Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,951
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,216 Xu

  Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại cuộc sống việt

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CUỘC SỐNG VIỆT”

  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
  Con người, nếu xét trong phạm vi một đất nước thì nó là một tài nguyên rất lớn, một thế mạnh. Còn trong các doanh nghiệp thì con người hay nói đúng hơn là nguồn nhân lực có một vai trò rất lớn, nó là một trong những thế mạnh giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
  Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, thêm vào đó Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức kinh tế thế giói WTO. Nhưng cơ hội đang đến với chúng ta nhưng đi kèm với nó là những thách thức cũng rất to lớn. Một vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được buộc các doanh nghiệp phải nhanh chóng đổi mình, phải chuẩn bị chu đáo cho mình các nguồn lực cần thiết như: nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất và nguồn lực con người. Trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất. Giờ đây chất lượng đội ngũ nhân viên đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thế giới. Làm thế nào để nâng cao chất lwongj đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp? Đây là một vấn đề được các nhà quản trị hết sức quan tâm.

  Bất cứ một doanh nghiệp nào khi hoạt động cũng cần đến con người và việc cần đến nguồn lực là bao nhiêu, sử dụng nó như thế nào là một vấn đề hết sức khó khăn. Doanh nghiệp cần tạo cho mình được một số lượng nhân viên có trình độ làm việc này như thế nào, việc kia thì cần nhân viên ra sao. Muốn sử dụng họ tốt thì trước hết phải hiểu đựoc họ có khả năng gì, thế mạnh của họ là gì, kinh nghiệm của họ.…..Tất cả những điều đó được doanh nghiệp, các nhà quản trị xem xét trong quy trình tuyển dụng nhân sự. Thường thì doanh nghiệp luôn muốn có được những người giỏi , có trình độ. Muốn vậy thì các nhà tuyển dụng cũng phải xem xét rất kỹ lưỡng các ứng viên trong quá trình tuyển dụng. Có như vậy thì chất lượng tuyển dụng mới được đảm bảo. Và cũng vì thế việc nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng là rất cần thiết.

  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài về mặt lý luận, thực tiễn và sau một thời gian thực tập tại công ty em nhận thấy vấn đề TD của công ty đang rất cần thiết. Hơn nữa công ty còn đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh vì vậy việc TD thêm nhân lực là một điều tất yếu. Với lại muốn sử dụng tốt nguồn nhân lực thì phải đảm bảo tốt công tác tuyển dụng. Vì vậy em quyết định chọn đề tài “Nâng cao chât lượng công tác TD nhân sự cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại Cuộc Sống Việt” làm đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp.

  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chính của đề tài là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại Cuộc Sống Việt. Để thực hiện được mục tiêu chính đó thì trước hết phải thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể sau:
  Một là làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản về TDNS trong DN
  Hai là nghiên cứu thực trạng tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Cuộc Sống Việt:
  Ba là đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công chất lượng công tác TD của công ty cổ phần đầu tư và thương mại Cuộc Sống Việt.
  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  - Thời gian nghiên cứu: Các số liệu thu thập được từ năm 2007- 2009
  - Không gian nghiên cứu : Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Cuộc Sống Việt.
  - Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu các vấn về việc nâng cao chất lượng công tác công tác tuyển dụng nhân lực .

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CUỘC SỐNG VIỆT” 1
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1
  1.2 XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI 2
  1.3 CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.5 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 3
  1.5.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3
  1.5.2 CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG 5
  1.5.3 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 8
  1.5.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 12

  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CUỘC SỐNG VIỆT 15
  2.1 PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU 15
  2.1.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 15
  2.1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 17
  2.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TDNS 17
  2.2.1 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH 17
  2.2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TDNS TẠI CÔNG TY 20
  2.3 THỰC TRẠNG TD TẠI CÔNG TY CPĐT VÀ TM CUỘC SỐNG VIỆT 22
  2.3.1 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY 22
  2.3.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TDNS TẠI CÔNG TY 24

  CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TD NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP ĐT VÀ TM CUỘC SỐNG VIỆT” 27
  3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN VỀ CÔNG TÁC TDNS TẠI CÔNG TY 27
  3.1.1 NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ NGUYÊN NHÂN 27
  3.1.2 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 28
  3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG 29
  3.3 CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TDNS TẠI CÔNG TY 30
  3.3.1 GIẢI PHÁP TRONG VIỆC CHUẨN BỊ TD: 30
  3.3.2 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TD: 30
  K ẾT LUẬN 32
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+