PDA

View Full Version : L Quy Trinh Danh Gia Cong Viec  1. Hệ thông KPI trong quản lý.
  2. BMDG-06 Bang danh gia nhan vien theo quy nam
  3. BMDG-05 Bang Mau danh gia cong viec nhan vien thang
  4. BMDG-04 Bieu mau danh gia cong viec nhan vien tuan
  5. BMDG-03 Bieu mau tu danh gia cong viec cua nv tuan
  6. BMDG-03 Bieu mau danh gia cong viec nhan vien v 2
  7. BMDG-02 Bang tieu chi danh gia nhan vien v2
  8. BMDG-01 Bang tieu chi danh gia nhan vien