Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số giải pháp cải tiến đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu

  LỜI NÓI ĐẦU

  Sự thay đổi của nền kinh tế thị trường cùng với sự biến động không ngừng của thị trường lao động đã tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội, nhưng cũng chính những thay đổi đó đã đặt ra không ít những vấn đề cần giải quyết cho các nhà quản trị nhân lực. Chúng ta biết mục đích của mọi hoạt động quản trị nhân lực là nâng cao năng lực làm việc của mỗi nhân viên và trong các hoạt động quản trị nhân lực thì đánh giá thực hiện công việc là hoạt động then chốt góp phần nâng cao hiệu quả nguồn lao động, đồng thời nó cũng là cơ sở để thực hiện tốt các hoạt động quản trị nhân lực khác trong tổ chức. Tuy nhiên để đánh giá thực hiện công việc phát huy được vai trò của nó trong tổ chức thì hệ thống đánh giá được xây dựng phải khoa học, dựa trên cơ sở là nội dung chính của mỗi công việc.

  Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu (EW) và qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu em nhận thấy hiện nay hoạt động quản lý nhân sự trong Công ty có nhiều đổi mới và trước sự thay đổi đó thì cần có những điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế trong đó có công tác đánh giá thực hiện công việc. Đó cũng chính là lý do em lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp cải tiến đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

   Mục đích nghiên cứu.
  Thứ nhất hệ thống hóa lý luận về đánh giá thực hiện công việc làm cơ sở để nghiên cứu đề tài;
  Thứ hai phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Công ty, tìm ra những ưu điểm, hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế để từ đó đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá thực hiện công việc nói riêng và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản trị nhân lực nói chung.

   Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu trong đề tài là hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu (EW)

   Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu Eurowindow. Số liệu thông tin sử dụng trong đề tài được lấy từ năm 2003 đến năm 2008.

   Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình hoàn thành đề tài em đã sử dụng các phương pháp: thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp và thu thập thông tin, số liệu từ nguồn thứ cấp.

   Kết cấu nội dung của đề tài:
  Kết cấu nội dung của đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đánh giá thực hiện công việc
  Chương II: Phân tích thực trạng ĐGTHCV tại Eurowindow
  Chương III: Một số giải pháp nhằm cải tiến ĐGTHCV tại EW

