PDA

View Full Version : Xin, tìm, mua tài liệu biểu mẫu  1. Xin quy trình soát xét các loại hợp đồng hoặc giấy tờ quan trọng của công ty
  2. Biểu mẫu Hợp đồng trách nhiệm về tài sản được giao
  3. Xin hợp đồng thuê chuyên gia và quyết định bổ nhiệm người nước ngoài (tiếng anh)
  4. Xin văn bản hướng dẫn doanh nghiệp không bắt buộc đăng ký thang bảng lương
  5. Tìm Quy chế thu BHXH trong nội bộ Tổng Công ty
  6. Tài liệu Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-5-2013
  7. LUẬT CÔNG ĐOÀN, Văn bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo
  8. Cách ghi các mẫu biểu mới của BHXH mẫu d01b-ts