Liên lạc với chúng tôi

Gửi Email đến Ban Quản Trị diễn đàn

Chi tiết của bạn

Chủ đề

Hr là viết tắt của từ gì (không viết hoa, không có "s" ở cuối)?

Tin nhắn