PDA

View Full Version : Xin, tìm, mua tài liệu biểu mẫu 1. Tặng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp công ty mới thành lập
 2. Thẻ điểm cân bằng (BSC) cho Bệnh viện & Tổ chức khám chữa bệnh
 3. Thẻ điểm cân bắng (BSC) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
 4. Chiến lược chi phí thấp theo BSC & KPI
 5. xin biểu mẫu hoặc tài liệu về đánh giá nhà máy ( may mặc)
 6. Tiêu chuẩn bậc thợ nghề thợ điện
 7. Tiêu chuẩn bậc thợ nghề bảo trì cơ khí
 8. Biểu mẫu thực hành đánh giá hiệu quả hoạt động QTNNL
 9. Quy chế thi đua khen thưởng Công ty thương mại
 10. Xin mẫu đánh giá khen thưởng
 11. Xin quy trình đánh giá KPI
 12. Tìm tài liệu đánh giá lao động có HĐLĐ sắp hết hạn
 13. Xin biểu mẫu hay tiêu chí đánh giá, xếp loại nhân viên
 14. Văn bản hướng dẫn chính thức về nghị đinh mới nhất về Định mức lao động
 15. Đánh giá nhân viên theo tháng
 16. Xin mẫu đánh giá nhân viên 360 độ