Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,953
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,286 Xu

  Hoàn thiện tổ chức lao động tại xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Nam Sách

  Tiêu đề : Hoàn thiện tổ chức lao động tại xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Nam Sách
  Tóm tắt :

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TRONG XÍ NGHIỆP 4
  1.1. Khái niệm Tổ chức lao động, tổ chức lao động khoa học và sự khác nhau giữa chúng. 4
  1.1.1 Các khái niệm 4
  1.1.2 Sự khác nhau giữa tổ chức lao động và tổ chức lao động khoa học 5
  1.1.3 Mục đích của tổ chức lao động khoa học trong xí nghiệp 5
  1.1.4 Ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học trong xí nghiệp 6
  1.2 Nguyên tắc tổ chức lao động trong Xí nghiệp 7
  1.3 Các nội dung và hình thức của tổ chức lao động trong Xí nghiệp 9
  1.3.1 Phân công lao động 9
  1.3.2 Hiệp tác lao động 10
  1.3.3 Tổ chức và phục vụ hợp lý nơi làm việc 10
  1.3.4 Cải thiện điều kiện lao động 11
  1.3.5 Xây dựng chế độ nghỉ ngơi, chế độ làm việc hợp lý 11
  1.3.6 Khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động và kỷ luật lao động 12
  1.4 Các cơ sở của tổ chức lao động khoa học trong Xí nghiệp 13
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM SÁCH (XNKTCTTL NAM SÁCH). 20
  2.1 Tổng quan về xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách 20
  2.1.1 Nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất và quyền hạn của Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách 20
  2.1.2 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 22
  2.1.3 Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 23
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất của xí nghiệp KTCTTL Nam Sách 24
  2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh 26
  2.2 Quy trình sản xuất tưới, tiêu của trạm bơm tại Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách. 28
  2.3 Phân tích và đánh giá về thực trạng tổ chức lao động tại xí nghiệp KTCTTL Nam Sách 29
  2.3.1 Thực trạng về phân công lao động. 29
  2.3.1.1 Phân công lao động theo chức năng: 29
  2.3.1.2 Phân công lao động theo nghề nghiệp. 37
  2.3.1.3 Phân công lao động theo mức độ phức tạp của công việc 38
  2.3.2 Thực trạng về hiệp tác lao động. 42
  2.3.3 Thực trạng về tổ chức phục vụ nơi làm việc 44
  2.3.3.1 Trang bị nơi làm việc 44
  2.3.3.2 Bố trí nơi làm việc. 45
  2.3.3.3 Phục vụ nơi làm việc 48
  2.3.4 Thực trạng về điều kiện làm việc của lao động. 49
  2.3.5 Thực trạng về chế độ làm việc và chế độ nghỉ ngơi của lao động. 51
  2.3.6 Thực trạng về vấn đề khuyến khích vật chất, tinh thần cho người lao động và kỷ luật lao động. 52
  2.4 Sự cần thiết hoàn thiện Tổ chức lao động tại xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách 53
  Chương III: KIẾN NGHỊ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM SÁCH 55
  3.1 Phương hướng phát triển của Xí nghiệp KTCT TL Nam Sách. 55
  3.2 Quan điểm của lãnh đạo xí nghiệp về hoàn thiện tổ chức lao động 55
  3.3 Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức lao động trong Xí nghiệp KTCT TL Nam Sách. 56
  3.3.1 Một số kiến nghị các giải pháp trước mắt 56
  3.1.1.1 Phân công lao động 56
  3.1.1.2 Hiệp tác lao động 57
  3.1.1.3 Tổ chức phục vụ nơi làm việc 58
  3.1.1.4 Cải thiện điều kiện làm việc 60
  3.2 Một số kiến nghị các giải pháp lâu dài. 60
  3.2.1. Hoàn thiện định mức lao động trên cơ sở sao cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 61
  3.2.2. Phân công lao động dựa trên cơ sở mức độ phù hợp giữa trình độ lành nghề của công nhân với mức độ phức tạp mà công việc đòi hỏi. 62
  3.2.3. Nâng cao trách nhiệm trong công việc cho từng người lao động và xây dựng tinh thần hiệp tác lao động tốt. 62
  3.2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc được tốt hơn. 64
  3.2.5. Hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách và các nội quy, quy định của Xí nghiệp. 66
  3.2.6. Tăng cường kỷ luật lao động và nâng cao vai trò và trách nhiệm giám sát của cán bộ quản lý. 66
  KẾT LUẬN 68
  PHỤ LỤC 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ
  Hoàn thiện công tác tổ chức lao động là một đòi hỏi khách quan của hầu hết các Xí nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Vấn đề này tương đối sâu và rộng vì đối tượng của công tác này là những người lao động cũng như các vấn đề liên quan đến quá trình lao động trong Xí nghiệp. Nó liên quan hầu hết đến những người lao động trong mọi chức năng và lĩnh vực như quản lý sản xuất, trực tiếp sản xuất, những người làm những công việc chuyên môn, lãnh đạo sản xuất về mọi mặt.
  Tổ chức lao động có tác dụng rất lớn đến nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Xí nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì phải không ngừng hoàn thiện Tổ chức lao động cho người lao động. Để hoàn thiện tổ chức lao động thực sự có hiệu quả cần phải có sự tham gia của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức trong Xí nghiệp. Hoàn thiện tổ chức lao động không phải ngày một, ngày hai mà nó phải trải qua một thời gian và cần phải dựa vào các cơ sở và phương pháp thích hợp thì mới đạt được hiệu quả cao.
