Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  công tác tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí - công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải phòng

  Lời mở đầu

  Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người luôn tham gia vào các hoạt động của xã hội trong đó bao gồm cả hoạt động kinh tế. Ta có thể hiểu hoạt động kinh tế là hoạt động tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Hoạt động này giúp cho con người tồn tại và ngày càng phát triển. Khi nói đến một công ty hay một tổ chức kinh tế ta không thể không nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi công ty, mỗi tổ chức con người đóng vai trò là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của công ty. Con người tham gia vào quá trình lao động. Tuy nhiên để kết quả lao động đạt hiệu quả cao thì một việc không thể thiếu đó là tổ chức lao động một cách có khoa học, có cơ sở.

  Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải phòng là công ty Nhà nước về cơ khí, sản xuất các máy công cụ đáp ứng nhu cầu trong nước. Công ty cũng đã từng bước thực hiện việc tổ chức lao động một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và sự trông đợi của cán bộ công nhân trong công ty.

  Tuy nhiên, sau một thời gian thực tập tại Công ty tôi nhận thấy việc tổ chức lao động tại công ty nói chung, phân xưởng cơ khí nói riêng đang có một số vấn đề đang tồn tại. Việc chuyên môn hoá lao động còn chưa sâu, đa số là sản xuất nhỏ hàng loạt. Cơ sở, trang thiết bị còn nghèo nàn, lạc hậu. Điều kiện lao động chưa thực sự đảm bảo cho người lao động. Vấn đề kỷ luật đối với người lao động và các vấn đề khác nh*: phương pháp lao động, công tác định mức lao động. Do vậy chuyên đề thực tập này sẽ tập trung nghiên cứu một số nội dung chủ yếu của công tác tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí - công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải phòng nhằm tìm hiểu, đánh giá những vấn đề nêu trên. Từ đó đề xuất các giải pháp cho công ty nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động, tăng năng suất lao động, đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn

  Cơ sở để đánh giá ở đây là việc khảo sát thời gian làm việc của công nhân bằng chụp ảnh nơi làm việc của cá nhân và nhóm lao động. Đồng thời còn áp dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu và các phương pháp nghiên cứu khác nh*: sử dụng tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước, các phương pháp xã hội học, quan sát…

  Kết cấu chuyên đề bao gồm 3 chương:
  Chương I: Lý luận chung về tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng trình độ tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí - công ty cơ khí chế tạo Hải phòng.
  Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí - công ty cơ khí chế tạo Hải phòng.

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG I Lý luận chung về tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp 3
  I. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học. 3
  1. Tổ chức lao động: 3
  2. Tổ chức lao động khoa học 4
  II. Cơ sở của phương pháp tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp. 5
  1. Sự phân chia quá trình sản xuất. 5
  2. Thời gian làm việc và các phương pháp khảo sát thời gian làm việc. 8
  III. Một số nội dung của tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp: 13
  1. Phân công lao động và hiệp tác lao động. 13
  2. Hợp lý hoá phương pháp và thao tác lao động: 15
  3. Tổ chức và phục vụ nơi làm việc 16
  4. Điều kiện lao động và chế độ làm việc nghỉ ngơi. 20
  5. Kỷ luật lao động và tổ chức các phong trào thi đua. 21
  6. Định mức lao động 22
  IV. Phương pháp nghiên cứu. 26

  CHƯƠNG II Thực trạng trình độ tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí công ty cổ phần cơ khí chế tạo hải phòng 28
  I. Tổng quan về công ty cơ khí chế tạo hải phòng. 28
  1. Sự hình thành và phát triển 28
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 31
  3. Đặc điểm về lao động 33
  4. Trang thiết bị: 36
  5. Kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng phát triển trong thời gian tới. 38
  II. Đặc điểm tổ chức lao động tại công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải phòng. 39
  1. Đặc điểm quá trình sản xuất của công ty. 39
  2. Đặc điểm quá trình lao động của công ty. 40
  3. Các hoạt động chính của công tác tổ chức lao động khoa học. 40
  III. Tổng quan về tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng 44
  1. Đặc điểm quá trình công nghệ sản xuất và quá trình lao động của phân xưởng. 44
  2. Đặc điểm máy móc thiết bị, công cụ lao động. 46
  3. Đặc điểm về lao động tại phân xưởng cơ khí. 46
  IV. Khảo sát thời gian làm việc. 47
  1. Chuẩn bị khảo sát. 47
  2. Kết cấu thời gian làm việc của công nhân. 48
  3. Kết quả khảo sát thời gian làm việc. 50
  V. Công tác tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí. 55
  1. Đánh giá chung: 55
  2. Phân công và hiệp tác lao động 56
  3. Đặc điểm tổ chức và phục vụ nơi làm việc 57
  4. Phương pháp và thao tác lao động 58
  5. Điều kiện lao động. 59
  6. Kỷ luật lao động và tổ chức phong trào thi đua 59
  7. Công tác định mức lao động. 60

  CHƯƠNG III Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học tại phân xưởng cơ khí. 61
  1. Các giải pháp chung đối với công ty. 61
  2. Hợp lý hoá thời gian làm việc của công nhân. 62
  3. Hoàn thiện công tác phân công và hiệp tác lao động. 62
  4. Hợp lý hoá phương pháp và thao tác lao động. 63
  5. Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 63
  6. Cải thiện điều kiện lao động. 63
  7. Nâng cao kỷ luật lao động và phát động các phong trào thi đua. 64
  8. Hoàn thiện công tác định mức lao động. 65
  Kết luận 66
  Danh mục tài liệu tham khảo 67
  Phụ lục
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. c
  Refback This thread
  11-26-2012, 11:10 PM

Find us on Google+