PDA

View Full Version : Cho, bán tài liệu biểu mẫu Hành chính Nhân sự 1. Quy trình nghỉ việc Giải quyết tình trạng công nhân tự ý nghỉ không xin phép
 2. Chính sách chống quấy rối lạm dụng
 3. Qui định về màu thẻ và đồng phục
 4. Bộ qui trình quản lý tài sản cố định
 5. Bộ qui trình và form xử lý kỷ luật hoàn chỉnh
 6. Bộ qui trình vận hành canteen 2
 7. Bộ qui trình vận hành canteen
 8. Nội quy lao động - Áp dụng cho các cty lớn, Nghiệp đoàn, nhà máy sản xuất
 9. Qui trình nghỉ phép và phản hồi thông tin
 10. Qui trình ra vào cổng
 11. Quy chế chi tiêu nội bộ cho Ban QLDA
 12. Quy trình mua hàng
 13. Quy trình đánh giá nhà cung cấp
 14. 4 bộ tài liệu hướng dẫn trong công tác hành chính
 15. Qui trình quản lý và vận hành xe
 16. Quy trình quản lý bất động sản doanh nghiệp
 17. Quy trình quản lý sửa chữa văn phòng nhà xưởng
 18. Quy trình tiếp khách tham quan
 19. Quy trình quản lý tài sản
 20. Quy trình điều phối xe công tác
 21. Quy trình tư vấn pháp luật
 22. Quy trình ký kết hợp đồng
 23. 8 Mẫu Quy định cần thiết trong công tác hành chính
 24. File cách tính để phân bổ dầu và các biểu mẫu theo dõi định mức xăng xe bên vận tải
 25. Mẫu Nội qui lao động doanh nghiệp của VDB VIỆT NAM
 26. Quy trình phê duyệt nghỉ phép và biểu mẫu
 27. Dự thảo nội quy lao động update theo luật và nghị định mới (dự thảo update nd05)
 28. Quy trình xử lý kỷ luật và các biểu mẫu kèm theo
 29. Nội quy nhà ăn
 30. Quy chế chấm công
 31. Tài liệu về cách trình bày các loại văn bản
 32. Những khái niệm, nguyên lý cơ bản của Kaizen và 5S
 33. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - MẪU [Vân -29.5.2015]
 34. Nghị quyết và biên bản họp hội đồng quản trị công ty lần 1
 35. điều lệ công ty cổ phần is
 36. Bảng chấm công excel tự động cập nhật thứ ngày theo tháng, năm
 37. Mẫu bảng chấm công tự động thay đổi ngày trên bảng theo năm
 38. Quy dinh che do cong tac phi công ty nam kim
 39. Noi quy nha an Cong ty Thanh Lam
 40. Tieu chi danh gia nhan vien nghiep vu Pacific
 41. Qui dinh xet duyet nghi phep Pacific
 42. Quy chế làm việc của nhà máy đạm phú mỹ
 43. Quy chế quản lý, sử dụng xe của công ty Hải Linh
 44. Quy chế Văn hóa doanh nghiệp VINACONEX 1
 45. Quy che Cong doan của công ty Vinavico
 46. Quy định quản lý và sử dụng văn phòng phẩm
 47. Quy định tiếp khách
 48. Quy chế sử dụng hệ thống công nghệ thông tin
 49. Quy chế thu mua thực phẩm – hàng hóa – vật tư của công ty cổ phần xyz
 50. Quy chế quản lý văn phòng
 51. Quy chế tài chính của công ty cổ phần xyz
 52. Nội qui làm việc tại bếp – canteen
 53. Biểu mẫu kiểm tra thực phẩm công ty xyz
 54. Định mức và các quy định sử dụng Văn phòng phẩm công ty xyz
 55. Chính sách sử dụng xe ô tô của công ty AQA
 56. Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu
 57. Noi quy lao dong cty tnhh tm&dv truong tho
 58. Quy chế hoạt động của Ban 5S nhằm triển khai thực hiện công việc
 59. Quy trình lưu trữ hồ sơ của SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI
 60. Hướng dẫn thực hiện công tác An toàn lao động - vệ sinh lao động - PCCN - BVMT
 61. Chứng nhận nhà ăn (canteen) đạt yêu cầu ATVSTP) (khác với bếp ăn - kitchen)
 62. Kế hoạch An toàn lao động, Vệ sinh lao động - Thanh tra sở Lao động kiểm tra và yêu cầu
 63. Mẫu nội quy xưởng sản xuất
 64. Sổ tay Quản Trị Hành Chính, Qui trình và các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản l
 65. Sổ tay nhân viên công ty hFast
 66. Sổ tay nhân sự công ty
 67. Danh sách nhân viên (1000 người)
 68. Sổ tay nhân viên công ty Hiệp Phú
 69. Quy định đóng mở niêm phong
 70. Kế hoạch event chương trình tổng kết năm
 71. Mẫu Quyết định sa thải hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động (Anh + Việt)
 72. mẫu hợp đồng khoán việc
 73. Các quy định về công tác phí
 74. Hoạch định kế hoạch các hoạt động của Công ty trong năm tiếp theo.
 75. Quy trinh quan ly cong van, giay to GMS
 76. Quy trình cấp phát văn phòng phẩm của công ty
 77. Nội quy lao động (Bản tiếng Anh)
 78. QUY ĐỊNH V/v Xét duyệt giải quyết nghỉ phép cho CB-CNV cua cong ty Pacific
 79. Quy định sử dụng thẻ taxi
 80. Biên bản bàn giao công tác tín dụng ở Ngân hàng
 81. Quy chế làm việc của nhà máy đạm Phú Mỹ
 82. Thỏa ước lao động tập thể của VFAM Vietnam
 83. Công tác văn thư ( miễn phí)
 84. QUY ĐỊNH soạn thảo và quản lý văn bản hành chính
 85. Quy định về khen thưởng kỷ luật
 86. Hướng dẫn soạn thảo và lưu trữ văn bản (rất chi tiết)
 87. Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
 88. Quy dinh quan ly van phong pham cua cong ty Nam An
 89. Mẫu văn bản theo Thông tư 01-BNV của Bộ Nội Vụ
 90. Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
 91. Quy chế sử dụng xe ô tô của ông ty CP Đầu tư Du lịch và Thương Mại Hải Linh
 92. Quy định 5s cho phòng Nhân sự
 93. Sổ tay nhân sự
 94. Quyết định tăng lương
 95. Tài liệu Định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ BHLĐ
 96. Quyết định khiển trách nhân viên vi phạm Nội quy
 97. Quy chế kỷ luật lao động và bồi hoàn vật chất công bi Bao bì Biên Hòa
 98. Qui dinh cong tac nuoc ngoai
 99. Quy dinh cong tac phi va thanh toan phi Bavico
 100. Qui che cong ty Phan Vu
 101. Quy định quản lý nhà ăn, canteen
 102. Quy chế kỷ luật
 103. Mẫu quy trình xử lý kỷ luật
 104. Form cam ket chi tra cac khoan phi danh cho nhan vien khi cong ty cu di cong tac nuoc ngoai
 105. Tài liệu về Quy chế công tác phí
 106. Quy dinh bao mat thong tin Himlam Vikid
 107. Chinh sach su dung xe o to trong cong ty
 108. Quy định công tác phí đối với cán bộ nhân viên đi công trác trong và ngoài nước
 109. Quy trinh va quy che cham cong
 110. Quy dinh ve viec khoan xe ca nhan cho cong viec chung
 111. Chính sách sử dụng email - email policy
 112. Chính sách sử dụng máy tính User Policy