Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  805
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  116 Xu

  Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Kính nổi Viglacera đến năm 2015

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  CHƯƠNG MỞ ĐẦU
  1. Lời mở đầu và lý do chọn đề tài . . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn . . 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . . 2
  5. Kết cấu luận văn . . 2
  Chương 1
  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC . . 3
  1.1. Giới thiệu . 3
  1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực . . 3
  1.3. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . . 6
  1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực . . 6
  1.3.2 Phân tích công việc . . 7
  1.3.3 Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự . . 9
  1.3.4 Đào tạo nguồn nhân lực . . 9
  1.3.5 Đánh giá hoàn thành công việc . 10
  1.3.6 Lương, thưởng và chính sách đãi ngộ . . 12
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực . 13
  1.4.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài . . 13
  1.4.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong . 14
  1.5. Một số vấn đề mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam đang phải đối mặt liên
  quan đến các hoạt động quản trị nhân sự . . 16
  1.6. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực ở các nước . . 19
  1.6.1 Kinh nghiệm của Singapore . . 19
  1.6.2 Kinh nghiệm của Nhật Bản . . 20
  Chương 2
  THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY KÍNH
  NỔI VIGLACERA . . 22
  2.1. Giới thiệu . 22
  2.2. Giới thiệu tổng quan về Công ty Kính nổi Viglacera . . 22
  2.2.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty Kính nổi Viglacera . 22
  2.2.2. Cơ cấu tổ chức . . 23
  2.2.3. Thống kê về lao động . 24
  2.2.4. Những tồn tại và thách thức lao động . . 28
  2.3. Phân tích, đánh giá thực trạng quản về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Kính
  nổi Viglacera . 28
  2.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực . . 28
  2.3.2 Công tác tuyển dụng . 30
  2.3.3 Bố trí, phân công sắp xếp và đề bạt nhân viên . 34
  2.3.4 Đánh giá hoàn thành công việc . . 37
  2.3.5 Công tác đào tạo . . 38
  3.3.5 Lương, thưởng và chính sách đãi ngộ . . 40
  2.4. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Kính
  nổi Viglacera . 45
  Chương 3
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
  TẠI CÔNG TY KÍNH NỔI VIGLACERA ĐẾN NĂM 2015 . . 49
  3.1. Định hướng và mục tiêu quản trị nguồn nhân lực của công ty đến 2015 . . 49
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Kính nổi
  Viglacera đến năm 2015 . 49
  3.2.1. Thực hiện tốt công tác hoạch định nguồn nhân lực và cải tiến công tác tuyển
  dụng tạo điều kiện thu hút người lao động giỏi từ bên ngoài . 49
  3.2.2. Phân tích công việc trên cở sở đó sắp xếp, bố trí lại công việc, cải tiến các tiêu
  chuẩn đánh giá và điều chỉnh chính sách lương phù hợp . 51
  3.2.3 Nâng cao chất lượng đào tạo . 56
  3.2.4 Các giải pháp khác . 58
  3.2.4.1 Tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên . . 58
  3.2.4.2 Xây dựng tốt mối quan hệ cấp trên cấp dưới . 59
  3.3. Kiến nghị . . 60
  3.3.1. Kiến nghị với Tổng công ty Viglacera . . 60
  3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước . 61
  KẾT LUẬN . . 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 63
  PHỤ LỤC

  CHƯƠNG MỞ ĐẦU
  1. Lời mở đầu và lý do chọn đề tài
  Yếu tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của doanh
  nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh
  mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nhất là
  trong giai đoạn hội nhập và cạnh tranh như hiện nay, vấn đề nguồn nhân lực đã được
  các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, đó là làm sao xây dựng được một đội ngũ cán bộ
  công nhân viên có chất lượng; làm sao tuyển dụng, thu hút cũng như giữ được người
  tài giỏi, tránh tình trạng “chảy máu chất xám”.

  Công ty Kính nổi Viglacera, một doanh nghiệp Nhà nước đang có tiềm năng
  phát triển lớn, sản phẩm của Công ty đang được thị trường trong và ngoài nước đón
  nhận. Tuy nhiên qua mấy năm hoạt động cho đến nay, vấn đề quản lý nhân sự nói
  riêng và phát triển nguồn nhân lực nói chung của công ty đang gặp phải những khó
  khăn, luôn có sự xáo trộn cán bộ, công ty đang phải đối mặt với tình trạng”‘chảy máu
  chất xám”, người tài trẻ đến rồi đi, ảnh hưởng đến các mục tiêu sản xuất và kinh
  doanh của công ty. Vì vậy việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng
  phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của công ty đang được ban lãnh đạo công
  ty quan tâm.

  Với kiến thức được trang bị qua khóa học và tích lũy kinh nghiệm qua các năm
  làm việc tại công ty, tôi chọn thực hiện đề tài ” Một số giải pháp hoàn thiện quản trị
  nguồn nhân lực tại công ty Kính nổi Viglacera đến năm 2015”. Trên cơ sở đó giúp ban lãnh đạo Công ty xác định được những tồn tại trong chính sách quản trị nguồn
  nhân lực, nhằm có các đề xuất, giải pháp đúng đắn và kịp thời để khắc phục nhằm xây
  dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với mục tiêu chiến lược
  phát triển của công ty trong giai đoạn tới.

  2. Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa thực tiển
  Các nghiên cứu của Luận văn nhằm:

  Trình bày những vấn đề lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực và nêu
  những kinh nghiệm của một số nước tiên tiến về quản trị nguồn nhân lực.
  Thực hiện phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại
  Công ty Kính nổi Viglacera, nhằm đánh giá các mặt được, xác định những mặt tồn
  tại, hạn chế. Đưa ra các đề xuất, các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn
  nhân lực cho công ty đến năm 2015.
  Việc nghiên cứu thành công đề tài sẽ mang lại ý nghĩa sau:
  Đề tài nghiên cứu giúp các nhà quản trị Công ty Kính nổi Viglacera thấy được
  thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị mình, đó là phát hiện những
  mặt hạn chế trong việc quản trị nguồn nhân lực nhằm có những đề xuất, giải pháp để
  hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực
  phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty trong thời gian tới là cạnh tranh và
  hội nhập.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là Công ty Kính nổi Viglacera.
  Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là những vấn đề về cơ sở lý luận và thực trạng
  quản trị nguồn nhân lực hiện tại của Công ty Kính nổi Viglacera.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu trong đề tài này là kết hợp nhiều phương pháp nghiên
  cứu. Cụ thể: Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp khảo sát
  và điều tra thực tế, phương pháp thống kê.
  5. Kết cấu luận văn
  Luận văn bao gồm :
  Chương mở đầu
  Chương 1: Trình bày tổng quan về quản trị nguồn nhân lực;
  Chương 2: Trình bày thực trạng về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Kính
  nổi Viglacera.
  Chương 3: Trình bày giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực cho Công ty.
  Kết luận.
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+