Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 3

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TRONG MỘT TỔ CHỨC 5
  1.1.Khái niệm về tuyển chọn. 5
  1.2.Nội dung của tuyển chọn. 5
  1.2.1.Xây dựng kế hoạch tuyển chọn. 5
  1.2.2.Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn nhân lực trong tổ chức. 6
  1.2.2.1.Các bước tiến hành của quá trình tuyển chọn nhân lực trong tổ chức. 6
  1.2.2.2.Đánh giá quá trình tuyển chọn 15
  1.3.Các nhân tố tác động đền công tác tuyển chọn nhân lực trong tổ chức. 15
  1.4.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực trong tổ chức 18

  CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC HẢI LONG 19
  2.1.Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long 19
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long. 19
  2.1.2.Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được 20
  2.1.3.Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ; thị trường tiêu thụ sản phẩm và quy trình công nghệ. 24
  2.1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ. 24
  2.1.3.2.Đặc điểm về thị trường tiêu thụ sản phẩm 26
  2.1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng. 27
  2.1.4.Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật. 31
  2.1.4.1. Đặc điểm về máy móc thiết bị. 31
  2.4.1.2.Về nguyên nhiên vật liệu sử dụng.. 33
  2.1.5.Về cơ cấu và đặc điểm đội ngũ lao động. 34
  2.1.6. Cơ cấu tổ chức quản lý bộ máy của Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long. 38
  2.2.Đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long. 40
  2.2.1.Quy mô tuyển chọn nhân lực qua các năm. 40
  2.2.2. Phân tích quá trình xây dựng kế hoạch hóa về tuyển chọn. 41
  2.2.3.Phân tích hoạt động tuyển chọn. 42
  2.2.4.Các nhân tố tác động đến hoạt động tuyển chọn. 49
  2.3.Những mặt còn tồn tại trong công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty. 49

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC HẢI LONG 51
  3.1.Phương hướng phát triển và đổi mới về hoạt động nhân lực của Công ty CP Nam Dược Hải Long từ năm 2011-2015. 51
  3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn tại Công ty CP Nam Dược Hải Long . 54
  3.2.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty. 54
  3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại Công 58
  KẾT LUẬN 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

  LỜI NÓI ĐẦU

  Con người cùng với vốn, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu là một trong những yếu tố đầu vào của mọi quá trình sản xuất-kinh doanh. Trong đó con người chính là yếu tố trung tâm nhất, quan trọng nhất và cơ bản nhất của quá trình đó. Con người là yếu tố trung tâm cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và là yếu tố quyết định sự thành bại của chính tổ chức đó.

  Việt Nam đang tiến hành xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, lại mới gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO nên sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn bao giờ hết. Để tồn tại và phát triển được các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng được cho mình một bộ máy tổ chức khoa học theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, nhưng không kém phần năng động. Muốn làm được điều đó cần phải có được một nguồn nhân lực dồi dào cả về số lượng và chất lượng. Bởi vậy cùng với công tác đào tạo nhân lực thì công tác tuyển chọn nhân lực được coi là công tác trọng tâm then chốt của doanh nghiệp. Tìm đúng người để giao đúng việc phù hợp. Nếu làm tốt thì công tác này sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
  Mặc dù có vai trò quan trọng to lớn như vậy nhưng không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng ý thức hết được tầm quan trọng cuả công tác tuyển chọn nhân lực. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long em nhận thấy công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty vẫn còn nhiều tồn tại và chưa được trú trọng đúng mức, vì thế chưa khai thác hết tiềm năng của người lao động do vậy năng suất lao động còn chưa cao. Chính vì vậy trong thời gian thực tập tại Công ty em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long”.

  Mục đích của quá trình nghiên cứu này là dựa trên cơ sở những kiến thức đã được học về công tác quản trị nhân lực trong tổ chức đi sâu vào thực tế để tìm hiểu quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực, phân tích và thiết kế công việc, công tác đánh giá thực hiện công việc và công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nam Dược Hải Long tìm ra ưu điểm, những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của nó để góp phần hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực của Công ty.
  Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề này chính là “Công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long”.

  Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long từ những năm 2007 trỏ về đây.
  Phương pháp nghiên cứu được em sử dụng trong chuyên đề này là phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê các giáo trình đã được học và các tài liệu tham khảo kết hợp với điều tra, khảo sát và phỏng vấn để thu thập các số liệu thực tế về công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long.

  Kết cấu của chuyên đề gồm có 3 chương cụ thể như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển chọn nhân lực trong một tổ chức.
  Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long.
  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Mai Quốc Chánh cùng toàn thể các cán bộ Phòng Tổ Chức Hành Chính Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-25-2012, 11:14 AM
 2. 12-12-2012, 06:27 PM

Find us on Google+