Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  576
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  6,134 Xu

  “ Phân tích và đánh giá thực hiện công việc nhằm nâng cao quản trị nhân lực tại công ty Cổ Phần Sơn Hà

  Lời mở đầu

  Quản trị nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại công ty cổ phần Sơn Hà giám đốc công ty hiểu rất rõ rằng công tác quản trị nhân lực tốt là một lợi thế trong quá trình cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế đầy biến động ngày nay. Tuy nhiên, ban giám đốc của công ty cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Đặc biệt là trong công tác đánh giá và thực hiện công việc.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác phân tích và đánh giá thực hiện công việc em nghiên cứu đề tài: “ Phân tích và đánh giá thực hiện công việc nhằm nâng cao quản trị nhân lực tại công ty Cổ Phần Sơn Hà”.

  Do điều kiện hoàn cảnh và thời gian không cho phép nên em chỉ nghiên cứu được công tác phân tích và đánh giá thực hiện công việc của những nhân viên làm việc tại văn phòng công ty. Do nhà máy sản xuất của công ty đặt khá xa văn phòng làm việc nên trong bài viết này không bao gồm các nghiên cứu về lao động quản lý ở nhà máy và công nhân trực tiếp sản xuất..

  Bài viết gồm ba phần:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích và đánh giá thực hiện công việc
  Chương 2: Thực trạng phân tích và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần Sơn Hà
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần Sơn Hà.
  Mặc dù đã cố gằng hoàn chỉnh bài viết của mình nhưng do giới hạn về trình độ cũng như thời gian bài viết không thể tránh khỏi những sai sót.
  Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS.TS Mai Văn Bưu đã giúp em hoàn thiện bài viết này.

  Mục lục
  Lời mở đầu 1

  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 2
  I.Phân tích công việc 2
  1. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của phân tích công việc. 2
  1.1 Các khái niệm có liên quan đến công việc 2
  1.2 Khái niệm phân tích công việc 2
  1.3. Mục đích của phân tích công việc. 3
  2. Nội dung của phân tích công việc 3
  2.1 Thu thập các thông tin về công việc 3
  2.1.1 Các thông tin cần thu thập 3
  2.1.2 Các phương pháp thu thập thông tin 4
  2.2.Viết các văn bản cho phân tích công việc 8
  3. Vai trò của phân tích công việc trong công tác quản trị nguồn nhân lực 10
  II. Đánh giá thực hiện công việc. 11
  1. Khái niệm và mục đích đánh giá thực hiện công việc.. 11
  1.1 Khái niệm 11
  1.2. Mục đích đánh giá thực hiện công việc. 12
  2. Các yếu tố của hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 12
  2.1. Các tiêu chuẩn thực hiên công việc. 13
  2.2 Đo lường sự thực hiện công việc. 13
  2.3. Thông tin phản hồi. 14
  3. Các lỗi cần tránh khi đánh giá thực hiện công việc 14
  4. Các phương pháp đánh giá thực hiện. 15
  4.1. Phương pháp thang đo đánh giá đồ hoạ 15
  4.2. Phương pháp danh mục kiểm tra. 15
  4.3. Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng. 16
  4.4. Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi. 16
  4.5. Các phương pháp so sánh 16
  4.6 Phương pháp bản tường thuật 18
  4.7. Phương pháp quản lý bằng mục tiêu 19
  5.Các bước thực hiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc 20
  5.1 Lựa chọn phương pháp đánh giá 20
  5.2 Lựa chọn chu kỳ đánh giá 20
  5.3. Lựa chọn người đánh giá 20
  5.4 Đào tạo người đánh giá 21
  5.5 Phỏng vấn đánh giá 22
  6.Trình tự đánh giá 23

  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TAI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ 24
  I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP SƠN HÀ 24
  1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 24
  1.1.Giới thiệu về công ty 24
  1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 24
  2. Cơ cấu tổ chức của công ty 26
  2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 26
  2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 28
  3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp 30
  3.1 Thị trường tiêu thụ của công ty 30
  3.2. Các sản phẩm chủ yếu của công ty. 30
  4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 31
  II. ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 32
  1 Cơ cấu lao động. 32
  2 Cơ cấu lao động theo giới tình: 34
  3 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn: 36
  4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi: 36
  III. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ 37
  1. Đặc điểm lao động quản lý tại văn phòng công ty cổ phần Sơn Hà 37
  1.1. Số lượng lao động quản lý tại văn phòng công ty 37
  1.2 Trình độ lao động quản lý 39
  1.3. Cơ cấu lao động quản lý theo giới tính 39
  1.4. Cơ cấu lao động quản lý theo độ tuổi 40
  2. Thực trạng phân tích và đánh giá thực hiện công việc. 40
  2.1. Thực trạng phân tích công việc. 40
  2.1.1 Đánh gía sự quan tâm hiểu biết của công ty về phân tích công việc 40
  2.1.2 Thực trạng phân tích công việc tại công ty. 41
  2.1.3 Ảnh hưởng của việc thiếu bản phân tích công việc đến người lao động và các hoạt động quản trị nguôn nhân lực của công ty. 41
  2.2. Thực trạng đánh giá thực hiện công việc. 45
  2.2.1 Quan điểm và mục đích đánh giá thực hiện công việc 45
  2.2.2 Cơ sở đánh giá thực hiện công việc. 45
  2.2.3. Công tác đánh giá thực hiện công việc của công ty. 45
  2.2.4. Một số nhận xét về hệ thống đánh giá thực hiện công việc của công ty. 47
  2.2.5. Một số nguyên nhân thất bại của hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 48

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ 50
  1. Kiến nghị đối với lãnh đạo công ty. 50
  2. Kiến nghị về phân tích công việc 50
  3 Thực hiện chương trình phân tích công việc 51
  3.1. Xác định các công việc cần phân tích 51
  3.2. Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin. 52
  3.3. Lựa chọn và đào tạo cán bộ phân tích 54
  3.4.Viết các bản mô tả công việc, tiêu chuẩn thực hiện công việc, yêu cầu công việc. 55
  3.5. Phê duyệt các văn bản cho công việc và đưa vào sử dụng 57
  4. Kiến nghị về đánh giá thực hiện công việc 57
  4.1.Thiết kế lại bản đo lường sự thực hiện công việc. 57
  4.2.Xây dựng tiêu chuẩn thực hiện công việc 59
  4.3.Lựa chọn giai đoạn đánh giá 59
  4.4. Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 60
  4.5.Hoàn thiện công tác thông tin phản hồi. 60
  Kết luận 62
  Tài liệu tham khảo 63
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-18-2013, 12:42 AM

Find us on Google+