Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình

  Tiêu đề : Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
  Tóm tắt :

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC. 3
  1.1. Một số khái niệm cơ bản: 3
  1.2 . Vai trò của tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực: 3
  1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển mộ , tuyển chọn nhân lực. 4
  1.4.Những yếu cầu đối với quá trình tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực 6
  1.5 Quá trình tuyển mộ nhân lực 7
  1.5.1 Quy trình tuyển mộ nhân lực 8
  1.5.1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ nhân lực. 8
  1.5.1.2. Thu hút ứng viên 10
  1.5.1.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ 11
  1.6. Quy trình tuyển chọn nhân lực: 12
  1.7. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực trong một tổ chức. 18
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI HỘI SỞ MIỀN BẮC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 20
  2.1. Những đặc điểm chung của ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ảnh hưởng đến công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực. 20
  2.1.1. Quá trình hính thành và phát triển của ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình. 20
  2.1.2. Sản phẩm, loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. 23
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng ABBANK. 26
  2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm gần đây. 30
  2.2. Đánh giá về công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại ngân hàng. 33
  2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở miền Bắc ngân hàng 35
  2.2.1.1. Yếu tố bên trong 35
  2.2.1.2. Yếu tố bên ngoài. 36
  2.2.2. Đánh giá quá trình tuyển mộ. 36
  2.2.2.1. Các nguồn tuyển mộ chính. 36
  2.2.2.2. Phương thức tuyển mộ với từng nguồn. 38
  2.2.3. Quy trình tuyển chọn chung tại Hội sở 40
  2.2.4. Đánh giá chung công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc hàng thương mại cổ phần An Bình. 45
  2.3. Đặc điểm nguồn nhân lực của ngân hàng. 46
  2.4. Nhận xét về mục tiêu đối với công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại hội sở ngân hàng ở Miền Bắc. 48
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI HỘI SỞ MIỀN BẮC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH. 52
  3.1. Phương hướng hoạt động chung của ngân hàng trong thời gian tới 52
  3.1.1. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 52
  3.1.2. Chính sách tuyển dụng nhân sự tại Hội sở Miền Bắc ngân hàng Thương mại cơ phần An Bình. 53
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình. 54
  3.2.1. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực . 54
  3.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển mộ 56
  3.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển chọn. 58
  3.2.4. Một số giải pháp khác 64
  KẾT LUẬN 65
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
  PHỤ LỤC i

  LỜI MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài:
  Trong bất kì một tổ chức nào thì nguồn nhân lực luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng vào sự thành công trong hoạt động của mình. Trong khi các nguồn lực khác tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng cạn kiệt, sự cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt thì chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh cho mình thông qua nguồn lực con người được coi là một lựa chọn hàng đầu của các nhà quản lí. Đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ thì hơn bao giờ hết yếu tố con người là chìa khóa then chốt quyết định thành công hay thất bại cho doanh nghiệp vì vậy hàng loạt các chiến lược thu hút nhân tài về cho doanh nghiệp được xây dựng và triển khai thực hiện. Đối với em được thực tập tại Hội sở miền Bắc ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình là một cơ hội tốt cho em tiếp xúc thực tế, tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Đặc biệt trong giai đoạn này do tình hình phát triển kinh tế ngày càng sâu rộng, ngân hàng ngày càng triển khai rộng mạng lưới của mình trên khắp toàn quốc thì vấn đề thu hút nhân lực được tiến hành liên tục vì vậy nó là lí do cho em lựa chọn đề tài về màng tuyển dụng nhân lực. Hiện nay Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đã xây dựng quy trình tuyển dụng nhân lực áp dụng trên toàn hệ thống, tuy vậy quy trình vẫn còn nhiều bất cập về mặt nội dung cũng như trong quá trình thực hiện còn có thiếu sót vì vậy mà em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình”.
  Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực.
  Phạm vi nghiên cứu: Hội sở miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình- Số 36 Hoàng Cầu- Đống Đa- Hà Nội.
  Mục đích nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu với những mục đích chính sau:
  - Hệ thống và củng cố lí thuyết cơ bản về tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực làm cơ sở lí luận cho nghiên cứu đề tài.
  - Dựa trên cơ sở lí luận về tuyển mộ, tuyển chọn ở trên đánh giá một cách khách quan và có cơ sở công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình để tìm ra điểm mạnh mà ngân hàng đã đạt được cũng như như những hạn chế còn tồn tại.
  - Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực cho Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.
  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích.
  Phương pháp thu thập thông tin: Số liệu được thu thập thông qua website chính thức của ngân hàng : www.abbank.vn: Báo cáo thường niên ngân hàng các năm 2007, 2008, 2009, 2010. Báo cáo tổng kết cuối năm về hoạt động nhân sự thông qua phòng Nhân sự và phòng Hành chính tổng hợp.
  Thông qua quan sát nghiên cứu hoạt động của ngân hàng trong thời gian thực tập tại ngân hàng cũng như tham gia vào hoạt động nhân sự tại đây.
  Từ số liệu sơ cấp thông qua một số công cụ toán học để biểu diễn số liệu thuận tiện cho việc đánh giá.
  Kết cấu nội dung chuyên đề gồm ba chương lớn như sau:
  Chương 1: Cơ sở lí luận chung về tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực.
  Chương 2: Đánh giá công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Hội sở Miền Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.
  Sau đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS. TS. Vũ Thị Mai- Giảng viên hướng dẫn, các cô chú, anh chị làm việc tại Phòng nhân sự- những người trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực tập tại Hội sở miền Bắc ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, đã giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình
  Do thời gian thực tập có hạn cũng như chưa hoàn thiện về kiến thức nên chuyên đề của em còn có hạn chế, em kính mong nhận được sự góp ý của thầy, cô giáo giúp em hoàn thiện chuyên đề này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  ...
  KẾT LUẬN
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-14-2013, 11:20 PM

Find us on Google+