PDA

View Full Version : Hr San xuat 1. Các vấn đề chung về Quản lý nhà xưởng
 2. Kiến thức về Bảo trì tự quản (AM pillar) trong hệ thống TPM
 3. Đào tạo 5S bằng tiếng Anh
 4. Đào tạo 5S cho nhà máy sản xuất
 5. Nhận diện và đánh giá nguy cơ các khu vực chung của nhà máy
 6. Risk assessment
 7. Tiêu chuẩn thực hiện Môi trường trong nhà máy SX
 8. Quy trình điều tra tai nạn - sự cố
 9. Social & Environmental Afairs
 10. Qui trình quản lý an toàn hóa chất
 11. Qui trình ứng phó động đất, lũ lụt
 12. Qui trình ứng phó cháy nổ
 13. Preparedness & emergency response procedure
 14. Thuật ngữ và thông số chung của ngành may mặc
 15. Giới thiệu tác hại của thuốc lá cho người lao động
 16. Adidas SEA compliance
 17. Msds
 18. qui trình biểu mẫu C-TPAT
 19. Huấn luyện C-TPAT
 20. Hướng dẫn chung Môi trường - Sức khỏe - An toàn (EHS)
 21. quy trình ủy quyền giải quyết công việc
 22. Qui trình quản lý bưu kiện
 23. Xây Dựng Lương
 24. Phương án ứng phó tràn đổ hóa chất
 25. Phương án ứng phó ngộ độc thực phẩm
 26. Solid waste reduction best practice
 27. R&R của nhân viên SHE
 28. Quy trình điều tra tai nạn lao động
 29. Qui trình quản lý tiếng ồn
 30. Qui trình đánh giá nhà thầu phụ
 31. Tài liệu đào tạo mã hóa màu sắc trong công nghiệp
 32. Bộ tài liệu ISO của Lilama
 33. Tài liệu đào tạo 6 Sigma cơ bản và nâng cao của SamSung Electrolics Company.
 34. Kiến thức sức khỏe và an toàn của công ty TNHH Olympus VN
 35. Kiến thức cơ bản và cách kiểm tra độ chính xác của mã vạch.
 36. Quy chế tuyển dụng và Đào tạo của "CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP & THỦY LỢI II"
 37. Quy chế lương công ty cổ phần
 38. Nội quy nhà ăn
 39. Quy trình kiểm soát tính lương của Diana
 40. Quy chế trả lương tạm thời của công ty Thép Việt ý
 41. Bộ tiêu chí đánh giá của công ty cơ khí HTMP
 42. Quy định tính toán và trả lương lĩnh vực sản xuất
 43. Quy trinh tuyen dung cua FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM
 44. Hệ thống đánh giá Lasuco
 45. 3.03 Quy trinh xem xet hop dong VanThai Vinashin