Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  21
  Tài liệu đã gửi
  9
  Tài liệu được mua
  11
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,003
  Tài khoản hiện có
  12,140 Xu

  BTL16 - Bộ câu hỏi tuyển dụng mẫu

  Tiếp tục trợ giúp các bác tuyển dụng nhà ta thuận tiện hơn trong công việc tuyển dụng, tôi xin up lên bộ câu hỏi tuyển dụng mẫu bằng tiếng anh.

  Vi Tri
  Benchmarking
  Budget and Cost Control
  Cham soc khac khang ( Customer Service )
  Contract Administration
  Dao tao va phat trien nhan vien ( Training and Employee Development )
  Du an ( Process )
  Ke toan ( accounting )
  Nang suat va chat luong ( Productivity and Quality )
  Quan ly ho so va luu tru ( Filing and Records Management )
  Quan ly va giam sat ( Supervision and Management )
  Quan tri du an ( Project Management )
  Reengineering
  Truc dien thoai va tiep tan ( Telephone & Reception )

  To chat
  Doc lap ( Independent, Self-Starter )
  Sang tao ( Creativity )
  Trach nhiem ( Responsibility )
  Tu tin ( confidence )

  Ky nang
  Giai quyet van de ( Problem Solving )
  Hoi hop ( Meetings )
  Lam viec nhom ( Teamwork )
  Lanh dao ( Leadership skill )
  Lap ke hoach ( Planning and Strategy )
  Phan tich ( Analytical Skills )
  Ra quyet dinh (Decision Making)
  Thuyet trinh ( Presentations )
  To chuc va dieu phoi nhan su ( Staffing and Organization )
  Ung xu ( Interpersonal Skills )

  Khac
  An toan ( Safety )
  Ca nhan ( You )
  Cac cau hoi dong co ( Motivation )
  Cac cau hoi ket thuc phong van ( Closing )
  Danh gia kha nang, hanh vi ( Sample of Competency-based Interview Questions )
  Diem manh diem yeu ( Strengths and Weaknesses )
  Judgment
  Kinh nghiem ve chinh sach va thu tuc (Policies and Procedures )
  Kinh nghiem xu ly ky luat ( Discipline )
  Luong ( Salary )
  Muc tieu nghe nghiep ( Career Goals )
  Personal Qualities - Situations
  Prioritization
  Quan ly cap duoi ( Subordinate Supervisors )
  Rui ro ( Risk )
  Trinh do va kinh nghiem ( Experience and Education )
  Working Effectively With Others
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+