Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,951
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,216 Xu

  Cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hơp tác lao động( OLECO)

  Tiêu đề: Cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hơp tác lao động( OLECO)
  Tóm tắt:

  LỜI MỞ ĐẦU
  Bất kỳ tổ chức nào cũng tồn tại một cơ cấu tổ chức nhất định. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá, được giao nhiệm vụ quyền hạn nhất định và được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện chức năng quản lý tổ chức và tiến tới đạt mục tiêu chung. Chính vì vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý có vai trò quan trọng, có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của tổ chức.
  Trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập như hiện nay đòi hỏi bất kỳ một tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển đều phải năng động nắm bắt kịp sự thay đổi của thị trường. Muốn như vậy việc đầu tiên là tổ chức phải có một cơ cấu tổ chức quản lý có hiệu quả. Chính vì thế cải tiến bộ máy quản lý của công ty là công việc bắt buộc khi trong quá trình hoạt động cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý còn bộc lộ những hạn chế và chưa phù hợp với yêu cầu của môi trường kinh doanh.
  Hiện nay công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động là một doanh nghiệp nhà nước mới tiến hành sang cổ phần hoá. Do chuyển sang loại hình sở hữu mới mặc dù đã có những thay đổi cơ chế tổ chức bộ máy quản lý song trên thực tế quá trình hoạt động gắn với môi trường kinh doanh bộ máy cơ cấu này còn bộc lộ nhiều hạn chế chính vì vậy đòi hỏi phải được cải tiến để thích nghi với môi trường, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh.
  Trong thời gian đi thực tập tại công ty, xuất phát từ những tìm hiểu, nghiên cứu của bản thân, em đã quyết định lựa chọn đề tài: "Cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hơp tác lao động( OLECO)" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp
  Mục đích của đề tài : nhằm hoàn thiện kiến thức đã học , tiếp thu tích luỹ thêm kinh nghiệm thực tiễn.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động(OLECO), các phòng ban chức năng, vị trí quản lý của công ty.
  Đề tài sử dụng số liệu sơ cấp, thứ cấp, đó là số liệu thống kê của công ty và phương pháp thống kê để tổng hợp đánh giá.
  Bố cục của đề tài:
  Chương I: Những lý luận cơ bản về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong một tổ chức
  Chương II: Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động( OLECO)
  Chương III: Một số giải pháp nhằm cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần xây dựng, dich vụ và hơp tác lao động ( OLECO)
  Do nôi dung đề tài khá phức tạp và năng lực trình độ hạn chế , thời gian không có nhiều nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em kính mong nhận được những đóng góp , sự chỉ bảo của thầy giáo. Đồng thời em cũng xin cảm ơn các cô chú trong phòng tổ chức hành chính đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như cung cấp số liệu và đóng góp ý kiến để em hoàn thành chuyên đề này.


  CHƯƠNG I
  NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG MỘT TỔ CHỨC

  1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  1.2. Nội dung của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG (OLECO)

  2.1 Khái quát về công ty
  2.2 Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG (OLECO)

  1. Mục đích và phương hướng.
  2. Một số giải pháp hoàn thiện
  3. Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố hình thành tổ chức.
  4. Nhóm giải pháp về công tác nhân sự.
  5. Xây dựng văn hoá công ty.
  6. Giải pháp về cơ sở vật chất.
  KẾT LUẬN

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG MỘT TỔ CHỨC 3
  1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 3
  1.1.1.Cơ cấu 3
  1.1.2 Tổ chức 3
  1.1.3 Cơ cấu tổ chức 3
  1.1.4 Bộ máy quản lý 4
  1.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 4
  1.2. Nội dung của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 5
  1.2.1. Các yếu tố hình thành nên cơ cấu tổ chức 5
  1.2.1.1 Chuyên môn hoá công việc 5
  1.2.1.2 Bộ phận hoá 5
  1.2.1.3 Phạm vi quản lý 6
  1.2.1.4 Tập quyền và phân quyền 6
  1.2.1.5 Chính sách hoá. 7
  1.2.1.6 Hệ thống điều hành 7
  1.2.2 Yêu cầu khi xây dựng một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 7
  1.2.3 Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 8
  1.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 12
  1.2.4 Sự cần thiết phải tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 14
  1.2.4.1 Vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 14
  1.2.4.2 Tính tất yếu phải tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động( OLECO) 15
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG (OLECO) 17
  2.1 Khái quát về công ty 17
  2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17
  2.1.2 Đặc điểm kinh doanh của công ty 18
  2.1.3 Mục tiêu, chiến lược của công ty 19
  2.1.4 Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động của công ty 20
  2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 21
  2.2 Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 23
  2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 23
  2.2.2 Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban 26
  2.2.3 Bố trí lao động ở các phòng ban 32
  2.2.4 Đánh giá các yếu tố hình thành nên cơ cấu tổ chưc bộ máy quản lý 42
  2.2.4.1 Đánh giá mức độ chuyên môn hoá công việc 42
  2.2.4.2 Đánh giá mức độ bộ phận hoá 42
  2.2.4.3 Đánh giá phạm vi quản lý 43
  2.2.4.4 Hệ thống điều hành 43
  2.2.4.5 Mức độ tập quyền 44
  2.2.4.6 Chính thức hoá 44
  2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 45
  2.2.5.1 Các yếu tố khách quan 45
  2.2.5.2 Các yếu tố chủ quan 46
  2.2.6 Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động( OLECO) 46
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG (OLECO) 50
  1. Mục đích và phương hướng. 50
  3.1. Mục đích. 50
  3.2. Phương hướng. 50
  2. Một số giải pháp hoàn thiện 51
  3. Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố hình thành tổ chức. 54
  3.1. Mở rộng sự phân cấp, phân quyền trong tổ chức. 54
  3.2. Phối hợp hoạt động giữa các bộ phận chức năng. 55
  4. Nhóm giải pháp về công tác nhân sự. 55
  4.1. Sắp xếp bố trí lại lao động cho hợp lý. 56
  4.2. Định hướng đào tạo và phát triển 56
  4.2.1. Hoàn thiện kỹ năng quản lý cho người lãnh đạo gồm giám đốc, phó giám đốc xí nghiệp, các trưởng phó phòng của công ty. 56
  4.2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo với nhân viên. 57
  4.3. Cần có chính sách tuyển dụng lao động mới. 58
  4.4. Xây dựng các quy chế liên quan đến người lao động. 59
  4.5. Tạo động lực về vật chất và tinh thần. 59
  5. Xây dựng văn hoá công ty. 60
  6. Giải pháp về cơ sở vật chất. 61
  KẾT LUẬN 63
  Danh mục tài liệu tham khảo 64
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 12-08-2012, 08:53 PM

Find us on Google+