Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  186
  Tài liệu đã gửi
  147
  Tài liệu được mua
  667
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  32,028
  Tài khoản hiện có
  377 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam

  Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài: 1
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2
  3. Mục đích nghiên cứu: 2
  4. Phương pháp nghiên cứu: 2
  5. Kết cấu đề tài: 2
  Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1. Một số khái niệm cơ bản: 3
  1.1. Nhân lực: 3
  1.2. Công tác tuyển dụng nhân lực: 3
  2. Tầm quan trọng của tuyển dụng: 4
  2.1. Đối với xã hội: 4
  2.2. Đối với doanh nghiệp: 4
  2.3. Đối với người lao động: 5
  3. Nội dung công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp: 5
  3.1. Các nguyên tắc đối với tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp: 5
  3.2. Những căn cứ tuyển dụng nhân lực: 6
  3.3. Đối tượng tham gia tổ chức công tác tuyển dụng: 6
  3.4. Đối tượng đăng ký tuyển dụng: 7
  3.5. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng: 7
  3.5.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng: 7
  3.5.2. Xác định các nguồn và phương pháp tuyển tuyển dụng: 8
  3.5.1.1. Nguồn tuyển mộ từ bên trong và các phương pháp thu hút nguồn lực bên trong tổ chức: 8
  3.5.1.2. Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài và các phương pháp thu hút nguồn lực bên ngoài tổ chức: 8
  3.5.3. Quy trình tuyển mộ: 9
  3.5.4. Quy trình tuyển chọn: 11
  4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp: 13
  4.1. Nhóm các nhân tố thuộc về tổ chức: 14
  4.2. Nhóm các nhân tố thuộc về môi trường: 14
  5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp: 15
  5.1. Đánh giá quá trình thực hiện công tác tuyển dụng: 16
  5.2. Đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyển dụng: 16
  6. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng trong tổ chức: 16

  Phần II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOODHEALTH VIỆT NAM. 18
  1. Một số nét khái quát về Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam: 18
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 18
  1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận của công ty: 19
  1.3. Các đặc điểm hoạt động kinh doanh và cơ cấu lao động của công ty: 20
  1.3.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh: 20
  1.3.1.1. Các sản phẩm kinh doanh chủ yếu: 21
  1.3.1.2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính của Công ty: 21
  1.3.2. Đặc điểm về cơ cấu lao động của công ty: 22
  2. Đánh giá công tác thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam: 25
  2.1. Quy chế tuyển dụng tại Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam: 25
  2.1.1. Điều kiện xét tuyển ứng viên: 25
  2.1.2. Căn cứ của tuyển dụng: 26
  2.1.3. Nguyên tắc tuyển dụng: 26
  2.2. Bộ phận phụ trách tuyển dụng của Công ty: 27
  2.3. Quy trình tuyển dụng tại Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam: 28
  2.3.1. Phân tích nhu cầu tuyển dụng: 28
  2.3.2. Xác định nguồn và phương pháp tuyển dụng: 29
  2.3.3. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự: 31
  2.3.4. Nội dung quy trình tuyển dụng trong công ty: 32
  2.4. Kết quả công tác tuyển dụng của công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam trong 3 năm gần đây (2012-2014) 38
  2.5. Đánh giá kết quả công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam:
  2.5.1. Khảo sát quan điểm của nhân viên trong công ty: 39
  2.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam: 42
  Phần III : NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOODHEALTH VIỆT NAM:
  45
  1. Phương hướng phát triển chung của Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam:
  1.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển Công ty đưa ra: 45
  1.1.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2015: 45
  1.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty đưa ra: 46
  1.2. Định hương phát triển nguồn nhân lực của công ty: 46
  2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam: 46
  2.1. Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực một cách khoa học, linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn: 47
  2.2. Đa dạng hóa nguồn và phương pháp tuyển dụng: 48
  2.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra năng lực và phỏng vấn trong quy trình tuyển dụng tại Công ty: 49
  2.4. Tổ chức khám sức khỏe và đánh giá thể lực của ứng viên trước khi thử việc: 51
  2.5. Kiểm tra thực hiện, giám sát chặt chẽ quy trình tuyển dụng: 51
  2.6. Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn của các cán bộ làm công tác tuyển dụng: 52
  2.7. Củng cố vững chắc hình ảnh uy tín của công ty trên thị trường: 52
  KẾT LUẬN 54
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Lớp : Kinh tế lao động
  Khóa :53
  Khoa: Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực
  Trường: ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  Kính gửi: - Phòng Khảo thi & Đảm bảo chất lượng giáo dục
  - Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực
  - PGS.TS Trần Xuân Cầu – GV hướng dẫn thực tập
  Tên chuyên đề thực tập: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam”

  Trong thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 11/01/2015 đến ngày 16/05/2015, em được Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Goodhealth Việt Nam tạo điều kiện cho phép thực tập tại công ty. Trên cơ sở được định hướng của GV hướng dẫn và sự giúp đỡ từ phòng Hành chính- nhân sự tại công ty, em đã hoàn thành được chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.

  Em xin cam đoan mọi số liệu cùng tài liệu được sử dụng trong chuyên đề là hoàn toàn chính xác theo tình hình thực trạng tại công ty và không sao chép từ bất kỳ tài liệu nào khác mà không có nguồn gốc rõ ràng.

  Nếu có bất kỳ vi phạm với cam đoan này, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2015
  Sinh Viên

  HT cong tac tuyen dung tai cty CP Goodhealth VN.docx
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+