Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  138
  Tài liệu đã gửi
  85
  Tài liệu được mua
  339
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  43,223
  Tài khoản hiện có
  2,129 Xu

  Ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn TPHCM

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.……………………..……………. 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG,BIỂU ĐỒ, HÌNH, PHƯƠNG TRÌNH……………………6
  TÓM TẮT……………………………………… ……………………………………8
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài……..……………………………… …………………………..9
  2. Mục tiêu nghiên cứu……..……………………………… ………………………. 11
  3. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu…….……………………………11
  4. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu ….……………………………………… ….. 12
  5. Cấu trúc nghiên cứu…….……………………………… ………………………13
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN ………………………………………… ……..14
  1.1 Lý thuyết về thỏa mãn công việc…………………………………… ………….14
  1.1.1 Định nghĩa…………………………………… ……………………………14
  1.1.2 Các thành phần của thỏa mãn công việc…………………………..………… .15
  1.1.3 Đo lường mức độ thỏa mãn công việc…………………………………… 18
  1.2 Lý thuyết về gắn kết với tổ chức…………………………………… ………….19
  1.2.1 Định nghĩa…………………………………… ……………………………19
  1.2.2 Các thành phần gắn kết với tổ chức……………………………….…… …19
  1.2.3 Đo lường mức độ gắn kết với tổ chức…………………………………… .22
  1.3 Mối quan hệ giữa thỏa mãn công việc và gắn kết với tổ chức…..……………….22
  1.4 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu……………………………………… ………..24
  1.5 Tóm tắt……………………………………… ……………………………………29

  CHƯƠNG2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………30
  2.1 Thiết kế nghiên cứu……………………………………… ……….......................... 30
  2.2 Phương pháp chọn mẫu và xử lý số liệu…………………………………… …32
  2.2.1 Phương pháp chọn mẫu……………………………………… ………………32
  2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu ………………………………………….. ……….32
  2.3 Xây dựng thang đo……………………………………… ……………………..33
  2.3.1 Thang đo sự thỏa mãn công việc…………………………………… ……..33
  2.3.2 Thang đo sự gắn kết với tổ chức…………………………………… ……..37
  2.4 Tóm tắt……………………………............ .................................................. ......38

  CHƯƠNG 3 : XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………….39
  3.1 Mô tả mẫu……………………………………… …………………...................... 39
  3.2 Đánh giá sơ bộ thang đo……………………………………… ……………….40
  3.2.1 Đánh giá sơ bộ thang đo mức độ thỏa mãn công việc………………………40
  3.2.2 Đánh giá sơ bộ thang đo mức gắn kết với tổ chức ………………………….42
  3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)……………………………………… ……….43
  3.3.1 Kiểm định thang đo đo lường mức độ thỏa mãn công việc…………………..44
  3.3.2 Kiểm định thang đo đo lường mức độ gắn kết với tổ chức…………………..48
  3.4 Phân tích hồi quy……………………………………… ………………………..52
  3.4.1 Phân tích hồi quy ảnh hưởng của thỏa mãn công việc đến thoả mãn chung…54
  3.4.2 Phân tích hồi quy ảnh hưởng của thỏa mãn công việc đến sự gắn kết với tổ
  chức…………………………………… …………………………………………. . 59
  3.4.3 Thảo luận kết quả……………………………………… …………………….66
  3.5 Tóm tắt……………………………………… …………………………………….69

  CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………… 70
  4.1 Giải pháp……………………………………… …………………………………70
  4.2 Kiến nghị…………………………………… …………………………………78
  Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN…………………………………… …………............79

  GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ NGHỊ CHO NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 80

  TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………… …………………..81
  Phụ lục 1 : Dàn bài thảo luận nhóm………...…………………………… ………….…83
  Phụ lục 2 : Bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng..................................85
  Phụ lục 3 : Đánh giá độ tin cậy của các thang đo.........................................88
  Phụ lục 4 : Kết quả phân tích nhân tố ………………………………………… …96
  Phụ lục 5 : Kết quả phân tích hồi quy……………………………………… ……. 101
  Phụ lục 6 : Danh sách các đơn vị vận tải trên địa bàn TPHCM………………………. 106

  1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
  Sự thỏa mãn công việc cũng như sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức giữ vai
  trò rất quan trọng và quyết định đối với sự thành công trong việc phát triển của tổ chức trong môi trường cạnh tranh. Khi nhân viên thỏa mãn với công việc sẽ có động lực làm việc cao hơn, sẽ gắn bó và trung thành hơn với tổ chức. Đây cũng chính là điều mà các doanh nghiệp luôn mong muốn đạt được từ nhân viên của mình.

