PDA

View Full Version : Cơ cấu, công tác tổ chức 1. Hoàn thiện tổ chức lao động tại chi nhánh ngân hàng công thương hai bà trưng.
 2. Hoàn thiện Tổ chức lao động khoa học tại xí nghiệp I Công ty may Thăng Long
 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long
 4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty TNHH TM&DV Tin Học AT
 5. Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa
 6. Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc
 7. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty xây dựng I-Thanh Hoá
 8. “ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC KHOÁNG TẢN VIÊN Công đoàn Hà Nội
 9. công tác tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí - công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải phòng
 10. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty Sông Đà 11
 11. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty xây dựng số 5 Hà Nội
 12. Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại bệnh viện đa khoa Thái An
 13. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản
 14. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty xăng dầu nghệ tĩnh
 15. Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học của công ty liên doanh sản xuất bánh kẹo Hải Hà-KOTOBUKI
 16. Cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hơp tác lao động( OLECO)
 17. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3
 18. Hoàn thiện tổ chức lao động tại xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Nam Sách
 19. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm
 20. Hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại công ty xi măng - đá vôi Phú Thọ
 21. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại Công ty cơ khí 79
 22. Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo
 23. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3
 24. Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình
 25. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty liên doanh cơ khí xây dựng
 26. Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa
 27. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản