Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  913
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  4,502 Xu

  Hoàn thiện công tác định mức lao động tại Xí nghiệp kết cấu thép (Nhà máy cơ khí 120)

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày 7-11-2006 đã mở ra một bước ngoặt mới trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước. Điều đó đã đưa đến cho các doanh nghiệp trong nước những điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Nhưng thách thức mà nó đặt ra cũng không nhỏ, đó là sự cạnh tranh trên thị trường sẽ diễn ra ngày càng gay gắt hơn, với nhiều “đối thủ” hơn, trên bình diện rộng hơn và sâu hơn. Để tồn tại trong môi trường đó, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Một trong những biện pháp mà các doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng để đạt được mục đích đó là làm tốt công tác định mức lao động. Trên cơ sở nghiên cứu hao phí thời gian trong quá trình sản xuất của người lao động, định mức lao động sẽ giúp giảm thiểu hoặc triệt tiêu thời gian lãng phí. Do đó, nó là cơ sở để nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm.
  Cũng như các doanh nghiệp khác, Nhà máy cơ khí 120 đã xác định được rõ tầm quan trọng của công tác này. Vì thế, nó trở thành một trong những công tác được Nhà máy hết sức quan tâm. Tuy nhiên, thông qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế em nhận thấy thực trạng của công tác này tại Nhà máy vẫn còn rất nhiều hạn chế cần giải quyết. Do đó, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác định mức lao động tại Xí nghiệp kết cấu thép (Nhà máy cơ khí 120)”.

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  Đề tài này được nghiên cứu nhằm:
  - Khái quát một số vấn đề lý luận về vấn đề định mức lao động.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng của công tác định mức lao động tại Xí nghiệp kết cấu thép (Nhà máy cơ khí 120).
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định mức lao động tại Xí nghiệp kết cấu thép (Nhà máy cơ khí 120).

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác định mức lao động tại Xí nghiệp Kết cấu thép (Nhà máy cơ khí 120).

  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
  Đề tài này được nghiên cứu dựa trên một số phương pháp sau: phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, phương pháp đánh giá, phương pháp khảo sát thời gian hao phí (cụ thể là chụp ảnh cá nhân ngày làm việc) và phương pháp phỏng vấn.

  5. Kết cấu của đề tài.
  Ngoài phần lời mở đầu và phần kết luận, kết cấu của đề tài này bao gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về định mức lao động
  Chương II: Thực trạng công tác định mức lao động tại Xí nghiệp kết cấu thép (Nhà máy Cơ khí 120).
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định mức lao động tại Xí nghiệp kết cấu thép (Nhà máy Cơ khí 120).

  MỤC LỤC

  A. PHẦN MỞ ĐẦU 1
  B. NỘI DUNG 5
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 5
  I. MỨC LAO ĐỘNG 5
  1. Khái niệm lao động 5
  2. Khái niệm mức lao động 5
  3. Các dạng của mức. 5
  4. Yêu cầu của mức. 8
  II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG. 9
  1. Khái niệm định mức lao động. 9
  2. Nội dung định mức lao động. 9
  3. Cơ sở tiến hành định mức lao động. 11
  3.1. Xác định quá trình sản xuất sản phẩm và phân chia quá trình sản xuất sản phẩm thành các bộ phận hợp thành 11
  3.2. Phân loại hao phí thời gian làm việc 15
  3.3. Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc 17
  4. Tiêu chuẩn định mức lao động. 18
  III. PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ XÂY DỰNG MỨC. 19
  1. Nhóm các phương pháp tổng hợp. 19
  1.1. Phương pháp thống kê 20
  1.2. Phương pháp dân chủ bình nghị 20
  1.2. Phương pháp kinh nghiện 20
  2. Nhóm các phương pháp phân tích 21
  2.1. Phương pháp phân tích tính toán 21
  2.2. Phương pháp phân tích khảo sát 22
  2.3. Phương pháp so sánh diển hình 23
  IV. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC 24
  1. Vai trò của định mức lao động với tổ chức lao động khoa học. 24
  2. Vai trò của định mức lao động với việc tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. 26
  3. Vai trò của định mức lao động với việc tạo động lực. 27
  4. Vai trò của định mức lao động với việc tăng cường kỷ luật lao động. 27

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KẾT CẤU THÉP (NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120). 29
  I. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120. 29
  1. Giới thiệu chung về Nhà máy Cơ khí 120 29
  2. Quá trình hình thành và phát triển 29
  3. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 30
  4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy. 30
  5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004 – 2006 33
  II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KẾT CẤU THÉP (NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120). 35
  1. Đặc điểm máy móc thiết bị, dụng cụ. 35
  2. Đặc điểm lao động 39
  3. Đặc điểm của sản phẩm. 42
  4. Tình hình cung cấp nguyên nhiên vật liệu. 45
  III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KẾT CẤU THÉP (NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120). 46
  1. Bộ máy làm công tác định mức 46
  2. Phương pháp và quy trình xây dựng mức. 48
  3. Các mức đang áp dụng. 53
  4. Công tác áp dụng và tình hình thực hiện mức. 61

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KẾT CẤU THÉP (NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120). 73
  I. HOÀN THIỆN BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC. 73
  1. Bổ sung cán bộ cho bộ máy làm công tác định mức 73
  2. Đào tạo cán bộ định mức 75
  3. Tăng cường mối quan hệ giữa bộ máy làm công tác định mức với các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan 76
  II. HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC 77
  1. Hoàn thiện phương pháp phân tích khảo sát 78
  2. Xây dựng phương pháp so sánh điển hình 86
  C. KẾT LUẬN 95
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-08-2012, 04:22 PM

Find us on Google+