  Trải qua 4 năm học tập tại khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bản thân em được hiểu sâu hơn về kiến thức tổ chức lao động trên phương diện lý thuyết. Nhân dịp được đi thực tập tại Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách, là điều kiện để bản thân em áp dụng những kiến thức đã học tập được đem áp dụng trong thực tiễn cuộc sống. Thông qua chuyên đề thực tập tốt nghiệp “ Hoàn thiện tổ chức lao động tại xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Nam Sách”.
  Quá trình kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành. Bản thân không tránh khỏi những sai sót. Mong có sự đóng góp ý kiến của các thầy các cô trong Khoa.
  Qua đây em xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS.TS. Vũ Thị Mai – Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân và tập thể Ban giám đốc cùng một số cán bộ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Nam Sách đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ
  Xuất phát từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề tổ chức lao động khoa học trong xí nghiệp, vấn đề hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho các đối tượng lao động của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách, chuyên đề đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức lao động tại xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách từ việc nghiên cứu các cơ sở lý luận của tổ chức lao động khoa học trong xí nghiệp, nhằm góp phần giúp xí nghiệp dần hoàn thiện hơn trong vấn đề tổ chức lao động mang đặc thù riêng của mình
  Chứng minh rằng việc hoàn thiện công tác tổ chức lao động là hoạt động vô cùng cần thiết trong điều kiện mới của đất nước ta hiện nay. Từ đó đưa ra các kiến nghị và các giải pháp dần hoàn thiện hơn về vấn đề này của xí nghiệp góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất của xí nghiệp nói riêng và của toàn công ty nói chung.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
  Chuyên đề đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức lao động của bộ phận văn phòng xí nghiệp và tại các trạm bơm trong xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách
  Nghiên cứu các quy định, quy chế, chính sách của xí nghiệp và công ty. Đặc biệt là về vấn đề tổ chức lao động.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Chuyên đề được nghiên cứu bởi các phương pháp sau: tổng hợp, tư duy logic, quan sát, ghi chép và một số phương pháp chuyên môn như bấm giờ, chụp ảnh
  Tuy nhiên do hạn chế của hệ thống thông tin nên em không có điều kiện tiếp cận hết được với tất cả các nguồn thông tin một cách hệ thống. Do vậy, chuyên đề sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm đạt được mục đích và nội dung nghiên cứu đề ra.
  5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CHUYÊN ĐỀ
  Mô tả tổng quát về thực trạng công tác tổ chức lao động của Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách,
  Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động cho tất cả các đối tương lao động trong toàn xí nghiệp
  6. KẾT CẤU NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ
  Ngoài kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được chia ra làm ba chương sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận về tổ chức lao động khoa học trong xí nghiệp
  Chương II: Phân tích đánh giá thực trạng tổ chức lao động tại Xí nghiệp khai thác thác công trình thủy lợi Nam Sách
  Chương III: Kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức lao động tại xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách


  CHƯƠNG I:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC TRONG
  XÍ NGHIỆP
  1.1. Khái niệm Tổ chức lao động, tổ chức lao động khoa học và sự khác nhau giữa chúng.
  1.2 Nguyên tắc tổ chức lao động trong Xí nghiệp
  1.3 Các nội dung và hình thức của tổ chức lao động trong Xí nghiệp
  1.4 Các cơ sở của tổ chức lao động khoa học trong Xí nghiệp

  CHƯƠNG 2:
  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM SÁCH (XNKTCTTL NAM SÁCH).
  2.1 Tổng quan về xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách
  2.2 Quy trình sản xuất tưới, tiêu của trạm bơm tại Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách.
  2.3 Phân tích và đánh giá về thực trạng tổ chức lao động tại Xí nghiệp KTCTTL Nam Sách

  Chương III:
  KIẾN NGHỊ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM SÁCH
  3.1 Phương hướng phát triển của xí nghiệp KTCT TL Nam Sách.
  3.2 Quan điểm của lãnh đạo xí nghiệp về hoàn thiện tổ chức lao động
  KẾT LUẬN
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-10-2012, 11:04 PM

Find us on Google+