Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty Sông Đà 11

  LỜI NÓI ĐẦU.

  Cơ chế thị trường đòi hỏi bất kỳ một Doanh nghiệp nào cũng phải năng động, bắt kịp với sự thay đổi, đứng vững và ngày càng phát triển. Mỗi một Doanh nghiệp là một tổ chức trong một hệ thống kinh tế, nó chứa đựng nhiều bộ phận với nhiều hoạt động khác nhau. Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu chung của Doanh nghiệp thì mỗi bộ phận phải được tổ chức một cách linh hoạt, năng động và hiệu quả nhất. Sự phối hợp các hoạt động của các bộ phận nhằm thực hiện mục tiêu chung của Doanh nghiệp và các hoạt động này được đặt dưới sự kiểm soát của bộ máy quản lí trong Doanh nghiệp. Vì vậy việc nghiên cứu cơ cấu bộ máy quản lí là một công tviệc cấp thiết nhằm tạo cho cơ cấu bộ máy của Doanh nghiệp kịp thời thay đổi thích ứng nhanh với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường.

  Bộ máy quản lí có vai trò quan trọng, nó có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác của Doanh nghiệp. Bộ máy quản lí có tính ổn định cao nên không thể thay đổi dễ dàng thường xuyên được. Nhưng để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì Doanh nghiệp phải có sự thay đổi trong cách quản lí để phù hợp với điều kiện kinh doanh. Muốn đáp ứng được sự thay đổi thì ta phải tạo ra sù thay đổi. Công ty Sông Đà 11 là một Doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ thời kỳ bao cấp với nhiệm vụ chủ yếu là xây lắp các công trình do Nhà nước và Tổng Công ty giao. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, Công ty là một Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập do đó Công ty cần tự đổi mới, tự nâng cao chất lượng, tính hiệu quả, năng động của bộ máy quản lí để thích ứng với sự thay đổi liên tục của thị trường.

  Hoàn thiện bộ máy quản lí trong Doanh nghiệp là nhằm hoàn thiện quá trình sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các yếu tố cấu thành sản xuất. Đồng thời tạo ra một bộ máy tinh gọn, linh hoạt, năng động, luôn có những bước đi đúng đắn trong từng giai đoạn theo định hướng phát triển của Công ty.

  Xuất phát từ thực tế bộ máy quản lí của Công ty Sông Đà 11 còn nhiều điểm chưa hợp lí cần phải khắc phục và hoàn thiện trong thời gian tới nhằm phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ lãnh đạo nói riêng và bộ máy quản lí của Công ty nói chung.
  Với những yêu cầu cấp thiết trên kết hợp với những kiến thức đã được học ở trường và tình hình thực tế ở Công ty Sông Đà 11, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty Sông Đà 11” làm luận văn tốt nghiệp cho mình với mong muốn góp một số ý kiến nhỏ nhằm cải thiện bộ máy quản lí ở Công ty.

  Luận văn được hoàn thành dựa trên cơ sở những lý thuyết được học ở trường, tình hình thực tế của Công ty Sông Đà 11 cũng như những phân tích của bản thân thông qua phương pháp nghiên cứu
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 phần chính sau :

  Phần I: Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí ở các cơ quan, Doanh nghiệp.

  Phần II: Phân tích thực trạng công tác tổ chức bộ máy quản lí ở Công ty Sông Đà 11.

  Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lí ở Công ty Sông Đà 11.

  Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô cùng bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Phần I:
  CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ Ở CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP. 3
  I/ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP: 3
  1. Khái niệm quản lí. 3
  2. Phân loại chức năng quản lí: 3
  2.1 Phân loại theo nội dung của quá trình quản lí: 3
  2.1.1 Chức năng lập kế hoạch. 3
  2.1.2 Chức năng xây dựng tổ chức. 4
  2.1.3 Chức năng mệnh lệnh. 4
  2.1.4 Chức năng điều chỉnh. 4
  2.1.5 Chức năng phối hợp. 4
  2.2 Phân loại theo mối quan hệ trực tuyến với lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 4
  2.2.1 Lĩnh vực kỹ thuật. 4
  2.2.2 Lĩnh vực lập kế hoạch thương mại. 4
  2.2.3 Lĩnh vực nhân sự. 5
  2.2.4 Lĩnh vực Tài chính. 5
  2.2.5 Lĩnh vực hành chính, pháp chế và bảo vệ Doanh nghiệp. 5
  2.2.6 Lĩnh vực tổ chức đời sống tập thể và các hoạt động xã hội. 5

