PDA

View Full Version : HR ICT 1. Bộ quy trình ISO của 1 công ty về tích hợp hệ thống
 2. Quy trinh dao tao cua Gami
 3. Ke hoach pt dao tao CMC
 4. Quy trình, hướng dẫn ký hợp đồng của Vietnamnet
 5. Thỏa thuận đào tạo của Sfone Sài Gòn
 6. Quy trinh nhan su cua FPT
 7. Pico Bang danh gia CBNV
 8. BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC dành cho Nhân viên của PNG Soft
 9. Bộ Gen của FPT
 10. Hệ thống đào tạo nội bộ của Fsoft
 11. Mẫu khai CV khi ứng tuyển vào tập đoàn CMC