Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  179
  Tài liệu đã gửi
  227
  Tài liệu được mua
  424
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,007
  Tài khoản hiện có
  169 Xu

  Biểu mẫu nhân sự - Hệ thống Bản mô tả công việc các bộ phận

  Bản mô tả công việc là một công cụ quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự hữu hiệu. Tất cả các chức danh công việc đều được mô tả một cách chính xác, cụ thể về trách nhiệm, mục tiêu thực hiện công việc cùng với các điều kiện tối thiểu cần thiết khác.

  Download : http://adf.ly/1NNNZb

  Các tài liệu bao gồm:

  1. Mo ta cong viec phong marketing
  1.1 Mo ta cong viec Giam doc marketing
  1.2 Mo ta cong viec nhan vien marketing
  1.3 Mo ta cong viec phu trach truyen thong
  1.4 Mo ta cong viec quan ly thuong hieu

  2. Mo ta cong viec phong kinh doanh
  2.1 Mo ta cong viec giam doc ban hang
  2.2 Mo ta cong viec truong kenh dai ly
  2.3 Mo ta cong viec giam sat ban hang dai ly
  2.4 Mo ta cong viec truong kenh sieu thi
  2.5 Mo ta cong viec giam sat ban hang sieu thi
  2.6 Mo ta cong viec nhan vien ban hang sieu thi
  2.7 Mo ta cong viec truong kenh ban le
  2.8 Mo ta cong viec cua hang truong
  2.9 Mo ta cong viec nhan vien ban hang
  2.10 Mo ta cong viec Truong nhom kinh doanh
  2.11 Mo ta cong viec nhan vien kinh doanh
  2.13 Mo ta cong viec nhan vien CSKH

  3. Mo ta cong viec phong cung ung
  3.1 Mo ta cong viec Truong phong cung ung
  3.2 Mo ta cong viec nhan vien vat tu
  3.3 Mo ta cong viec nhan vien giao nhan

  4. Mo ta cong viec phong nhan su
  4.1 Mo ta cong viec Truong phong nhan su
  4.2 Mo ta cong viec nhan vien nhan su
  4.3 Mo ta cong viec nhan vien hanh chanh
  4.4 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
  4.5 Mo ta cong viec nhan vien bao ve

  5. Mo ta cong viec Phong ke toan
  5.1 Mo ta cong viec Giam doc tai chinh
  5.2 Mo ta cong viec Ke toan truong
  5.3 Mo ta cong viec Ke toan tong hop
  5.4 Mo ta cong viec Ke toan cong no
  5.5 Mo ta cong viec Ke toan ngan hang
  5.6 Mo ta cong viec Ke toan hang hoa
  5.7 Mo ta cong viec Ke toan kho
  5.8 Mo ta cong viec Ke toan XDCB và TSCD
  5.9 Mo ta cong viec nghiep vu thue

  6. Quy che to chuc phong ke hoach
  6.1 Mo ta cong viec Truong phong ke hoach
  6.2 Mo ta cong viec nhan vien ke hoach
  6.3 Mo ta cong viec nhan vien thong ke
  6.4 Mo ta cong viec nhan vien XNK
  Truong Phong Ke Hoach

  7. Mo ta cong viec bo phan ky thuat san xuat
  7.1 Mo ta cong viec Truong phong ky thuat
  7.2 Mo ta cong viec nhan vien ky thuat
  7.3 Mo ta cong viec nhan vien lam mau

  8. Danh sách mô tả công việc xưởng sản xuất
  8.1 MTCVXường sản xuất
  8.2 MTCV Quan doc
  8.3 MTCV Thu kho
  8.4 MTCV Phu kho
  8.5 MTCV KCS

  9. Danh sách mô tả công việc phòng QA
  9.1 Mo ta cong viec Truong phong QA
  9.2 Mo ta cong viec KCS nguyen vat lieu
  9.3 Mo ta cong viec KCS san pham
  9.4 Mo ta cong viec KCS final

  10. Danh sách mô tả công việc phòng bảo trì
  10.1 Mo ta cong viec Truong phong bao tri
  10.2 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
  10.3 Mo ta cong viec nhan vien tho dien

  11. Danh sách mô tả công việc phòng hành chính
  11.1. MTCV Truong phong Hanh chinh
  11.2. MTCV Thu ky Hanh chinh
  11.3. MTCV Nhan vien tiep tan
  11.4. MTCV Nhan vien giao nhan
  11.5. MTCV Nhan vien bao ve
  11.6. MTCV Nhan vien bao tri
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Last edited by Train; 09-12-2015 at 11:50 AM.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+