PDA

View Full Version : HR Banks  1. Phân tích, đánh giá, hoạch định chiến lược của ngân hàng agribank qua các mô thức BCG, QSMP, TOWN, mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter...
  2. Chiến lược của siêu thị điện máy Nguyễn Kim 2005- 2014
  3. Bộ tài liệu quy định văn hóa của Liên Việt Bank
  4. Hướng dẫn ký hợp đồng lao động của Techcombank
  5. Quy che luong Techcombank
  6. Quy trình tuyen dung nhan su Techcombank
  7. Quy trinh danh gia nhan su Techcombank
  8. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng ACB