PDA

View Full Version : HR tài chính chứng khoán  1. Cơ hội việc làm/ thực tập cho các bạn sinh viên
  2. Kinh nghiệm viết cv không theo mẫu có sẵn
  3. Thông tin tuyển dụng Ngân hàng
  4. Bản MTCV các nghiệp vụ (TCDN, PTTC, Kế toán, Môi giới, DVTC, HC-NS...) lĩnh vực CKhoán
  5. Bộ tài liệu về đánh giá của tập đoàn Đại Dương Ocean
  6. Tài liệu đánh giá hiệu quả công việc của Chứng khoán Sacombank