PDA

View Full Version : Xin, tìm, mua tài liệu biểu mẫu  1. Chức năng nhiệm vụ phòng quản lý chất lượng (may mặc)
  2. Bản mô tả công việc của phòng hcns
  3. Bản mô tả công việc của phòng hcns
  4. Xin Form thông báo nhận việc cho những ứng viên đạt yêu cầu thử việc.
  5. Xin JD vị trí General Manager
  6. Xin bản mô tả công việc vị trí: Quản đốc phân xưởng
  7. Xin bản mô tả công việc