Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  535
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  5,907 Xu

  Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

  Lời nói đầu
  Ngày nay trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới hội nhập là một quy luật tất yếu để các quốc gia phát triển. Hội nhập sẽ giúp xoá bỏ hàng rào ranh giới kinh tế giữa các quốc gia, theo đó là cơ hội cho các nước nghèo xoá dần khoảng cách với các nước giàu. Tuy nhiên bên cạnh đó những nền kinh tế non trẻ sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh và nguy cơ rủi ro là rất lớn.

  Nằm trong xu thế toàn cầu hoá đất nước ta sau 11 năm đàm phán đã đạt được kết quả mong đợi khi được chính thức công nhận là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Từ đây cơ hộ thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ mạnh hơn, những mặt hàng xuất khẩu trong nước có cơ hội cạnh tranh bình đẳng trên thị trường Thế giới. Đồng thời với những cơ hội phát triển cho đất nước thì áp lực cạnh tranh sẽ diễn ra mạnh hơn ngay tại chính thị trường nội địa. Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp trong nước muốn tồn tại và phát triển cần trang bị cho mình đầy đủ nội lực để tồn tại và phát triển trong một môi trường mới (vừa tạo được diện mạo đẹp trong mắt những nhà đầu tư nước ngoài vừa có khả năng cạnh tranh mạnh). Để vừa tận dụng được các cơ hội đồng thời hạn chế được những rủi ro các doanh nghiệp cần có những lợi thế cạnh tranh nhất định. Trong xu thế hội nhập nguồn lực về vốn tài chính có thể huy động thông qua các tổ chức tín dụng dễ dàng hơn, công nghệ có thể có nhờ các cuộc chuyển giao công nghệ nhưng nguồn vốn nhân lực chất lượng cao thì không phải tổ chức nào cũng có khả năng sở hữu. Cạnh tranh để sở hữu nguồn lao động chất lượng cao đang trở thành xu hướng mới cho các tổ chức và nguồn vốn nhân lực trở thành nhân tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Vì vậy kế hoạch hoá nguồn nhân lực có thể coi là chìa khoá thành công cho các doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hội nhập.

  Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (trụ sở chính đặt tại Thái Nguyên) với hơn 10 năm tồn tại và phát triển đã đạt được những thành tích đáng tự hào và được thủ tướng và chính phủ tặng nhiều bằng khen. Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tuổi đời còn khá trẻ là những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và mạnh dạn trong những hoạt động đầu tư mới nên doanh nghiệp Thái Hưng không ngừng tăng trưởng và trở thành thương hiệu có uy tín với nhiều bạn hàng trong cả nước cũng như ngoài nước. Tuy nhiên trong những năm tới sẽ là những năm khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi cạnh tranh diễn ra mạnh hơn từ các doanh nghiệp nước ngoài sau khi đất nước gia nhập WTO. Để tăng thêm sức cạnh tranh trong thời kì mới Thái Hưng cần có những công tác nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ.

  Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp Thái Hưng em nhận thấy công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty còn chưa được chú trọng đúng mức và kết quả còn nhiều hạn chế. Với kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập em chọn đề tài nghiên cứu của mình là: “Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng” nhằm đưa ra những phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

  Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
  Chương I: Cơ sở lý luận về kế hoạch hoá nguồn nhân lực.
  Chương II: Phân tích thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng .
  Chương III: Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU………................................... .................................................1
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC…..…..3
  I. Khái niệm và vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực…………..……3
  1. Khái niệm kế hoạch hoá nguồn nhân lực…………………………..…… 3
  2. Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực………………………...……...3
  II. Mục tiêu, nhiệm vụ và các nhân tổ ảnh hưởng đến công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong tổ chức…………………………………….. …...4
  1.Mục tiêu của kế hoạch hoá nguồn nhân lực………………………..…….5
  2.Nhiệm vụ của kế hoạch hoá nguồn nhân lực………………………..……5
  3.Các nhân tổ ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực……………………………………… ………………………………..……..5
  3.1. Nhân tổ chủ quan……………………………………… …………........5
  3.2. Nhân tổ khách quan……………………………………… ………........6
  III. Nội dung của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực……………..….7
  1. Dự đoán cầu nhân lực……………………………………… ………..…...9
  1.1. Dự đoán cầu nhân lực ngắn hạn…………………………………….. ...9
  1.1.1. Trình tự tiến hành……………………………………… …...……..….10
  1.1.2. Các phương pháp dự đoán cầu nhân lực ngắn hạn…………...…….....10
  1.2. Dự đoán cầu nhân lực dài hạn……………………………………… ..…11
  1.2.1. Phương pháp dự đoán cầu nhân lực của tổ chức dựa vào cầu nhân lực của từng đơn vị……………………………………… …………………....12
  1.2.2. Phương pháp ước lượng trung bình……………………….………..…12
  1.2.3. Phương pháp tính theo tiêu chuẩn hao phí lao động của một đơn vị sản lượng…………………………………… ………………………...……….....13
  1.2.4. Phương pháp dự đoán xu hướng…………………………………… …13
  1.2.5. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính……………………..…….14
  1.2.6. Phương pháp chuyên gia……………………………………… ...…14
  2. Dự đoán cung nhân lực……………………………………… ……….....15
  2.1. Dự đoán cung nhân lực trong tổ chức………………………………..…15
  2.2. Dự đoán cung nhân lực từ bên ngoài………………………………..…..1 7
  3. Cân đối cung - cầu lao động…………………………………… …..…17
  3.1. Cầu nhân lực lớn hơn cung nhân lực…………………………………....17
  3.2. Cầu nhân lực nhỏ hơn cung nhân lực…………………………………...17
  3.3. Cầu nhân lực bằng cung nhân lực……………………………………... .18
  IV. Sự cần thiết của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng…………………………………..… …....18

