PDA

View Full Version : Cho, bán tài liệu biểu mẫu Đào tạo Phát triển Nhân sự 1. Bài học 1 điểm
 2. Định nghĩa mức độ năng lực cho Operator/Worker
 3. Training & Development Material
 4. Form và cách đánh giá sau đào tạo
 5. Chính sách đào tạo
 6. Bộ tài liệu hướng dẫn thiết lập ủy ban quản trị nhân sự (Human Resource Management Committee)
 7. Đào tạo kỹ năng quản lý giám sát
 8. Tài liệu đào tạo nhân sự nguồn
 9. Tài liệu đào tạo tiêu chuẩn và thông số ngành ngành may mặc
 10. Tiêu chuẩn tuân thủ CSR của Adidas
 11. Bài giảng Chuẩn hóa văn hóa trong doanh nghiệp may mặc
 12. Mẫu Quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị công ty
 13. Quy trình đào tạo và các biểu mẫu kèm theo.
 14. Quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty IS
 15. Quyết định Bổ nhiệm kế toán trưởng của Công ty IS
 16. Bộ 25 slide kỹ năng mềm miễn phí
 17. P&G's skill matrix
 18. Bo tai lieu Tap doan dai duong
 19. Bộ tài liệu đào tạo và phát triển của Nhà máy
 20. Mẫu phiếu điều tra nhu cầu đào tạo isa
 21. Mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO ISA
 22. Kế hoạch đào tạo dài hạn isa
 23. Hướng dẫn vệ sinh an toàn thực phẩm
 24. Quy trình hướng dẫn đào tạo của công ty XYZ
 25. Tài liệu đào tạo kiến thức vsattp công ty xyz
 26. Quy trinh dieu chuyen, bo nhiem, mien nhiem
 27. Quy chế đào tạo tham khảo
 28. Quy chế đào tạo - Đang áp dụng tại Công ty lớn
 29. File checklist danh sách các công việc cần làm để đón nhân viên mớ bằng tiếng Anhi
 30. Quy chế đào tạo
 31. Quy trình quản lý nhân sự công ty Nam Thuận
 32. Quy trình và thủ tục đào tạo Công Ty IBG – Tư vấn và Đào tạo
 33. TÌm hiểu về logistics
 34. Quy chế đào tạo
 35. Hợp đồng đào tạo và các điều khoản cam kết trong hợp đồng của công ty TNHH DV thực phẩm và giải khát Việt Nam
 36. 3000 từ phiên âm và giải nghĩa dành cho IELTS và TOEFL ibt
 37. Tài liệu giới thiệu giải pháp đào tạo trực tuyến Elearning cho ngân hàng
 38. Talent management
 39. Hướng dẫn làm công tác BHXH theo Quyet dinh 1111
 40. Kĩ năng quản lý thời gian (miễn phí)
 41. quản trị sự thay đổi (miễn phí)
 42. 100 action principles 4 ones-elves.
 43. Quy trình đào tạo của Masan
 44. Hợp đồng hỗ trợ đào tạo (Mẫu cam kết khi được Công ty hỗ trợ kinh phí học)
 45. BM đánh giá sau đào tạo
 46. Nội quy lớp học (dành cho khóa đào tạo Nội bộ tại đơn vị)
 47. Quy trình đào tạo của công ty Kinh Đô
 48. Bản cam kết đào tạo của bệnh viện Việt Tiệp
 49. Mẫu bản cam kết của người lao động được cử đi học
 50. Tài liệu hướng dẫn dành cho nhân sự để đào tạo hội nhập cho nhân viên mới của Cworld
 51. Mẫu hợp đồng học nghề - đào tạo
 52. Chính sách phát triển nhân viên
 53. Phương pháp đào tạo hướng dẫn công việc của Nike tại VietNam
 54. Mẫu hợp đồng học nghề (giấy phép lao động cho người nước ngoài)
 55. Đánh giá hiệu quả đào tạo - Measuring_ROI_of_Training
 56. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo quan ly cap trung bo phan Xuat Nhap Khau)
 57. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo bo phan Xuat Nhap Khau)
 58. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo quan ly cap trung bo phan san xuat)
 59. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo bo phan san xuat)
 60. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo quan ly cap trung bo phan ky thuat)
 61. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo nhan vien bo phan ky thuat)
 62. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo quan ly cap trung bo phan tai chinh)
 63. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo quan ly cap trung bo phan hanh chinh nhan su)
 64. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo nhan vien bo phan tai chinh)
 65. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo nhan vien bo phan hanh chinh nhan su)
 66. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo quan ly cap trung bo phan cham soc khach hang)
 67. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo nhan vien bo phan cham soc khach hang)
 68. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (hoi dong quan tri va ban tong giam doc)
 69. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo quan ly cap trung bo phan ban hang)
 70. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo ban hang)
 71. Employee Branding - Xây dựng thương hiệu nhân sự (tiếp)
 72. Employer Branding PPT - Phát triển thương hiệu nhân sự