  Sau 3 năm chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế
  (WTO), Việt Nam có nhiều bước phát triển vượt bậc song vẫn còn tồn tại những biểu
  hiện yếu kém trong công tác quản lý nguồn nhân lực và đây cũng chính là rào cản cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Với những áp lực cạnh tranh gay gắt như hiện nay kèm theo chính sách thu hút và giữ nhân tài của các tổ chức chưa được sâu sắc chính vì thế chỉ trong một thời gian rất ngắn, hầu hết các đơn vị sở ngành trên địa bàn Tp.HCM đều phải đối mặt với hàng loạt những cuộc ra đi của các cán bộ - nhân viên trong đó có không ít người sẵn sàng từ bỏ những vị trí chủ chốt để tìm đến những công việc khác tốt hơn. Trong những năm gần đây, vấn đề nhân viên nghỉ việc trong các doanh nghiệp được nhắc đến khá nhiều song vẫn chưa có được hướng đi và cách làm cụ thể để làm giảm làn sóng nghỉ việc đang len lỏi trong các tổ chức, trong đó có các doanh nghiệp trong ngành vận tải.

  Làm thế nào để nhân viên thỏa mãn trong công việc và gắn kết với tổ chức luôn
  là vấn đề khó khăn đặt ra cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Để trả lời cho câu hỏi
  trên nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã tìm ra mối quan hệ
  giữa thỏa mãn công việc và sự gắn kết với tổ chức cho từng lĩnh vực nghiên cứu của mình chẳng hạn như ở lĩnh vực y tế (nghiên cứu của Mahmoud AL-Hussami , 2008), lĩnh vựcdịchvụ khách sạn (Andrew Hale Feinstein), lĩnh vực thuế (Cemile Celik)…, ở Việt Nam thì có nghiên cứu của Trần Kim Dung (2005) về “Nhu cầu, sự thỏa mãn của nhân viên và sự gắn kết với tổ chức”.

  Nghiên cứu ảnh hưởng của thỏa mãn công việc đến sự gắn kết của nhân viên với
  tổ chức ở các đơn vị vận tải đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh là một nghiên cứu
  mới trong lĩnh vực, ngành giao thông vận tải (GTVT). Trong quá trình cùng cả nước đi
  lên hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, mỗi cấp, mỗi ngành đều phải xác định cho mình
  phương hướng phát triển sao cho phù hợp và đem lại hiệu quả cao nhất. Với vai trò là
  một ngành dịch vụ đặc biệt, quan trọng đứng thứ tư sau ngành công nghiệp khai thác, chế biến và sản xuất nông nghiệp, GTVT góp phần điều khiển các hoạt động kinh tế, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt của người dân được diễn ra liên tục. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có số lượng đầu xe phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân chiếm đông đảo nhất, với trên 20.000 phương tiện lớn nhỏ, hoạt động tại hơn 200 đơn vị vận tải ở mọi thành phần kinh tế khác nhau (kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước...). Với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các doanh nghiệp vận tải để có được hiệu quả kinh doanh cao nhất đòi hỏi các doanh nghiệp vận tải phải xem nguồn nhân lực như là một lợi thế cạnh tranh tốt nhất bởi lẽ nhân viên chính là tài sản quý báu giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo giỏi, khoa học, lao động lành nghề gắn bó và trung thành với tổ chức luôn là tiêu điểm để các doanh nghiệp nhắm đến. Nhận thức được tầm quan trọng nêu trên, do vậy đề tài “Ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn TPHCM”được chọn để nghiên cứu. Hi vọng kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho lãnh đạo các đơn vị vận tải có được công cụ đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên đối với công việc, mức độ gắn kết của họ đối với tổ chức ; tìm và đưa ra những giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn cũng như mức độ gắn kết của họ đối với tổ chức.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+