  II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP: 5
  1. Khái niệm tổ chức. 5
  2. Khái niệm cơ cấu tổ chức: 6
  2.1 khái niệm. 6
  2.2 Mục đích. 6
  2.3 Những thành phần cơ bản của cơ cấu tổ chức: 7
  2.3.1 Chuyên môn hoá. 7
  2.3.2 Tiêu chuẩn hoá. 7
  2.3.3 Sự phối hợp. 7
  2.3.4 Quyền lực. 7
  3. Khái niệm bộ máy quản lí. 8
  4. Nguyên tắc, yêu cầu khi xây dựng cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp: 8
  4.1 Nguyên tắc: 8
  4.1.1 Nguyên tắc khi xây dựng mô hình: 8
  4.1.1.1 Nguyên tắc hiệu quả. 8
  4.1.1.2 Nguyên tắc quản lí hệ thống. 8
  4.1.1.3 Nguyên tắc thống nhất trách nhiệm. 9
  4.1.1.4 Nguyên tắc tập quyền và phân quyền. 9
  4.1.1.5 Nguyên tắc phân công phối hợp. 9
  4.1.2 Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lí: 9
  4.1.2.1 Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lí gắn với phương hướng, mục đích của hệ thống. 9
  4.1.2.2 Nguyên tắc chuyên môn hoá và cân đối. 9
  4.1.2.3 Nguyên tắc linh hoạt và thích nghi với môI trường. 10
  4.2 Yêu cầu: 10
  4.2.1 Tính tối ưu. 10
  4.2.2 Tính linh hoạt. 10
  4.2.3 Tính tin cậy. 10
  4.2.4 Tính kinh tế. 10
  4.2.5 Tính bí mật. 10
  4.3 Các yếu tố then chốt cần quan tâm khi thiết kế cơ cấu tổ chức: 10
  4.3.1 Chuyên môn hoá công việc. 11
  4.3.2 Bộ phận hoá. 12
  4.3.3 Phạm vi quản lí. 12
  4.3.4 Hệ thống điều chỉnh. 13
  4.3.5 Tập quyền và phân quyền. 14
  4.3.6 Chính thức hoá. 14
  5. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng bộ máy quản lí Doanh nghiệp: 15
  5.1 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng mô hình cơ cấu bộ máy quản lí Doanh nghiệp: 15
  5.1.1 Chiến lược kinh doanh. 15
  5.1.2 Quy mô Doanh nghiệp. 15
  5.1.3 Công nhệ. 15
  5.1.4 Con người. 15
  5.1.5 Môi trường kinh doanh của Doanh nghiệp. 16
  5.1.6 Quan hệ bên trong tổ chức. 16
  5.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy quản lí Doanh nghiệp: 16
  5.2.1 Nhóm các yếu tố thuộc đối tượng quản lí. 16
  5.2.2 Nhóm các yếu tố thuộc lĩnh vực quản lí. 17
  5.2.3 Các yếu tố khách quan hoặc môI trường bên ngoài. 17
  6. Các mô hình tổ chức bộ máy quản lí Doanh nghiệp: 17
  6.1 Mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến. 17
  6.2 Mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng. 18
  6.3 Mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến - tham mưu. 19
  6.4 Mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng. 19
  6.5 Mô hình ma trận. 20
  7. Xu hướng tổ chức bộ máy 21

