PDA

View Full Version : Từ điển năng lực 1. Tài liệu danh mục kỹ năng cho quản lý cấp trung
 2. Tài liệu hội thảo Khung năng lực của HRA
 3. 1 số ví dụ mà tôi đang xây dựng cho dự án Từ điển năng lực
 4. Bộ demo Từ điển năng lực có hướng dẫn xây dựng v30
 5. Slide Phương pháp phỏng vấn dựa vào khung năng lực và hành vi
 6. Từ điển năng lực Đại học Havard - bản tiếng Việt
 7. Bộ từ điển năng lực và xây dựng Career Path cho 1 số chức danh chủ chốt
 8. 26 năng lực hành vi - Behavioural Competency Dictionary
 9. Bộ từ điễn năng lực chi tiết
 10. Hướng dẫn hoach định nhân sự kế thừa
 11. Bộ từ điển năng lực (11 kỹ năng + 28 tố chất/thái độ)
 12. Bản năng lực của vị trí Bán hàng Showroom của Công ty
 13. Huong dan xay dung tu dien nang luc