Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  7
  Tài liệu đã gửi
  7
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,023
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  Tài liệu ISO 9000 trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

  Phu luc 2 Cac cau hoi thuong su dung de soat xet lai he thong van ban va danh gia
  Phu luc 1 Cac thuat ngu su dung thong nhat
  Chuong 5 Danh gia noi bo
  Chuong 4 Huong dan xay dung he thong van ban theo ISO 9001 200 trong dich vu hanh chinh
  Chuong 3 He thong quan ly chat luong theo ISO 9001 2000 trong dich vu hanh chinh
  Chuong 2 ISO 9000 va dich vu hanh chinh
  Chuong 1 Cac nguyen tac quan ly chat luong

  Biểu mẫu văn bản ISO 9000 trong cơ quanh hành chính nhà nước

  Chinh sach chat luong
  Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong 3
  Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong 2
  Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong
  Chinh sach chat luong tinh

  Huong dan xu ly cong van
  Huong dan xu ly cong van di

  Quy trinh hoat dong cua phong ke hoach dau tu
  Quy trình tiếp nhận hồ sơ

  So do to chuc
  So do to chuc phong ban
  So do to chuc chung

  So tay chat luong
  So tay chat luong

  Thu tuc danh gia noi bo
  Bao cao danh gia noi bo
  Bao cao tong hop danh gia noi bo
  Ke hoach danh gia noi bo
  Phieu ghi chep danh gia
  Thu tuc danh gia noi bo

  Thu tuc dao tao
  Thu tuc dao tao
  Phieu danh gia dao tao
  Luu do dao tao
  Ke hoach dao tao
  Danh sach tham du dao tao

  Thu tuc khac phuc phong ngua
  Thu tuc khac phuc hoac phong ngua
  Phieu yeu cau hanh dong khac phuc hoac phong ngua

  Thu tuc kiem soat ho so
  Thu tuc kiem soat ho so
  Danh muc ho so van phong HDND va UBND tinh nam
  Danh muc ho so

  Thu tuc kiem soat van ban khong phu hop
  Thu tuc kiem soat van ban khong phu hop
  So theo doi van ban ban hanh khong phu hop

  Thuc tuc kiem soat tai lieu
  Thu tuc kiem soat tai lieu
  So phat hanh cong van di
  So ky nhan tai lieu
  Phieu thong bao thay doi tai lieu
  Phieu thong bao de nghi ban hanh sua chua tai lieu

  Danh muc tai lieu noi bo

  Trach nhiem quyen han cua chuc danh
  Ban mo ta quyen va trach nhiem cua chuc danh
  Last edited by kimhung; 03-16-2012 at 11:36 PM.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+