Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty tnhh mtv thương mại hiệp quang

  Tiêu đề : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG
  Tóm tắt :

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1. Khái niệm. 3
  1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. 4
  1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp 4
  1.1.2.2. Đối với lao động 4
  1.1.2.3. Đối với xã hội 5
  1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. 5
  1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp 5
  1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp 5
  1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. 6
  1.3.1 Tuyển mộ 6
  1.3.2 Tuyển chọn 7
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự. 13
  1.4.1 Nhân tố bên trong. 13
  1.4.1.1. Uy tín của công ty và các quan hệ xã hội trên thị trường 13
  1.4.1.2. Chính sách tuyển dụng của tổ chức 13
  1.4.1.3. Các chính sách nhân sự khác 14
  1.4.2. Nhân tố bên ngoài. 14
  1.4.2.1. Tương quan giữa cung - cầu lao động trên thị trường 14
  1.4.2.2. Thái độ xã hội đối với một nghề nhất định 14
  1.4.2.3. Tình trạng của nền kinh tế hiện tại. 14
  1.4.2.4. Công tác tuyển dụng của các đối thủ cạnh tranh. 15
  1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của tuyển dụng nhân lực. 15

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG 18
  2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại Công ty. 18
  2.1.1. Phân tích công việc 18
  2.1.2. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 19
  2.1.3. Thị trường lao động và mức độ cạnh tranh nhân lực trên thị trường 24
  2.1.4. Chính sách tuyển dụng nhân lực của công ty 26
  2.1.5. Bộ máy làm công tác tuyển dụng 26
  2.1.6. Vấn đề tài chính cho công tác tuyển dụng 28
  2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty. 29
  2.2.1. Công tác tuyển mộ của Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang 29
  2.2.1.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng 30
  2.2.1.2. Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng 32
  2.2.1.3. Phòng Tổ chức hành chính xem xét 34
  2.2.1.4. Phê duyệt yêu cầu 34
  2.2.1.5. Lập kế hoạch tuyển mộ 34
  2.2.1.6. Thông báo tuyển mộ 36
  2.2.2. Quy trình tuyển chọn của Công ty. 38
  2.2.2.1.Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ 39
  2.2.2.2. Kiểm tra 41
  2.2.2.3. Phỏng vấn ứng viên 43
  2.2.2.4. Thử việc 43
  2.2.2.5. Đánh giá kết quả thử việc 44
  2.2.2.6. Ra quyết định tuyển dụng 45
  Tóm tắt chương 2 47

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG 48
  3.1. Phương hướng phát triển của công ty đến năm 2015. 48
  3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân lực tại Công ty. 48
  3.2.1. Các giải pháp trong công tác tuyển mộ 48
  3.2.1.1. Nâng cao công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 49
  3.2.1.2. Phát huy tối đa hiệu quả của kênh tuyển mộ đã lựa chọn 50
  3.2.1.3. Tiếp tục khuyến khích mở rộng nguồn và phương pháp tuyển mộ 52
  3.2.1.4. Sự quan tâm hơn nữa của Ban lãnh đạo 53
  3.2.2. Các giải pháp trong công tác tuyển chọn 53
  3.2.2.1. Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể hơn cho từng vị trí công việc 53
  3.2.2.2. Hoàn thiện các bước trong tuyển chọn 54
  3.2.3. Các giải pháp mang tính điều kiện 55
  3.2.4. Tiến hành đánh giá độ tin cậy và tính hiệu quả của công cụ tuyển mộ, tuyển chọn 58
  KẾT LUẬN 60
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

