PDA

View Full Version : LUẬN VĂN THẠC SỸ NHÂN SỰ  1. Tóm tắt luận văn thạc sĩ xây dựng cơ ch ế trả lương theo phương pháp 3p tại trung tâm dịch v ụ giá trị gia tăng - vdc online
  2. Xây dựng phương pháp thẻ điêm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam
  3. Văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre (faquimex)
  4. Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Công trình Đô Thị Tân An - Thực trạng và giải pháp
  5. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Kính nổi Viglacera đến năm 2015
  6. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty than Hà Tu
  7. Khảo sát mức độ thỏa mãn công việc, lòng trung thành của nhân viên tại Công ty Scavi
  8. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên – trường hợp công ty cổ phần Beton 6
  9. Ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn TPHCM
  10. Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên