nếu không có đội ngũ lao động giỏi thì cũng không thể thành công được. Như vậy, đội ngũ nhân sự giỏi là điều kiện cơ bản để dẫn đến sự tồn tại, phát triển và thành công của doanh nghiệp.
  Điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để có được 1 đội ngũ lao động mà doanh nghiệp mong muốn, phù hợp với doanh nghiệp đó là công tác tuyển dụng nhân sự. Nhu cầu về tuyển dụng nhân sự là một tất yếu khách quan và thường xuyên đối với tất cả các doanh nghiệp.

  Tuyển dụng nhân sự giúp cho doanh nghiệp thỏa mãn về nhu cầu về lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Là điều kiện trung tâm và thắng lợi của một tổ chức và giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động quản lý nguồn lực khác có hiệu quả và đơn giản.

  Mặt khác, để nguồn nhân sự không chỉ đáp ứng được nhu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ mà còn có tinh thần tập thể, chí tiến thủ cao để xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển lờn thỡ cần thiết phải có sự đóng góp của công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài – khâu then chốt để quyết định sự thành công cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp cho doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự đầy đủ về số lượng, trình độ chuyên môn phù hợp với tính chất công việc của mỗi bộ phận và những kĩ năng chuyên môn, đó là tiền đề quan trọng để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra. Ngược lại, sẽ dẫn đến tuyển sai người, sai vị trí dẫn đến việc tốn kém về tài chính mà không đạt được năng suất lao động tốt, gây ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  Công ty CPXNK Intimex là một chi nhánh của tổng công ty CPXNK Intimex Hồ Chí Minh là chi nhánh đầu tiên của công ty tại miền Bắc. Do đó, công ty cũng có những thế mạnh là đã có uy tín trên trường nội địa cũng như quốc tế. Công ty đang được định hướng sẽ tiếp tục đầu tư sang các lĩnh vực khác như: phát triển mạng lưới khách hàng quốc tế và khách hàng nội địa ở khu vực miền Bắc; nghiên cứu xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng khác; kinh doanh dịch vụ du lịch; đầu tư xây dựng bất động sản...
  Tuy nhiên công ty được thành lập từ năm 2007 nên cũng được coi là trẻ, nguồn nhân lực cũn ớt. Qua quá trình thực tập tại công ty, đặc biệt là qua điều tra phỏng vấn và đi sâu vào nghiên cứu thì em còn thấy công ty hiện tồn tại một số vấn đề bất cập. Cụ thể là công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty chưa được tốt và còn nhiều hạn chế. Điều này xuất phát từ những lí do như: Công ty mới thành lập còn chưa chú trọng đến công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch nhân sự mà thực tế phát sinh công việc đến đâu thì tuyển dụng nhân sự đến đó, chưa có một kế hoạch chuẩn bị hình thành đội ngũ nhân sự trong tương lai thông qua tuyển dụng. Công tác tuyển dụng chưa được chú trọng và đôi khi còn tuyển dụng qua những người quen hoặc qua nhân viên trong công ty giới thiệu, do đó nhiều vị trí tuyển dụng không đúng và phù hợp với năng lực của nhân viên được tuyển dụng. Điều này làm năng suất lao động của công ty không cao, quá trình phát triến và khả năng của công ty bị giảm xuống. Mặt khác, do cách tuyển dụng như vậy mà gây những chia rẽ trong nội bộ nhân viên vì những lí do đố kị, ghen ghét nhau càng làm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đi xuống.

  Từ những bất cập đó, việc nghiên cứu về vấn đề tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty là rất cần thiờt để giúp công ty nhận thấy được sự quan trọng của công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài. Từ đó có những biện pháp khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề
  Qua những phân tích trên, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của quản trị nhân lực đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, là yếu tố tiên quyết tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp đú trờn thương trường. Muốn có được nguồn nhân lực giỏi, phù hợp với tính chất công việc và đạt được những yêu cầu đề ra của công ty không thể không kể tới tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài. Hơn nữa, vấn đề tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty còn chưa được tốt, chưa thực sự có thể đem lại nguồn nhân lực cần thiết cho công ty. Do đó, em tập trung đi sâu vào nghiên cứu và làm rõ vấn đề tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại công ty CPXNK Intimex. Em đã chọn đề tài: “Nõng cao chất lượng tuyển dụng từ nguồn bên ngoài ở công ty CPXNK Intimex” để nghiên cứu và làm chuyên đề tốt nghiệp.

  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
  Xuất phát từ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài, kết hợp với tình hình thực tế cụ thể của công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài của công ty CPXNK Intimex, đề tài của em đặt ra 3 mục tiêu chính như sau:
  Thứ nhất: Hệ thống được những lí thuyết về quản trị nhân lực và đi sâu nghiên cứu lí luận về công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài.

  Trong bất kì một việc hay vấn đề gỡ, dự thuộc lĩnh vực nào của cuộc sống, vấn đề lớn hay bé, đơn giản hay phức tạp… muốn áp dụng nó vào thực tiễn thì phải hiểu được trước hết nó là cái gì, nó như thế nào, thuộc bộ phân, lĩnh vực nào và phải hiểu nó một cách khái quát đã; để chúng ta có thể giới hạn được phạm vi nghiên cứu và tập trung vào vấn đề chính nhất định. Để làm rõ được vấn đề tuyển dụng từ nguồn bên ngoài tại công ty CPXNK Intimex trước hết chúng ta phải có một nền tảng kiến thức lí thuyết về vấn đề đó. Tuyển dụng nhân sự là một phần của quản trị nhân lực và trong đó nó có nhiều khái niệm nhỏ cần nắm được. Đối với đề tài: “Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài ở công ty CPXNK Intimex” thì trước hết ta phải làm rõ được những lý thuyết cơ bản về tuyển dụng nhận sự và đặc biệt là tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài. Từ đó mới có thể đi sâu vào nghiên cứu lí luận về những vấn đề cần giải quyết, ngoài ra còn tạo được một kết cấu khoa học cho đề tài.

  Thứ hai: Khi đã nắm chắc được lí thuyết, hiểu rõ về lí luận sẽ ứng dụng được vào thực tế của công ty. Nghiên cứu và làm rõ những thực trạng công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài của công ty CPXNK Intimex, những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty. Phát hiện những điểm được và chưa được, tốt và chưa tốt của công tác này ở công ty, những nguyên nhân gây hạn chế để tìm biện pháp giải quyết có thể đưa ra trong thời gian tới.

  Thứ ba: Sau khi tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân gây nên những hạn chế khiến cho công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài của công ty chưa được tốt, sẽ là những giải pháp mà đề tài đưa ra nhằm nâng cao công tác này ở công ty. Bởi mục tiêu cuối cùng đặt ra của bất kì công trình nghiên cứu khoa học nào cũng nhằm giải quyết những vấn đề được nêu trong đề tài, khắc phục những tồn tại khó khăn, tạo ra hiệu quả hơn trước đó. Nhờ đó có thể nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cho công ty.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. N
  Refback This thread
  01-06-2013, 10:50 AM
 2. 12-12-2012, 06:27 PM

Find us on Google+