  LỜI MỞ ĐẦU

  * Tính cấp thiết của đề tài
  Nguồn nhân lực không đơn thuần là một trong những yếu tố sản xuất, mà còn là nguồn lực có khả năng quyết định việc tổ chức sử dụng các nguồn lực khác. Trong khi các nguồn lực tự nhiên chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng, nếu không được con người khai thác sẽ trở thành vô dụng thì lao động là nguồn lực duy nhất có khả năng phát hiện, khơi dậy và cải biến các nguồn lực tự nhiên và xã hội. Thêm vào đó, thế giới đang trong thời kỳ với những chuyển biến hết sức mới mẻ, mau lẹ, đột biến cả về kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật, điều này chẳng những không làm giảm đi vai trò của nguồn nhân lực mà càng làm cho nó ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vì trí tuệ và kỹ năng của con người chính là yếu tố không thể thiếu để sáng tạo làm cho thế giới ngày càng phát triển hơn.
  Chính vì thế để có được thành công trong phát triển kinh tế và tăng cường hội nhập, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức đáp ứng các yêu cầu và thách thức của nền kinh tế hiện đại, có khả năng cạnh tranh toàn cầu là việc làm vô cùng cấp thiết. Bởi vậy, mọi doanh nghiệp muốn thành công đều phải dựa vào một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mình - nguồn nhân lực. Bí quyết dụng nhân được đúc kết từ ngàn đời là “dụng nhân như dụng mộc”, nghĩa là không có người kém năng lực, vấn đề là phải sử dụng đúng chỗ. “Dụng nhân” đúng phải bắt đầu từ khâu tuyển dụng, doanh nghiệp cần thu hút đúng người, đó là những người có năng lực, phẩm chất và sở thích phù hợp với doanh nghiệp và với công việc mà họ sẽ làm.
  “Làm thế nào để tuyển được đúng người?” luôn là một câu hỏi lớn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần lớn các công ty đều đã quan tâm tới công tác tuyển dụng nhân lực, nhưng việc nâng cao hiệu quả của nó luôn phải được chú ý trước những thay đổi của môi trường với nhiều yếu tố tác động. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang em đã được đi sâu tìm hiểu về thực tế công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty. Công tác tuyển dụng của công ty bộc lộ nhiều hạn chê và sơ sài, việc xác định tuyển dụng chưa đem lại hiệu quả cao. Để có thể hiểu một cách sâu sắc hơn, em đã chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG” để làm chuyên đề thực tập của mình.
  * Mục đích nghiên cứu: Hiểu biết thêm về thực tế công tác tuyển dụng, trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết đã được học nhằm tích lũy thêm một số kinh nghiệm phục vụ cho quá trình đi làm sau này.
  * Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang, từ việc lập kế hoạch tuyển dụng, tổ chức việc thực hiện cho đến khi tuyển được đúng người phù hợp với công việc.
  * Phạm vi nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang
  * Phương pháp nghiên cứu:
  + Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh.
  + Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: sử dụng sách tham khảo, tài liệu, các báo cáo về vấn đề tuyển dụng.
  * Kết cấu của đề tài gồm 3 chương chính:
  CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng chất lượng công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Quang.
  CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Quang.

  LỜI MỞ ĐẦU

  * Tính cấp thiết của đề tài
  Nguồn nhân lực không đơn thuần là một trong những yếu tố sản xuất, mà còn là nguồn lực có khả năng quyết định việc tổ chức sử dụng các nguồn lực khác. Trong khi các nguồn lực tự nhiên chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng, nếu không được con người khai thác sẽ trở thành vô dụng thì lao động là nguồn lực duy nhất có khả năng phát hiện, khơi dậy và cải biến các nguồn lực tự nhiên và xã hội. Thêm vào đó, thế giới đang trong thời kỳ với những chuyển biến hết sức mới mẻ, mau lẹ, đột biến cả về kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật, điều này chẳng những không làm giảm đi vai trò của nguồn nhân lực mà càng làm cho nó ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vì trí tuệ và kỹ năng của con người chính là yếu tố không thể thiếu để sáng tạo làm cho thế giới ngày càng phát triển hơn.
  Chính vì thế để có được thành công trong phát triển kinh tế và tăng cường hội nhập, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức đáp ứng các yêu cầu và thách thức của nền kinh tế hiện đại, có khả năng cạnh tranh toàn cầu là việc làm vô cùng cấp thiết. Bởi vậy, mọi doanh nghiệp muốn thành công đều phải dựa vào một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mình - nguồn nhân lực. Bí quyết dụng nhân được đúc kết từ ngàn đời là “dụng nhân như dụng mộc”, nghĩa là không có người kém năng lực, vấn đề là phải sử dụng đúng chỗ. “Dụng nhân” đúng phải bắt đầu từ khâu tuyển dụng, doanh nghiệp cần thu hút đúng người, đó là những người có năng lực, phẩm chất và sở thích phù hợp với doanh nghiệp và với công việc mà họ sẽ làm.
  “Làm thế nào để tuyển được đúng người?” luôn là một câu hỏi lớn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần lớn các công ty đều đã quan tâm tới công tác tuyển dụng nhân lực, nhưng việc nâng cao hiệu quả của nó luôn phải được chú ý trước những thay đổi của môi trường với nhiều yếu tố tác động. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang em đã được đi sâu tìm hiểu về thực tế công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty. Công tác tuyển dụng của công ty bộc lộ nhiều hạn chê và sơ sài, việc xác định tuyển dụng chưa đem lại hiệu quả cao. Để có thể hiểu một cách sâu sắc hơn, em đã chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG” để làm chuyên đề thực tập của mình.
  * Mục đích nghiên cứu: Hiểu biết thêm về thực tế công tác tuyển dụng, trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết đã được học nhằm tích lũy thêm một số kinh nghiệm phục vụ cho quá trình đi làm sau này.
  * Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang, từ việc lập kế hoạch tuyển dụng, tổ chức việc thực hiện cho đến khi tuyển được đúng người phù hợp với công việc.
  * Phạm vi nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang
  * Phương pháp nghiên cứu:
  + Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh.
  + Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: sử dụng sách tham khảo, tài liệu, các báo cáo về vấn đề tuyển dụng.
  * Kết cấu của đề tài gồm 3 chương chính:
  CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng chất lượng công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Quang.
  CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Quang.