  CHƯƠNG II
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG..20
  I. Quá trình hình thành và đặc điểm chung về hoạt động kinh doanh nghiệp Thương mại Thái Hưng…………………………………….. ….20
  1.Quá trình hình thành…………………………………… ………..……20
  1.1. Quá trình hình thành phát triển……………………………………. ..…..20
  1.2. Chức năng nhiệm vụ……………………………………… ……..…..20
  2.Đặc điểm cơ cấu tổ chức…………………………………… ……....…21
  2.1. Ban lãnh đạo…………………………………… ………………..…...21
  2.2. Bộ máy quản lý và chức năng hoạt động từng phòng ban (gồm 6 phòng nghiệp vụ và 3 xí nghiệp trực thuộc)…………………………………… ..….21
  3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Thái Hưng trong vòng 4 năm trở lại đây……………………………………… …….…23
  3.1. Kết quả kinh doanh……………………………………… …………..... 23
  3.2. Kết quả hoạt động thi đua khen thưởng……………………………...…24
  4.Đặc điểm tình hình hoạt động quản lý nhân sự trong doanh nghiệp Thái Hưng……………………………………… ………………………………..…26
  4.1. Đặc điểm lao động của công ty…………………………………..……. .26
  4.2. Đặc điểm hoạt động quản lý nhân sự nổi bật trong công ty Thái Hưng.31
  4.2.1. Đặc điểm công tác tiền lương………………………………….. …..31
  4.2.2. Vấn đề an toàn và sức khoẻ cho người lao động trong doanh nghiệp Thương mại Thái Hưng…………………………………….. …………….33
  4.2.3. Các hoạt động quản trị nhân lực khác………………………..……….34
  II. Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng giai đoạn 2003 – 2006…………...………...……35
  1. Tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động quản trị nhân lực cơ sở cho công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực………………………..…………..35
  1.1 Công tác phân tích công việc…………………………………….. ……..35
  1.2. Công tác đánh giá thực hiện công việc…………………………..……..36
  1.2.1. Đánh giá thực hiện công việc đối với lao động trực tiếp………..……36
  1.2.2. Đánh giá thực hiện công việc đối với lao động gián tiếp………..……37
  2. Thực trạng kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng giai đoạn 2003 – 2006……………………..…….37
  2.1. Xác định cầu nhân lực của công ty………………………………..…….37
  2.1.1. Cầu nhân lực trong ngắn hạn…………………………………….. ...37
  2.1.2. Cầu nhân lực trong dài hạn……………………………………… ..…..41
  2.2. Xác định cung nhân lực……………………………………… ……..…..47
  2.2.1. Từ nguồn cung bên trong tổ chức…………………………………..... .47
  2.2.1.1. Cung lao động trực tiếp trong nội bộ tổ chức……………………….47
  2.2.1.2. Dự đoán cung nội bộ cho bộ phận lao động gián tiếp………………49
  2.2.1.3. Phương pháp bổ xung nguồn cung nhân lực của công ty Thái Hưng……………………………………… …………………………………49
  2.2.2. Từ nguồn lao động bên ngoài…………………………………… …53
  2.3. Các giải pháp cân đối cung cầu lao động của công ty…………………..53
  III. Hiệu quả công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng……………………………………… ……………57
  1. Ưu điểm trong công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Thái Hưng……………………………………… …………………..59
  2. Những mặt hạn chế còn tồn tại……………………………………… .....60

  CHƯƠNG III
  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG……………..62

  I. Phương hướng phát triển của công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng trong thời gian tới……………………………………… ..…..……………..62
  1. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp Thái Hưng trong thới gian tới……………………………………… ………………………………….....62
  2. Mục tiêu phát triển trong thời gian tới…………………………………..63
  2.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh kinh doanh………………………………63
  2.2. Mục tiêu trong công tác quản lý nhân sự của công ty…………………..63
  3. Giải pháp thực hiện các mục tiêu trên…………………………………..64
  II. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Cố phần Thương mại Thái Hưng……………………………..65
  1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc…………………………………… ………………………………..…65
  1.1. Phân tích công việc…………………………………… …………..….65
  1.2. Đánh giá thực hiện công việc…………………………………… …...66
  2. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực…………………….68
  2.1. Dự báo cầu nhân lực ngắn hạn……………………………………… .....68
  2.1.1. Dự báo cầu nhân lực ngắn hạn cho bộ phận lao động trực tiếp………68
  2.1.2. Dự báo cầu nhân lực ngắn hạn cho bộ phận lao động gián tiếp………71
  2.2. Dự báo cầu nhân lực dài hạn……………………………………… ……72
  2.2.1. Dự báo cầu dài hạn cho lái xe và lao động gián tiếp trong công ty…...72
  2.2.2. Dự đoán cầu lao động dài hạn cho bộ phận lao động trực tiếp làm việc trong phân xưởng…………………………………… ……………………….73
  2.3. Dự báo cung nhân lực……………………………………… …………...75
  3. Cần có những đánh giá về kết quả của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực mà công ty Thái Hưng đã thực hiện trong những năm đã qua……………………………………… ………………………………..75
  KẾT LUẬN…………………………………… ……………………........77
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………….....78
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-15-2013, 10:09 PM
 2. Ho
  Refback This thread
  01-12-2013, 05:28 PM

Find us on Google+