PDA

View Full Version : Cho, bán tài liệu biểu mẫu Nhân sự chung 1. HRBP-in-Practices-29-Mar-2018
 2. Quy trình xử lý kỷ luật
 3. Chính sách tự do thương lượng tập thể
 4. Kênh phản hồi thông tin
 5. Qui trình kiểm soát tài liệu - ISO 9001
 6. Tài liệu Định biên Nhân sự & hoạch định nguồn nhân lực của HRA
 7. Quy tắc đặt mã nhân viên công ty
 8. Hỏi về thời gian hưởng chế độ ốm đau theo thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
 9. Đề cương thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội 2016
 10. Mẫu quy chế lương, tài chính, thưởng, công tác phí, đánh giá cho Công ty
 11. Bộ tài liệu dành cho Tân trưởng phòng Nhân sự - HRM newbie
 12. Làm hợp đồng lao động để không tham gia BHXH.
 13. Khao sat Luong hang nam
 14. Hợp đồng lao động, bảng lương, thang lương, bảng phụ cấp, quy chế lương, nội quy, thỏa ước lao động mẫu 2016
 15. Quy định về Tuyển dụng
 16. Mình gửi các bạn file thỏa ước lao động tập thể
 17. Bộ quy trình Nhân sự của thaoho
 18. Thỏa ước lao động tập thể (dự thảo update nd05)
 19. HR Audit - Kiểm định Công việc Nhân sự
 20. Quy trình quản lý nhân sự tổng thể (xem là biết hết các công việc nhân sự)
 21. Phần mềm nhân sự bằng excel đơn giản để làm hợp đồng, tính lương
 22. Mẫu phần mềm nhân sự bằng excel
 23. Bộ tài liệu thành lập Công ty Cổ phần IS Toàn cầu
 24. Bộ Form Employment & HR bằng tiếng Anh
 25. HR forms, HR Proceg, HR Tasks free for all
 26. Slide của các room Ngày Nhân sự Việt Nam 2013
 27. Xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
 28. Chương trình chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc (ILO) Eng-Vi
 29. Giáo trình luật lao động cơ bản
 30. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2016
 31. 6 mẫu quyết định nội bộ của công ty (kỷ luật, khen thưởng, điều chuyển, nâng lương, bổ nhiệm, đào tạo)
 32. File excel thống kê đi trễ + về sớm lấy dữ liệu từ máy chấn công
 33. yêu cầu một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh - P Nhân Sự
 34. Quy trinh dieu xe Ton Nam Kim
 35. Bieu mau cong tac Ton Nam Kim
 36. đại cương văn hóa lienvietbank
 37. Quy trình mua hàng: Phụ tùng, vật tư cho hoạt động bảo trì và sửa chữa
 38. Quy trình kiểm soát tình huống
 39. Quy trình kiểm soát các chương trình sampling
 40. Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng của vnpt
 41. Mẫu báo cáo công tác nhân sự
 42. Bao cao hoat dong phòng quản trị nhân lực có số liệu cụ thể
 43. Mẫu báo cáo tuần, tháng, quý, năm dành cho phòng hành chính nhân sự
 44. Mẫu báo cáo công tác hành chánh nhân sự 6 tháng đầu năm
 45. Quy trình hành chính nhân sự và các biểu mẫu đi kèm của trường đại học Nha Trang
 46. Quy trình thực hiện công việc phòng quản trị nhân sự tổng công ty thương mại hà nội
 47. Mẫu kế hoạch Nhân sự năm theo form tiếng Anh
 48. File excel theo dõi ngày đến hạn hợp đồng lao động
 49. Chinh sach Nhân Su Công ty CP Quoc Te Duyên Nghi
 50. Tài liệu về báo cáo , phân tích các dữ liệu của nhân sự
 51. Quy trình nhân sự chi tiết
 52. Tài liệu về mail merge dùng để gửi phiếu lương từng nhân viên
 53. hợp đồng lao động thời vụ
 54. tài liệu quản trị hành chính văn phòng
 55. định mức công tác phí
 56. thông báo nghỉ việc
 57. mẫu giấy ủy quyền
 58. mẫu báo cáo tuần
 59. Hợp đồng khoán việc
 60. đăng kí con dấu
 61. quy định sử dụng VPP
 62. chia sẻ tài liệu
 63. quy trình đánh giá lãnh đạo
 64. xây dựng thang bảng lương bằng phương pháp HAY
 65. quy chế trả thưởng
 66. quy trình đánh giá và xây dựng KPI
 67. biểu mẫu đánh giá kĩ năng quản lý
 68. khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên
 69. quy chế phân phối tiền lương
 70. bảng chiết khấu lợi nhuận
 71. Quyết định sa thải nhân viên
 72. bộ tài liệu về công tác lương
 73. mẫu nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
 74. hết hạn hợp đồng lao động và không kí tiếp hdld mới.
 75. công văn quy định về đóng bảo hiểm
 76. công văn về truy đóng bảo hiểm xã hội
 77. công văn của sở lao động về việc tham gia các hoạt động ngoài h của người lao động.
 78. thông báo chấm dứt hợp đồng lao động khi hết thời hạn
 79. Bộ luật lao động 1012
 80. Báo cáo hành chính nhân sự tổng kết cuối năm?
 81. Tổng hợp ý kiến nhận xét của nơi làm việc đối với người xin vào Đảng
 82. Một số mẫu đơn xin nghỉ việc
 83. Human Resource Management at Sofitel Hanoi Metropole
 84. Tuyển dụng người nước ngoài
 85. Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên
 86. Mẫu bản kế hoạch nhân sự
 87. Quy chế hoạt động của Công đoàn
 88. Các chính sách trong nhân sự bằng tiếng anh, HR Policies
 89. Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên
 90. Quy trinh quan ly nhan su cua cong ty TNHH Nam Thuan
 91. Bảng hoạch định nhân sự
 92. Mẫu thỏa ước lao động tập thể
 93. Định hướng nghề nghiệp và cách tăng thu nhập