  LỜI MỞ ĐẦU

  * Tính cấp thiết của đề tài
  Nguồn nhân lực không đơn thuần là một trong những yếu tố sản xuất, mà còn là nguồn lực có khả năng quyết định việc tổ chức sử dụng các nguồn lực khác. Trong khi các nguồn lực tự nhiên chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng, nếu không được con người khai thác sẽ trở thành vô dụng thì lao động là nguồn lực duy nhất có khả năng phát hiện, khơi dậy và cải biến các nguồn lực tự nhiên và xã hội. Thêm vào đó, thế giới đang trong thời kỳ với những chuyển biến hết sức mới mẻ, mau lẹ, đột biến cả về kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật, điều này chẳng những không làm giảm đi vai trò của nguồn nhân lực mà càng làm cho nó ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vì trí tuệ và kỹ năng của con người chính là yếu tố không thể thiếu để sáng tạo làm cho thế giới ngày càng phát triển hơn.
  Chính vì thế để có được thành công trong phát triển kinh tế và tăng cường hội nhập, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức đáp ứng các yêu cầu và thách thức của nền kinh tế hiện đại, có khả năng cạnh tranh toàn cầu là việc làm vô cùng cấp thiết. Bởi vậy, mọi doanh nghiệp muốn thành công đều phải dựa vào một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mình - nguồn nhân lực. Bí quyết dụng nhân được đúc kết từ ngàn đời là “dụng nhân như dụng mộc”, nghĩa là không có người kém năng lực, vấn đề là phải sử dụng đúng chỗ. “Dụng nhân” đúng phải bắt đầu từ khâu tuyển dụng, doanh nghiệp cần thu hút đúng người, đó là những người có năng lực, phẩm chất và sở thích phù hợp với doanh nghiệp và với công việc mà họ sẽ làm.
  “Làm thế nào để tuyển được đúng người?” luôn là một câu hỏi lớn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần lớn các công ty đều đã quan tâm tới công tác tuyển dụng nhân lực, nhưng việc nâng cao hiệu quả của nó luôn phải được chú ý trước những thay đổi của môi trường với nhiều yếu tố tác động. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang em đã được đi sâu tìm hiểu về thực tế công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty. Công tác tuyển dụng của công ty bộc lộ nhiều hạn chê và sơ sài, việc xác định tuyển dụng chưa đem lại hiệu quả cao. Để có thể hiểu một cách sâu sắc hơn, em đã chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG” để làm chuyên đề thực tập của mình.
  * Mục đích nghiên cứu: Hiểu biết thêm về thực tế công tác tuyển dụng, trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết đã được học nhằm tích lũy thêm một số kinh nghiệm phục vụ cho quá trình đi làm sau này.
  * Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang, từ việc lập kế hoạch tuyển dụng, tổ chức việc thực hiện cho đến khi tuyển được đúng người phù hợp với công việc.
  * Phạm vi nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang
  * Phương pháp nghiên cứu:
  + Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh.
  + Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: sử dụng sách tham khảo, tài liệu, các báo cáo về vấn đề tuyển dụng.
  * Kết cấu của đề tài gồm 3 chương chính:
  CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng chất lượng công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Quang.
  CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Quang.

  KẾT LUẬN
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 01-23-2013, 12:10 AM
 2. 12-21-2012, 12:48 AM

Find us on Google+