Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  289
  Tài liệu được mua
  851
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  47 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông FPT miền Bắc

  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập, giao lưu kinh tế quốc tế cùng với đó là sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, môi trường đầy sự cạnh tranh thì nguồn nhân lực ngày càng giữ vai trò quan trọng trong mỗi tổ chức doanh nghiệp, vấn đề quản trị nhân lực cũng đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động, giúp cho các tổ chức tồn tại phát triển trên thị trường. Trong những hoạt động đó, tuyển dụng nguồn nhân lực là một trong những khâu được nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm nhất. Nếu tổ chức chọn được những người có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc thì sẽ làm tăng năng suất lao động, kết quả thực hiện công việc, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, việc tuyển đúng người, đúng việc, đúng thời gian cần không phải tổ chức nào cũng làm được và làm tốt điều đó.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông FPT miền Bắc(FTN) là một trong những công ty rất coi trọng công tác tuyển dụng. Tuy công ty đã có quy trình tuyển dụng khá chặt chẽ nhưng việc tuyển dụng của công ty còn có nhiều hạn chế cần được khắc phục. Qua quá trình thực tập tại FTN, em quyết định chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông FPT miền Bắc” làm đề tài tốt nghiệp.

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  o Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp.
  o Mô tả quy trình tuyển dụng và nói về những thực trạng trong khâu tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông FPT miền Bắc(FTN)
  o Đưa ra những phương hướng, giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại FTN

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty FTN
  Phạm vi nghiên cứu là công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông FPT miền Bắc(FTN).

  4. Phương pháp nghiên cứu
  Sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp kết hợp với khảo sát thực tế, phỏng vấn người tuyển dụng.
  5. Kết cấu của đề tài
  Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông FPT miền Bắc(FTN)
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại FTN

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3
  1.1.Tuyển mộ 3
  1.1.1. Khái niệm và vai trò của công tác tuyển mộ 3
  1.1.2. Các nguồn tuyển mộ 4
  1.1.2.1. Nguồn từ bên trong tổ chức 4
  1.1.2.2. Nguồn từ bên ngoài tổ chức 4
  1.1.3. Phương pháp tuyển mộ 4
  1.1.3.1. Phương pháp tuyển mộ thông qua nguồn từ bên trong tổ chức 4
  1.1.3.2. Phương pháp tuyển mộ thông nguồn từ bên ngoài tổ chức 5
  1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới tuyển mộ 7
  1.1.4.1. Các yếu tố bên ngoài 7
  1.1.4.2. Các yếu tố bên trong tổ chức 8
  1.2. Tuyển chọn 9
  1.2.1. Khái niệm và vai trò của tuyển chọn nguồn nhân lực trong tổ chức 9
  1.2.2. Quá trình tuyển chọn 9
  1.2.2.1. Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 9
  1.2.2.2. Nghiên cứu hồ sơ xin việc 10
  1.2.2.3. Trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn 10
  1.2.2.4. Phỏng vấn tuyển chọn 11
  1.2.2.5. Khám sức khỏe và đánh giá thể lực của các ứng viên 12
  1.2.2.6. Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn 12
  1.2.2.7. Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp trong tương lai 12
  1.2.2.8. Tham quan công việc 13
  1.2.2.9. Ra quyết định tuyển chọn 13
  1.3. Đánh giá quá trình tuyển chọn 13
  1.3.1. Tác dụng của đánh giá hiệu quả tuyển dụng 13
  1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tuyển dụng 14
  1.3.2.1. Tỷ lệ tuyển chọn 14
  1.3.2.2. Tỷ lệ sàng lọc qua các bước 14
  1.3.2.3. Chi phí trên một người được tuyển chọn 14
  1.3.2.4 Tỷ lệ luân chuyển lao động 14
  1.3.2.4. Năng suất sau quá trình tuyển mới 14
  1.4. Mối liên hệ tuyển dụng với các công tác quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức 15

  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG 16
  FPT MIỀN BẮC(FTN) 16
  2.1.Khái quát chung về công ty cổ phần viễn thông FPT và FTN 16
  2.1.1.Quá trình hình thành phát triển 16
  2.1.2.Tầm nhìn FPT: 18
  2.1.3.Các sản phẩm dịch vụ: 18
  2.1.4.Một vài nét khái quát về công ty TNHH Viễn thông FPT miền Bắc(FTN) 19
  2.1.5.Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008-2010 20
  2.1.5.Sơ đồ tổ chức 21
  2.1.6.Đặc điểm nguồn nhân lực của FTN 23
  2.1.7. Khái quát về công tác quản trị nhân lực trong công ty FTN 24
  2.1.7.1. Cơ cấu tổ chức của phòng nhân sự FTN 24
  2.1.7.2. Các hoạt động quản trị nhân lực tại công ty FTN 25
  2.2.Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty FTN 29
  2.2.1. Thực trạng công tác tuyển mộ 29
  2.2.1.1. Xây dựng kế hoạch tuyển mộ 29
  2.2.1.2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ từ bên trong công ty 32
  2.2.1.3. Nguồn và phương pháp tuyển mộ từ bên ngoài công ty 32
  2.2.2. Tuyển chọn 36
  2.2.2.1.Chọn lọc hồ sơ 36
  2.2.2.2. Thi tuyển 38
  2.2.2.3. Phỏng vấn 40
  2.2.2.4. Tiếp nhận và tập sự cho người mới được tuyển 43
  2.2.3. Đánh giá kết quả tuyển dụng của FTN 44
  2.2.3.1. Những thành tích đạt được 44
  2.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của FTN 46
  2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại của FTN 48
  2.2.4.1. Các yếu tố bên trong 48
  2.2.4.2. Các yếu tố bên ngoài 49

  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC(FTN) 50
  3.1. Định hướng phát triển của FTN trong năm 2011 50
  3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại FTN 50
  3.2.1. Xác định và tiến hành đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng 50
  3.2.2. Xây dựng bản kế hoạch sát với thực tế có tính đến sự thay đổi của môi trường 52
  3.2.3. Xây dựng các bản phân tích công việc rõ ràng chi tiết, hiệu quả 54
  3.2.4. Tiến hành tốt hơn quá trình phỏng vấn ứng viên 54
  3.2.5. Bổ sung các thông tin về thẩm tra và khám sức khỏe cho nhân viên 55
  3.2.6. Tăng cường các biện pháp thu hút ứng viên 55
  3.2.7. Thuê chuyên gia tuyển dụng từ bên ngoài, nâng cao chất lượng cán bộ tuyển dụng 56
  3.2.8. Quản lý tuyển dụng trên phần mềm tin học 56
  KẾT LUẬN 57
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Last edited by Train; 01-07-2013 at 11:22 AM.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-27-2012, 12:20 PM
Find us on Google+