PDA

View Full Version : Phòng Marketing 1. Plan - Kế hoạch khai trương cơ sở mới theo PDCA
 2. EV08 - Mail cam on da tham du offline
 3. EV06 - Check list cong viec can lam
 4. EV05 - bang_du_tru_kinh_phi_cho_1_event
 5. EV04 - Ke hoach hau can
 6. EV03 - ke_hoach_thuc_hien_event
 7. EV02 - Kich ban noi dung
 8. EV01 - Quy trinh to chu event CPO
 9. Bao gia cho quang cao cua 152 tờ báo
 10. Danh sach nha cung ung cho hd marketing tai HCM
 11. Ke hoach to chuc giai thien ha de nhat bang vo lam truyen ky 1