  Chuyên đề thực tập của em được hoàn thành dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của TS. Nguyễn Vĩnh Giang cùng với các anh chị trong Công ty Eurowindow. Em rất mong nhận được sự đóng góp để đề tài được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐGTHCV 3
  I. Cơ sở lý luận 3
  1. Khái niệm 3
  2. Vai trò, tác dụng của ĐGTHCV 3
  2.1. Vai trò của ĐGTHCV 3
  2.2.Tác dụng của ĐGTHCV 4
  3. Hệ thống ĐGTHCV trong tổ chức 4
  3.1. Các yếu tố của hệ thống ĐGTHCV 4
  3.1.1. Ba yếu tố của hệ thống ĐGTHCV 5
  3.1.2. Sơ đồ mqh giữa 3 yếu tố của HTĐG và các mục tiêu của ĐGTHCV 6
  3.2. Các yêu cầu đối với hệ thống ĐGTHCV (4) 7
  3.3. Các phương pháp ĐGTHCV (5) 8
  3.3.1.Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa 8
  3.3.2.Phương pháp danh mục kiểm tra 8
  3.3.3.Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng 9
  3.3.4.Phương pháp thang đo dựa trên hành vi 9
  3.3.5.Phương pháp so sánh 9
  3.3.6. Phương pháp bản tường thuật 10
  3.3.7.Phương pháp quản lý bằng mục tiêu 11
  3.3.8.Phương pháp 3600 12
  3.4. Các bước thực hiện một chương trình đánh giá 12
  3.4.1.Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 12
  3.4.2.Lựa chọn người đánh giá 12
  3.4.3.Xác định chu kỳ đánh giá 14
  3.4.4.Đào tạo người đánh giá 14
  3.4.5.Phỏng vấn đánh giá 14
  II. Cơ sở thực tiễn của việc nâng cao chất lượng ĐGTHCV tại EW 16
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐGTHCV TẠI EW 18
  I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu EW 18
  1.Quá trình hình thành và phát triển 18
  1.1. Tổng quan về Công ty EW 18
  1.2. Các giai đoạn phát triển của Công ty 19
  Giai đoạn 1: 2002- 2003 20
  1.2.2. Giai đoạn 2: 2004- 2005 20
  1.2.3.Giai đoạn 3: 2006-2008 20
  1.2.4. Giai đoạn 4: từ 2008 đến nay 21
  2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 21
  2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Eurowindow 21
  2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 23
  2.2.1. Hội đồng quản trị 23
  2.2.2. Tổng giám đốc. 23
  2.2.3. Các phó tổng giám đốc 24
  2.2.4. Các phòng ban chuyên môn chính 24
  3. Sản phẩm và thị trường của EW 29
  3.1.Sản phẩm của EW 29
  3.1.1. Các dòng sản phẩm của Eurowindow 30
  3.1.2. Các loại sản phẩm 31
  3.2. Đặc điểm về thị trường và kênh phân phối của EW 32
  4. Kết quả kinh doanh và tình hình sử dụng lao động của EW 35
  4.1. Kết quả kinh doanh của Công ty 35
  4.1.1. Doanh thu 35
  4.1.2.Quỹ lương và thu nhập 37
  4.2. Tình hình sử dụng lao động qua các năm 39
  II. Phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Eurowindow 41
  1.Những yếu tố ảnh hưởng tới đánh giá thực hiện công việc tại Eurowindow 41
  1.1. Quan điểm của ban lãnh đạo Công ty 41
  1.2.Đặc điểm công việc của từng bộ phận 42
  1.2.1.Bộ phận sản xuất 42
  1.2.2. Bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng 42
  1.2.3. Bộ phận văn phòng 42
  1.2.4. Bộ phận lái xe 42
  1.2.5. Bộ phận tạp vụ 43
  2. Phân tích thực trạng hoạt động ĐGTHCV tại Eurowindow 43
  2.1.Phân tích các yếu tố của hệ thông ĐGTHCV tại EW 43
  2.1.1. Các tiêu chuẩn thực hiện công việc 43
  2.1.2. Đo lường sự thực hiện công việc 44
  2.1.3. Phản hồi kết quả đánh giá 48
  2.2.Mẫu phiếu ĐGTHCV tại Eurowindow 48
  2.2.1. Mẫu phiếu ĐGTHCV 48
  2.2.2. Các tiêu thức đánh giá 54
  2.3. Kết quả ĐGTHCV 57
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁ NHẰM CẢI TIẾN ĐGTHCV TẠI EW 61
  I. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo 61
  1.Định hướng phát triển kinh doanh 61
  2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực 62
  II. Một số giải pháp cái tiến ĐGTHCV tại Eurowindow 65
  1. Xây dựng bản tiêu chuẩn thực hiện công việc 65
  1.1.Mục đích 65
  1.2. Xây dựng bản tiêu chuẩn thực hiện công việc cho mỗi chức danh công việc 65
  1.2.1. Quá trình xây dựng bản tiêu chuẩn thực hiện công việc 65
  1.2.2.Nguyên tắc xây dựng 66
  2.Hoàn thiện chương trình ĐGTHCV tại Eurowindow 69
  2.1. Đo lường sự thực hiện công việc 70
  2.1.1. Lựa chọn phương pháp đánh giá 70
  2.1.2.Lựa chọn người đánh giá 70
  2.1.3. Xác định chu kỳ đánh giá 70
  2.1.4. Đào tạo người đánh giá 71
  2.2. Xây dựng tiêu thức trong ĐGTHCV 71
  2.3. Tổ chức thực hiện đánh giá theo chu kỳ 74
  2.4. Phản hồi thông tin với người được đánh giá vào cuối mỗi chu kỳ 75
  2.5. Mức thưởng cho kết quả đánh giá đạt được 76
  3. Kết quả và việc sử dụng kết quả đánh giá THCV 77
  KẾT LUẬN 78
  TRÍCH DẪN TÀI LIỆU 79
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+