PDA

View Full Version : BTL27 - Luat lao dong 1. L74QH Luat sua doi bo dung BLLD029.11.2006 1.7.200 7
 2. Law_of_the_socialist_republic_of_viet_nam
 3. ttlt55_2005_bnv_vpcp
 4. Thongtu192003
 5. Thong tu 21-03bldtbxh
 6. Nd_127_bh_that_nghiep
 7. Nd_110_2004_ndcp
 8. ND108CP-2010- tang luong Viet Nam
 9. ND107CP-2010 tang luong toi thieu nuoc ngoai
 10. ND44CP_Hop dong lao dong _ 2003
 11. __ nd41cp__
 12. Nd33-2003-cp
 13. Mau_hop_dong_thu_viec
 14. Mau_hop_dong_lao_dong 2
 15. mau hop dong lao dong
 16. List_LUAT_LAO_DONG
 17. Law_list_VN
 18. L74QH_Luat sua doi bo dung BLLD029.11.2006_1.7.2007
 19. L35qh_blld23.06.1994_01.01.1995
 20. Huong dan ghi hop dong
 21. hop_dong_thu_viec
 22. Bo luat lao dong sdoi bsung 2006
 23. Bo luat lao dong sdoi bsung 2002
 24. Bo luat lao dong 1994
 25. BMNS-18a (Hop dong chinh thuc)
 26. BMNS-12 (Hop dong thu viec)
 27. 15 - Hop dong lao dong