PDA

View Full Version : Cho, bán tài liệu biểu mẫu Excel  1. Phần mềm Excel tính lương tự động S.DATA V1.0
  2. File theo dõi (danh mục) các văn bản, tài liệu quản trị công ty cần có
  3. Mẫu bảng kế hoạch công việc
  4. Bảng excel theo dõi thông tin nhân sự - sổ quản lý lao động bản mềm
  5. Mẫu excel bảng lương có thuế thu nhập cá nhân, thưởng, phạt, chấm công, thâm niên
  6. Mẫu phần mềm excel nhân sự tự động, tính tổng lương năm, điền thông tin và hợp đồng và cam kết
  7. Phần mềm nhân sự bằng excel theo dõi chấm công, lương, HDLĐ CÔNG TY CP TM DV VÀ ĐẦU TƯ NGHI SƠN