  III/ LAO ĐỘNG QUẢN LÍ: 21
  1. Khái niệm lao động quản lí. 21
  2. Phân loại lao động quản lí: 22
  2.1 Phân loại theo chức năng, vai trò đối với việc quản lí toàn bộ quá trình sản xuất. 22
  2.2 Phân loại theo vai trò đối với việc thực hiện chức năng quản lí. 22
  3. nội dung của lao động quản lí: 22
  3.1 Yếu tố Kỹ thuật. 23
  3.2 Yếu tố Tổ chức – Hành chính. 23
  3.3 Yếu tố Sáng tạo. 23
  3.4 Yếu tố Thừa hành. 23
  3.5 Yếu tố Hội họp và Sự vụ. 23
  4. Các đặc điểm của lao động quản lí ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí: 23
  4.1- Hoạt động lao động quản lí là hoạt động lao động trí óc mang nhiều đặc tính sáng tạo. 23
  4.2- Hoạt động lao động quản lí là hoạt động lao động mang đặc tính tâm lí- xã hội cao. 23
  4.3- Thông tin kinh tế vừa là đối tượng lao động, kết quả lao động, vừa là phương tiện lao động của lao động quản lí. 24
  4.4- Hoạt động lao động quản lí có nội dung đa dạng, khó xác định và kết quả lao động không thể hiện dưới dạng vật chất. 24
  4.5- Hoạt động lao động quản lí là các thông tin, tư liệu phục vụ cho việc hình thành và thực hiện các quyết định quản lí. 24

  IV/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ: 24
  1. Sự tất yếu phải hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí. 24
  2. Hoàn thiện bộ máy quản lí là vấn đề tất yếu trong tiến trình sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp. 25
  3. Hoàn thiện bộ máy quản lí có liên quan chặt chẽ tới chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. 25

  V/ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY: 25
  1. Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí. 25
  2. Hoàn thiện chức năng quản lí. 26
  3. Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lao động quản lí. 26
  4. Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lí: 26
  4.1. Hoàn thiện phân công và hiệp tác lao động. 26
  4.2. Hoàn thiện công tác phục vụ nơi làm việc. 27
  4.3. Nâng cao điều kiện làm việc cho lao động quản lí. 28

  Phần II:
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ Ở CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11: 29

  A/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM SXKD CỦA CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11: 29

  I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 29
  II/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11: 30
  1. Đặc điểm mặt bằng của Công ty. 30
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy tổ chức của Công ty. 33
  3. Đặc điểm vÒ trang thiết bị của Công ty. 32
  4. Đặc điểm về thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 34
  5. Đặc điểm về lao động của Công ty. 35
  6. Đặc điểm các mặt khác của Công ty. 37
  7. Thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty. 38
  8. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 39

  B/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY: 40
  I/ THỰC TRẠNG TỔ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÍ HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY: 40
  1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty. 40
  2. Tổ chức các bộ phận chức năng trong Công ty: 41
  2.1 khối cơ quan Công ty. 41
  2.2 Khối các đơn vị. 55
  II/ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY: 55
  1. Phân tích số lượng, kết cấu và trình độ của lao động quản lí: 55
  1.1 Phân tích số lượng lao động quản lí. 55
  1.2 Phân tích kết cấu của lao động quản lí. 56
  1.3 Phân tích trình độ của lao động quản lí. 57
  2. Phân tích điều kiện làm việc của lao động quản lÝ: 58
  2.1 Tình hình tổ chức nơi làm việc. 58
  2.2 Điều kiện làm việc của lao động quản lí: 59
  2.2.1 Ánh sáng, màu sắc. 59
  2.2.2 Thẩm mỹ lao động. 59
  2.2.3 Tiếng ồn. 59
  2.2.4 Bầu không khí tâm lý làm việc. 60
  3. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong những năm gần đây: 60
  3.1 Một số kết quả nổi bật. 60
  3.2 Một số tồn tại, hạn chế. 60
  4. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lí: 61
  4.1 Ưu điểm. 61
  4.2 Nhược điểm. 62

  Phần III:
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÍ Ở CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11. 63

  I/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CỦA HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ: 63
  1. Mục tiêu cơ bản của hoàn thiện tổ chức bộ máy của Công ty. 63
  2. Yêu cầu hoàn thiện bộ máy quản lí. 63
  3. Một số đểm cần lưu ý khi hoàn thiện bộ máy quản lí của Công ty. 64
  4. Cơ sở để hoàn thiện bộ máy quản lÝ. 64

  II/ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ TẠI CÔNG TY: 64
  1. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lí. 64
  2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí. 67
  3. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lí. 84
  4. Hoàn thiện tổ chức nơi làm việc và điều kiện lao động. 86
  5. Giải quyết lao động dôi dư. 86
  6. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 88
  Kết luận 89
  Danh mục tài liệu tham khảo.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-23-2012, 10:37 PM

Find us on Google+