PDA

View Full Version : Cho, bán tài liệu biểu mẫu Tuyển dụng Nhân sự 1. Tuyển dụng nhân sự
 2. Tiêu chí và cách lựa chọn nhân tài phù hợp với tất cả các tổ chức
 3. Building Talent Acquisition Capability
 4. How to Attract, Recruit and Retain Gen Y in Vietnam
 5. Employer Branding
 6. Talent-Will_Breaking-Thro-on-Succession
 7. Qui trình tuyển dụng
 8. Tuyển dụng & tuyển chọn nhân viên - TUV
 9. Các câu hỏi phỏng vấn công nhân ngành may mặc
 10. Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển dụng, hỗ trợ tổng hợp ( Hành chính & Theo ca )
 11. Bộ chính sách tuyển dụng-đào tạo-ký hợp đồng lao động cho new hire
 12. Slide buổi Ofline Cách tuyển dụng KEY hiệu quả
 13. Quy trình đào tạo và mua hàng
 14. Bảng đánh giá các công ty headhunter
 15. Phiếu đánh giá tuyển dụng ứng viên của khách sạn JW mariott Hà Nội
 16. Phiếu đánh giá tuyển dụng quản lý cấp trung dành cho phỏng vấn của BigC
 17. Công cụ nhân sư: Nhân tướng học trong tuyển dụng
 18. quy trình tuyển dụng và biểu mẫu ....
 19. Quy trình biểu mẫu tuyển dụng
 20. Quy trinh tuyen dung tcth Searefico
 21. Bộ tài liệu về tuyển dụng của nhà máy
 22. Quy trình tuyen dung của công ty XYZ
 23. Quy trình tuyển dụng của Công ty Kinh Đô
 24. Quy trình tuyển dụng của Công ty Thương Mại và Dịch vụ XYZ
 25. Mẫu ứng tuyển của BTMC
 26. Mẫu CV của công ty TNHH Tài Tâm
 27. Phiếu phỏng vấn của Blink
 28. Hướng dẫn xác định Hao phí lao động cho khối gián tiếp
 29. QUY DINH BAO MAT THONG TIN công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 30. PN-TDNS-12 HOP DONG LAO DONG công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 31. PN-TDNS-11 PHIEU DANH GIA THU VIEC công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 32. PN-TDNS-10 BAO CAO KET QUA THU VIEC công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 33. PN-TDNS-09 QUYET DINH TIEP NHAN NHAN VIEN MOI công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 34. PN-TDNS-08 THU TU CHOI công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 35. PN-TDNS-07 THU MOI NHAN VIEC_Version 2 công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 36. PN-TDNS-07 THU MOI NHAN VIEC công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 37. PN-TDNS-06 THU CAM ON UNG VIEN công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 38. PN-TDNS-05 THONG TIN UNG VIEN công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 39. PN-TDNS-04 KE HOACH TUYEN DUNG công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 40. PN-TDNS-03 DINH BIEN NHAN SU CAC PHONG BAN công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 41. PN-TDNS-02 PHIEU DE XUAT TUYEN DUNG công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 42. PN-TDNS-01 KE HOACH NHAN SU công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 43. PHU LUC SO 1 công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 44. 001_QUY CHE TUYEN DUNG công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 45. Form tính toán tỷ lệ thôi việc turnover
 46. quy chế tuyển dụng và đào tạo
 47. Phiếu đánh giá hiệu quả sau đào tạo
 48. biểu mẫu đánh giá ứng viên
 49. Training Store - Tài Liệu Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Chuyên nghiệp
 50. Kết quả khảo sát xu hướng tuyển dụng & dịch chuyển nhân lực cao cấp 2013
 51. Quy trình tuyển dụng của quận Hồng Bàng Hải Phòng
 52. KPI for Recruiters
 53. Quy che tuyen dung nhan su
 54. Câu hỏi đánh giá khả năng - bản tiếng anh
 55. Ngân hàng câu hỏi phỏng vấn ứng viên
 56. Nội quy nhà nhân viên
 57. Ngân hàng câu hỏi phỏng vấn ứng viên
 58. Quy trình tuyển dụng dành cho nhà máy
 59. Tuyen dung dao tao NV ban hang
 60. Quy trình tuyển dụng của công ty Searefico taï Tp. HCM
 61. Các tính chi phí cho tỷ lệ thôi việc
 62. Quy trinh sa thai nghi viec cua Vinafranchise
 63. Bảng đánh giá nhân viên sau thử Cuu Long Giang Auto
 64. Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng
 65. Bảng tính chinh phí tuyển dụng khi có nhân sự ra đi (turnover_calculator)
 66. Tong quan ve quy trinh tuyen dung