PDA

View Full Version : Cho, bán tài liệu biểu mẫu Tuyển dụng Nhân sự 1. Chuyên SỈ & LẺ THỜI TRANG NỮ - GIÁ TỐT NHẤT
 2. Kỹ năng phỏng vấn dựa theo năng lực
 3. Talent acquisition - Chuẩn bị chứng nhận/Certification Prep: SHRM-CP
 4. Tuyển dụng nhân sự
 5. Tiêu chí và cách lựa chọn nhân tài phù hợp với tất cả các tổ chức
 6. Building Talent Acquisition Capability
 7. How to Attract, Recruit and Retain Gen Y in Vietnam
 8. Employer Branding
 9. Talent-Will_Breaking-Thro-on-Succession
 10. Qui trình tuyển dụng
 11. Tuyển dụng & tuyển chọn nhân viên - TUV
 12. Các câu hỏi phỏng vấn công nhân ngành may mặc
 13. Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển dụng, hỗ trợ tổng hợp ( Hành chính & Theo ca )
 14. Bộ chính sách tuyển dụng-đào tạo-ký hợp đồng lao động cho new hire
 15. Slide buổi Ofline Cách tuyển dụng KEY hiệu quả
 16. Quy trình đào tạo và mua hàng
 17. Bảng đánh giá các công ty headhunter
 18. Phiếu đánh giá tuyển dụng ứng viên của khách sạn JW mariott Hà Nội
 19. Phiếu đánh giá tuyển dụng quản lý cấp trung dành cho phỏng vấn của BigC
 20. Công cụ nhân sư: Nhân tướng học trong tuyển dụng
 21. quy trình tuyển dụng và biểu mẫu ....
 22. Quy trình biểu mẫu tuyển dụng
 23. Quy trinh tuyen dung tcth Searefico
 24. Bộ tài liệu về tuyển dụng của nhà máy
 25. Quy trình tuyen dung của công ty XYZ
 26. Quy trình tuyển dụng của Công ty Kinh Đô
 27. Quy trình tuyển dụng của Công ty Thương Mại và Dịch vụ XYZ
 28. Mẫu ứng tuyển của BTMC
 29. Mẫu CV của công ty TNHH Tài Tâm
 30. Phiếu phỏng vấn của Blink
 31. Hướng dẫn xác định Hao phí lao động cho khối gián tiếp
 32. QUY DINH BAO MAT THONG TIN công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 33. PN-TDNS-12 HOP DONG LAO DONG công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 34. PN-TDNS-11 PHIEU DANH GIA THU VIEC công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 35. PN-TDNS-10 BAO CAO KET QUA THU VIEC công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 36. PN-TDNS-09 QUYET DINH TIEP NHAN NHAN VIEN MOI công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 37. PN-TDNS-08 THU TU CHOI công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 38. PN-TDNS-07 THU MOI NHAN VIEC_Version 2 công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 39. PN-TDNS-07 THU MOI NHAN VIEC công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 40. PN-TDNS-06 THU CAM ON UNG VIEN công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 41. PN-TDNS-05 THONG TIN UNG VIEN công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 42. PN-TDNS-04 KE HOACH TUYEN DUNG công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 43. PN-TDNS-03 DINH BIEN NHAN SU CAC PHONG BAN công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 44. PN-TDNS-02 PHIEU DE XUAT TUYEN DUNG công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 45. PN-TDNS-01 KE HOACH NHAN SU công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 46. PHU LUC SO 1 công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 47. 001_QUY CHE TUYEN DUNG công ty TNHH trang thiết bị Y tế Phương Nam
 48. Form tính toán tỷ lệ thôi việc turnover
 49. quy chế tuyển dụng và đào tạo
 50. Phiếu đánh giá hiệu quả sau đào tạo
 51. biểu mẫu đánh giá ứng viên
 52. Training Store - Tài Liệu Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Chuyên nghiệp
 53. Kết quả khảo sát xu hướng tuyển dụng & dịch chuyển nhân lực cao cấp 2013
 54. Quy trình tuyển dụng của quận Hồng Bàng Hải Phòng
 55. KPI for Recruiters
 56. Quy che tuyen dung nhan su
 57. Câu hỏi đánh giá khả năng - bản tiếng anh
 58. Ngân hàng câu hỏi phỏng vấn ứng viên
 59. Nội quy nhà nhân viên
 60. Ngân hàng câu hỏi phỏng vấn ứng viên
 61. Quy trình tuyển dụng dành cho nhà máy
 62. Tuyen dung dao tao NV ban hang
 63. Quy trình tuyển dụng của công ty Searefico taï Tp. HCM
 64. Các tính chi phí cho tỷ lệ thôi việc
 65. Quy trinh sa thai nghi viec cua Vinafranchise
 66. Bảng đánh giá nhân viên sau thử Cuu Long Giang Auto
 67. Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng
 68. Bảng tính chinh phí tuyển dụng khi có nhân sự ra đi (turnover_calculator)
 69. Tong quan ve quy trinh tuyen dung