Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty xây dựng số 5 Hà Nội

  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách. Để có thể tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện như: Vốn kinh doanh, chiến lược kinh doanh… đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một bộ máy quản lý phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất của doanh nghiệp đó. Bộ máy quản lý được ví như người cầm lái hướng con thuyền sản xuất kinh doanh đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của một tổ chức không phải là bất biến mà là khả biến. Nó tùy thuộc vào sự biến động của môi trường bên trong và bên ngoài. Khi các yếu tố này thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Trong điều kiện hiện nay của cuộc cách mạng khoa học công nghệ thông tin thì sự tác động của các yếu tố này càng mạnh. Chính vì thế cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý luôn luôn cần được hoàn thiện. Sự hoàn thiện này sẽ giúp cho tổ chức nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục tồn tại và phát triển đi lên, nâng cao khả năng chiến thắng trong cạnh tranh.

  Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty xây dựng số 5 Hà Nội em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty xây dựng số 5 Hà Nội” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Với mong muốn bằng những kiến thức đã học để tìm hiểu và đề ra những biện pháp nhằm hoàn thiên cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu đề gồm 3 phần, cụ thể:
  Phần 1: Lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp.
  Phần 2: Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội.
  Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội.

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP 2
  1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN KHI NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP 2
  1.1.1. Khái niệm quản lý. 2
  1.1.2. Khái niệm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 2
  a. Khái niệm bộ máy quản lý. 2
  b. Khái niệm cơ cấu tổ chức. 3
  c. Khái niệm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 3
  1.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp. 3
  a. Môi trường kinh doanh. 3
  b. Mục đích ,chức năng hoạt động của doanh nghiệp. 4
  c. Quy mô của doanh nghiệp. 5
  d. Yếu tố kỹ thuật sản xuất, đặc điểm công nghệ, loại hình sản xuất. 5
  e. Trình độ lao động quản lý và trang thiết bị quản lý. 6
  f. Hình thức pháp lý của doanh nghiệp. 6
  g. Cơ chế quản lý vĩ mô chính sách của nhà nước. 7
  1.2. CÁC KIỂU MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY. 7
  1.2.1. Cơ cấu trực tuyến. 7
  1.2.2. Cơ cấu theo chức năng. 9
  1.2.3. Cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng. 10
  1.2.4. Cơ câu theo mô hình trực tuyến - tham mưu. 11
  1.2.5. Một số mô hình khác. 12
  a. Mô hình cơ cấu chính thức và không chính thức. 13
  b. Mô hình cơ cấu theo chương trình – mục tiêu. 13
  c. Mô hình cơ cấu ma trận. 14
  1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 17
  1.3.1. Những yếu tố khách quan. 17
  1.3.2. Những yếu tố chủ quan. 18
  1.4. LAO ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP. 18
  1.4.1. Khái niệm về lao động quản lý. 18
  1.4.2. Phân loại lao đông quản lý trong doanh nghiệp. 19
  a. Theo chức năng, vai trò của họ đối với việc quản lý toàn bộ quá trình sản xuất. 19
  b. Theo vai trò đối với việc thực hiện chức năng quản lý. 19
  1.4.3. Nội dung của hoạt động quản lý. 20
  1.4.4. Đặc điểm của lao động quản lý có ảnh hưởng đến công tác tổ chức lao động kế hoạch. 21
  1.5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ. 22
  1.5.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện bộ máy quản lý. 22
  1.5.2. Tính tất yếu của việc hoàn thiện bộ máy quản lý. 23
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI 25
