Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa

  LỜI NÓI ĐẦU

  Để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thì vấn đề tổ chức lao động là một trong những công việc thực sự cần thiết trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Đây là mục tiêu và là yếu tố quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay .
  Việc tổ chức lao động sao cho phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động, làm cho người lao động phấn khởi hào hứng yên tâm công tác và đạt năng suất chất lượng cao, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp là việc hết sức cần thiết. Vì vậy trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cần phải tổ chức lao động khoa học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả, tích luỹ và phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người lao động tái sản xuất sức lao động .
  Trong những năm qua các doanh nghiệp nói chung, đối với doanh nghiệp Bưu chính viễn thông nói riêng, công tác tổ chức lao động ngày càng được quan tâm hơn, nhằm đáp ứng không ngừng sự đòi hỏi của cơ chế thị trường và hội nhập trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc tổ chức lao động được thể hiện nh* thế nào vừa đạt được tính khoa học, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao đang là vấn đề bức xúc được đặt ra đối với các nhà quản lý kinh doanh .

  Xuất phát từ thực trạng công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa(tỉnh Điện Biên) và với mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực tổ chức lao động nên tôi chọn đề tài " Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa " làm luận văn tốt nghiệp.
  Việc tiến hành nghiên cứu công tác tổ chức lao động của một doanh nghiệp Bưu chính viễn thông để tìm ra các thiếu sót nhằm đưa ra các giải pháp hoàn chỉnh là một việc thực sự khó khăn , vì đòi hỏi phải có điều kiện và các yếu tố như thời gian nghiên cứu , quá trình ứng dụng đưa vào thử nghiệm trong quá trình sản xuất thực tế cơ sở … Do vậy nội dung của luận văn viết lên chủ yếu tập trung phân tích một số vấn đề chính là phân công và hiệp tác lao động , định mức lao động , tổ chức và phục nơi làm việc, đào tạo và nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động …

  Để làm rõ những vấn đề nêu trên luận văn sử dụng các phương pháp nh* :
  - Phương pháp phân tích tổng hợp : Thông qua phương pháp này để tập hợp và phân tích tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.
  - Phương pháp thống kê : Được sử dông nh* mét công cụ phân tích só liệu để minh hoạ các vấn đề nghiên cứu .

  Nội dung luận văn gồm 3 chương được thể hiện trong bài viết nh* sau :
  * Chương 1 : Khái quát về công tác tổ chức lao động trong doanh nghiệp .
  * Chương 2 : Thực trạng công tác tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa chùa(tỉnh Điện Biên).
  * Chương 3 : Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa chùa( tỉnh Điện Biên ).

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1
  1.1. Lao động trong doanh nghiệp bưu chính viễn thông. 1
  1.1.1. Vai trò của người lao động trong doanh nghiệp. 1
  1.1.2. Đặc điểm của lao động trong ngành Bưu chính - Viễn thông. 4
  1.1.3. Thành phần và cơ cấu lao động trong ngành BCVT 5
  1.2. Tổ chức lao động trong doanh nghiệp 8
  1.2.1. Khái niệm về tổ chức lao động 8
  1.2.2. Sự cần thiết của công tác tổ chức lao động 9
  1.2.3. Đặc điểm và yêu cầu của việc tổ chức lao động 10
  1.2.4. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức lao động. 11
  1.3. Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp 12
  1.3.1. Khái quát về tổ chức lao động khoa học 12
  1.3.2. Nội dung của tổ chức lao động khoa học 16

  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA 29
  2.1. kháI quát về bưu đIện huyện Tủa Chùa 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của bưu điện Tủa Chùa. 31
  2.1.2. Cơ cấu bộ máy 35
  2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật. 38
  2.2. Quá trình hình thành và phát triển Bđ huyệnTủa Chùa. 40
  2.2.1 Sơ lược về quá trình đổi mới kinh doanh khai thác trên địa bàn của Bưu điện huyện Tủa Chùa 40
  2.2.2. Cơ cấu tổ chức 39 39
  2.2.3. Cơ cấu và nguồn lao động. 43
  2.2.4. Địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh 48
  2.3. Thực trạng công tác Tổ chức lao động ở Bưu Điện huyện Tủa Chùa 48
  2.3.1. Phân công lao động. 48
  2.3.2. Hiệp tác lao động. 50
  2.3.3. Cải thiện điều kiện và nơi làm việc 51
  2.3.4. Các công tác khác. 53

  CHƯƠNG 3. MỘT SÈ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA 64
  3.1. nhận xét, đánh giá về công tác tổ chức lao động của bưu điện Huyện Tủa Chùa 64
  3.1.1. Những thành công đã đạt được 64
  3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục 65
  3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn. 66
  3.2. Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa Chùa 67
  3.2.1. Hoàn thiện việc phân công và hiệp tác lao động. 67
  3.2.2. Cải tiến việc tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 68
  3.2.3. Hoàn thiện định mức lao động. 70
  3.2.4. Quy định và không ngừng hoàn thiện các hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động. 71
  3.2.5. Đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động. 71
  3.2.6. Đảm bảo an toàn lao động và không ngừng cải thiện điều kiện lao động. 73
  3.2.7. Tăng cường kỷ luật lao động và phát huy tính sáng tạo của người lao động. 74
  KẾT LUẬN 75
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. C
  Refback This thread
  12-18-2012, 04:42 PM

Find us on Google+