Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lõn

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 5

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN 7
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 7
  1.1.1. Tên, địa chỉ công ty 7
  1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 7
  1.1.3. Ngành nghề kinh doanh chính hiện nay 10
  1.1.4. Mục tiêu của công ty 12
  2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty 12
  2.1.1. Bộ máy quản trị của công ty 12
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 14
  3.1. Đánh giá các kết quả đã đạt được của công ty 16
  3.1.1. Đánh giá kết quả kinh doanh của công ty trong 4 năm vừa qua (2005 – 2008). 16
  3.1.2. Đánh giá một số hoạt động khác đã đạt được của công ty 22
  4.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động tại công ty. 24
  4.1.1 Tình trạng của nền kinh tế 24
  4.1.2. Các ĐTCT trong việc tuyển người 25
  4.1.3. Luật pháp của chính phủ 25
  4.1.4. Xu hướng của XH về một nghề nào đó 25
  4.1.5. Khả năng về tài chính 25
  4.1.6. Các chính sách nhân sự và việc thực hiện nó 25
  4.1.7. Trình độ công nghệ 26
  4.1.8. Quy luật về cung cầu lao động 26

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN 27
  2.1. Tình hình quản lý và sử dụng lao động tại công ty 27
  2.1.1. Phân tích cơ cấu lao động tại công ty 27
  2.1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong công ty 33
  2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân 35
  2.2.1. Căn cứ của công tác tuyển dụng 35
  2.2.1.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 35
  2.2.1.2. Phân tích công việc 35
  2.2.1.3. Đánh giá thực hiện công việc 35
  2.2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân 36
  2.2.2.1. Công tác tuyển dụng 36
  2.2.2.2. Công tác tuyển chọn 43
  2.2.3. Đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng tại công ty 53
  2.3. Đánh giá các giải pháp công ty đã thực hiện để hoàn thiện công tác tuyển dụng. 54
  2.4. Đánh gía công tác tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 54
  2.4.1. Ưu điểm 55
  2.4.2. Nhược điểm 55
  2.4.3. Nguyên nhân 56

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN 57
  3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 57
  3.1.1. Định hướng phát triển chung 57
  3.1.2. Định hướng về nhân sự trong thời gian tới 57
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty trong thời gian tới 59
  3.2.1. Kế hoạch hóa về nguồn nhân lực 59
  3.2.2. Xác định nguồn tuyển dụng lao động 60
  3.2.3. Đa dạng hoá các phương pháp tuyển dụng 61
  3.2.4. Quy định về thủ tục nộp hồ sơ 61
  3.2.5. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng 62
  3.3. Một số kiến nghị với cơ quan chức năng nhà nước 64

  KẾT LUẬN 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 68


  LỜI MỞ ĐẦU

  Vấn đề nhân lực đang là điều quan tâm của rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là lao động có trình độ, kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế thị trường và bối cảnh đang có nhiều biến động lớn.

  Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng chỉ là vô nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một con người chung chung mà là nói tới số lượng và chất lượng hay chính là năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó là một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khỏc trờn thị trường.

  Hiện nay yếu tố con người phục vụ cho các ngành công nghiệp của Việt Nam được đánh giá ở mức trung bình và đang chịu chung một áp lực lớn là tìm được đội ngũ lao động có tay nghề kỹ thuật phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh thực tiễn của các doanh nghiệp. Nhận định được những khó khăn đó công ty CNTT Cỏi Lân xác định công việc tuyển dụng là công việc đầu tiên trước hết để làm cơ sở cho các hoạt động khác có hiệu quả. Vì vậy là một sinh viên sắp ra trường và trong quá trình thực tập em muốn góp phần làm giải quyết phần nào những hạn chế trong công tác tuyển dụng của công ty đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ vấn đề quản trị nhân lực em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lõn”. Trên cơ sở thực trạng tuyển dụng của công ty, phát hiện ra những ưu điểm và các mặt hạn chế còn tồn tại của công ty để để xuất các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác tuyển dụng nhân sự, giúp công ty có đội ngũ lao động cao.

  Nội dung đề tài bao gồm 3 chương:
  Chương I: Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lõn
  Chương II: Thực trang công tác tuyển dụng của công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lõn
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lõn

  Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Th.S. Vũ Trọng Nghĩa đó giúp em hoàn thành chuyên đề này. Cảm ơn cỏc phũng ban Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cỏi Lõn đó giúp đỡ trong thời gian thực tập tại công ty.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+