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI. 25
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 25
  2.1.2. Tình hình về kinh tế- kỹ thuật của Công ty. 27
  2.1.2.1. Đặc điểm về lao động. 27
  2.1.2.2. Tình hình tài chính. 28
  2.1.2.3. Điều kiện máy móc, thiết bị của công ty. 29
  2.2. THỰC TRẠNG BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI. 32
  2.2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần xây dựng số 5 hà Nội. 32
  2.2.2. Chức năng nhiệm vụ của Ban giám đốc Công ty. 33
  a.Giám đốc. 33
  b. Phó giám đốc: 33
  2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban. 35
  2.2.3.1. Phòng kế hoạch kỹ thuật. 35
  a. Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật. 37
  b. Phó phòng 1. 37
  c. Phó phòng 2. 38
  d. Nhân viên kỹ thuật kiêm công tác an toàn bảo hộ lao động. 38
  e. Nhân viên kỹ thuật giám sát thi công. 38
  f. Nhân viên kỹ thuật xe máy. 38
  g. Nhân viên kỹ thuật vật liệu. 39
  h. Nhân viên kỹ thuật trắc đạc công trình. 39
  2.2.3.2. Phòng tài vụ. 39
  a. Kế toán trưởng, trưởng phòng tài vụ. 41
  b. Phó phòng. 41
  c. Nhân viên kinh tế 1. 42
  d. Nhân viên kinh tế 2. 42
  2.2.3.3. Phòng tổ chức - hành chính. 42
  a. Trưởng phòng tổ chức hành chính. 44
  b. Phó phòng. 45
  c. Nhân viên nghiệp vụ về nhân sự. 45
  d. Nhân viên nghiệp vụ lao động tiền lương. 45
  e. Nhân viên y tế. 45
  f. Nhân viên văn thư đánh máy. 46
  g. Nhân viên làm nhiệm vụ lái xe. 46
  2.2.3.4. Ban dự án 27 (101) Láng Hạ. 46
  a. Trưởng ban dự án. 47
  b. Phó ban dự án. 48
  c. Chuyên viên 1. 48
  d. Chuyên viên 2. 48
  e. Chuyên viên 3. 49
  f. Cán bộ giám sát kỹ thuật 1, 2, 3. 49
  2.2.3.5. Xí nghiệp QLVT – dịch vụ. 49
  a. Giám đốc Xí nghiệp. 50
  b. Thống kê tiền lương. 51
  c. Thủ kho vật tư. 51
  2.2.4. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty: 51
  2.2.4.1. Quan hệ theo chiều dọc. 52
  2.2.4.2. Quan hệ theo chiều ngang. 53
  2.3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 53
  2.3.1. Kết cấu lao động quản lý. 53
  2.3.2. Chất lượng lao động quản lý. 54
  2.3.3. Điều kiện làm việc của lao động quản lý. 55
  a. Về ánh sáng màu sắc. 55
  b. Về thẩm mỹ lao động. 55
  c. Về tiếng ồn. 55
  d. Về bầu không khí làm việc. 55
  2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI. 56
  2.4.1. Ưu điểm. 56
  2.4.2. Nhược điểm. 56
  PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI . 58
  3.1. CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI. 58
  3.1.1. Một số chỉ tiêu và mục tiêu chủ yếu. 58
  a. Chỉ tiêu kế hoạch của toàn Công ty. 58
  b. Chỉ tiêu kế hoạch do các đơn vị đăng ký. 58
  c. Về kinh doanh văn phòng cho thuê, khách sạn. 59
  d. Mục tiêu tiến độ thi công và công trình hoàn thành bàn giao. 59
  e. Công tác đầu tư. 60
  3.1.2.Các chiến lược chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. 60
  a. Công tác điều hành và tổ chức sản xuất. 60
  b. Công tác đầu tư dự án xây dựng công trình. 61
  c. Công tác lao động, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo. 61
  d. Công tác Kế hoạch, kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động. 61
  e. Công tác quản lý kinh tế - tài chính – kế toán . 61
  f. Các công tác khác. 62
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 62
  3.2.1. Xây dựng cơ chế hoạt động. 62
  3.2.2. Xây dựng mối quan hệ hợp lý giữa các bộ phận. 63
  3.2.3. Tuyển và đào tạo đội ngũ cán bộ. 64
  a. Tuyển dụng nhân sự. 64
  b. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. 66
  3.2.4. Bố trí cơ cấu nhân lực trong công ty. 67
  3.2.5. Bổ sung thêm phòng marketing. 67
  a. Cơ cấu của phòng Marketing. 68
  b. Chức năng nhiệm vụ của phòng. 68
  c. Cơ chế hoạt động của phòng. 69
  3.2.6. Một số giải pháp khác. 69
  KẾT LUẬN 70
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  11-26-2012, 10:20 PM

Find us on Google+