PDA

View Full Version : Phát triển nguồn nhân lực 1. Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ SPT
 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ trực tiếp tại các nhà hàng Hoa Sen của công ty cổ phần du lịch Kim Liên
 3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại nhà máy sản xuất mỳ- chi nhánh công ty cổ phần thái bình dương
 4. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
 5. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV
 6. Phát triển nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần xây dựng Thiên Phúc
 7. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội
 8. Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Vật liệu nổ công nghiệp
 9. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 12
 10. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khách sạn Dân Chủ sau khi cải tạo nâng cấp thành khách sạn 4*
 11. Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Đức Long
 12. Ðào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khối ngành kỹ thuật ở Nhà Xuất Bản Ngọc Khánh trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 13. “ Một số giải pháp phát triển nguồn lao động và giải quyết việc làm tại công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Hà Nội
 14. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ
 15. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xõy dựng số 1 Hà Nội
 16. Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư & phát triển VNC
 17. Một số vấn đề về quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Hà Nội
 18. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng